Asiantuntija-artikkelit ja ajankohtaisblogit
Sivuston näkymät
  • Tämä juttu on arkistoitua sisältöä, joka tarjotaan luettavaksi sellaisenaan. Tämän vuoksi siinä voi olla saavutettavuusongelmia.

Nuoret hyödynsivät kauppojen pidentyneitä aukioloaikoja

16.5.2016

Kauppojen pidentyneet aukiolo­ajat palvelevat erityisesti nuoria hyvinkoulutettuja kaupunkilaisia - samaa ryhmää joka kuluttajabarometrissä ilmoittaa luottavansa talouteen.

pixhill.com

Kuva: pixhill.com

Kauppojen pidentyneet aukiolo­ajat palvelevat erityisesti nuoria ikäryhmiä. Kuluttaja­barometrin yhteydessä tehdyn kyselyn mukaan 45 prosenttia suomalaisista 15–84-vuotiaista kävi maalis­kuussa ostoksilla jossain kaupassa, joka oli pidentänyt aukiolo­aikaansa. Miehistä näin oli tehnyt 47 ja naisista 44 prosenttia.

Alle 35-vuotiaista 64 prosenttia oli käynyt kaupassa uuden ajan puitteissa, eläkeläisistä vain viidennes.

Lauantain ja sunnuntain sekä pääsiäisen jatkettua aukiolo­aikaa oli käyttänyt huomattavasti useampi kuin arki­-illan pidentynyttä aukioloa. Uudet pidennykset kohdistuivatkin paljon yleisemmin viikon­loppuun kuin arki­-iltoihin.

Hyödynsi pidennettyä aukioloa maaliskuussa 2016

Hyödynsi pidennettyä aukioloa maaliskuussa 2016 Lähde: Tilastokeskus. Kuluttaja­barometri.

Lähde: Tilastokeskus. Kuluttaja­barometri.

Shoppailuun on mitä ilmeisimmin halua. Kun kyse on muista kuin päivittäis­tavara­kaupoista, voi kulutus kasvaa jonkin verran lisääntyneen kaupassa­käyntiajan myötä.

Koulutetut kaupunkilaiset myöhään ostoksilla

Mitä urbaanimpi alue, sitä useampi vastaajista oli hyödyntänyt uutta aukiolo­aikaa. Pohjois-Suomen vastaajissa oli toiseksi eniten pidentynyttä aukiolo­aikaa hyödyntäneitä pääkaupunki­seudun jälkeen.

Alueiden eroihin vaikuttanee se, että uusia aukiolo­aikoja on tarjolla kaupungeissa ja taajamissa sekä siitä että kaupungeissa asuvat ovat nuorempia, koulutetumpia ja suuri­tuloisempia kuin muilla alueilla asuvat.

Enemmistö opiskelijoista ja ylemmistä toimi­henkilöistä ilmoitti hyödyntäneensä uusi aukiolo­aikoja. Erityisen selvästi he poikkesivat muista sosio­ekonomista ryhmistä viikon­lopun osalta.

Samalla ryhmällä luottamusta talouteen

Pääkaupunki­seudulla asuvat nuoret, opiskelijat ja ylemmät toimi­henkilöt ovat ikään kuin etujoukko, jonka elämän­tapaan ja ajan­käyttöön sopii myöhäinen kaupassa­käynti. Viikonloppu­iltojen ostos­käyneille on kuitenkin halukkuutta laajemminkin suomalaisten keskuudessa.

Kuluttajabarometrin laatijan Pertti Kangassalon mielestä kyselyn tuloksissa on kiintoisaa myös se, että innokkuus hyödyntää uusia aukiolo­aikoja ”menee oikeastaan kaikkien tausta­muuttujien suhteen aika samalla tavalla kuin kuluttajien luottamus”. Toisin sanoen, ”mitä enemmän luottamusta talouteen, sitä enemmän myös halua hyödyntää pidentyneitä aukioloja”.

Täsmällisempää tietoa syksyllä?

Kysely tehtiin kuluttaja­barometrin yhteydessä. Huhtikuun alku­puolella haasteltiin 1 255:tä eri puolilla Suomea asuvaa 15–84-vuotiasta. Kysymyksillä haluttiin saada tietoa siitä, oliko vastaaja käyttänyt ”uutta pidentynyttä aukiolo­aikaa”. Saadaanko tästä tietoa, on hieman epävarmaa. Vastauksiin voi sisältyä niitäkin, jotka ovat käyneet ylipäätään myöhään kaupoissa. Parempi käsitys aamu- ja ilta­virkuista kaupoissa­ kävijöistä saataisiin kysymällä käynti­aikoja varhain ja myöhään.

Joka tapauksessa vastaukset antavat yleiskuvan siitä, missä väestö­ryhmissä on eniten pidennettyjen aukiolo­aikojen käyttäjiä.

Tilastokeskus jatkanee uusien aukiolo­aikojen käyttäjien seurantaa syksyllä. Silloin kysymyksiä muokataan antamaan vielä täsmällisemmin tietoa myöhäisien aukiolo­aikojen käyttämisestä.

 

Juha Nurmela on Tilastokeskuksen kulutus­tutkimuksen tiimin­vetäjä.

Lue samasta aiheesta:

tk-icons