Tämä on arkistosisältöä, jota ei enää päivitetä.

Siirry ajantasaiselle Tilastotieto-sivulle.

2007 - Elokuu

Keskiviikko, 1.8.2007
Ei julkistuksia
Torstai, 2.8.2007
Majoitustilasto 2006
Matkailu ulkomailta Suomeen kasvoi vuonna 2006
Perjantai, 3.8.2007
Suomalaisten matkailu 2007, kesäkuu
Vapaa-ajanmatkat kesäkuussa 2007
Maanantai, 6.8.2007
Moottoriajoneuvojen ensirekisteröinnit 2007, heinäkuu
Henkilöautojen ensirekisteröinnit vähenivät 2,1 prosenttia heinäkuussa 2007
Tiistai, 7.8.2007
Teollisuuden liikevaihtokuvaaja 2007, huhtikuu
Teollisuuden liikevaihto kasvoi helmi-huhtikuussa 7,5 prosenttia vuodentakaiseen verrattuna
Keskiviikko, 8.8.2007
Ei julkistuksia
Torstai, 9.8.2007
Kaupan liikevaihtokuvaaja 2007, kesäkuu
Vähittäiskaupan myynti kasvoi kesäkuussa 7,3 prosenttia
Majoitustilasto 2007, kesäkuu
Kotimaisten matkailijoiden yöpymiset lisääntyivät 7 prosenttia kesäkuussa
Perjantai, 10.8.2007
Rakentamisen liikevaihtokuvaaja 2007, toukokuu
Rakennusyritysten liikevaihto kasvoi 22,2 prosenttia maalis-toukokuussa
Teollisuuden uudet tilaukset 2007, kesäkuu
Teollisuuden uudet tilaukset kasvoivat kesäkuussa 7,6 prosenttia vuoden takaisesta
Tieliikenneonnettomuustilasto 2006
Tieliikennekuolemien määrä laski yli 10 prosentilla vuonna 2006
Maanantai, 13.8.2007
Rakennuskustannusindeksi 2007, heinäkuu
Rakennuskustannukset nousseet vuodessa 5,8 prosenttia
Tiistai, 14.8.2007
Elinkustannusindeksi 2007, heinäkuu
Elinkustannusindeksi heinäkuussa 1662
Kuluttajahintaindeksi 2007, heinäkuu
Inflaatio heinäkuussa 2,6 prosenttia
Nettohintaindeksi 2007, heinäkuu
Nettohintaindeksin vuosimuutos heinäkuussa 3,4 prosenttia
Palkkasummakuvaajat 2007, kesäkuu
Palkkasumma kasvoi 5,5 prosenttia huhti-kesäkuussa
Tuotannon suhdannekuvaaja 2007, kesäkuu
Kokonaistuotanto kasvoi kesäkuussa
Yhdenmukaistettu kuluttajahintaindeksi 2007, heinäkuu
EMU-maiden inflaatio heinäkuussa ennakkotietojen mukaan 1,8 prosenttia
Keskiviikko, 15.8.2007
Kuntien talouden neljännesvuositilasto 2007, 2. neljännes
Ennakkotieto: Kuntien toimintamenot kasvoivat 4 prosenttia tammi-kesäkuussa 2007
Maatalouden tuotantovälineiden ostohintaindeksi 2007, 2. neljännes
Maatalouden tuotantovälineiden ostohinnat nousivat toisella vuosineljänneksellä
Maatalouden tuottajahintaindeksi 2007, 2. neljännes
Maatalouden tuottajahinnat nousivat toisella vuosineljänneksellä
Palvelualojen liikevaihtokuvaaja 2007, toukokuu
Palvelualojen liikevaihto kasvoi 8,8 prosenttia maalis-toukokuussa
Teollisuuden liikevaihtokuvaaja 2007, toukokuu
Teollisuuden liikevaihto kasvoi maalis-toukokuussa 8,0 prosenttia vuodentakaiseen verrattuna
Torstai, 16.8.2007
Konkurssit 2007, kesäkuu
Konkurssit tammi-kesäkuussa 2007
Velkajärjestelyt 2007, 2. neljännes
Yksityishenkilöiden velkajärjestelyt tammi-kesäkuussa 2007
Väestön ennakkotilasto 2007, heinäkuu
Suomen ennakkoväkiluku heinäkuun lopussa 5 289 128
Yrityssaneeraukset 2007, 2. neljännes
Yrityssaneeraukset tammi-kesäkuussa 2007
Perjantai, 17.8.2007
Kaupan varastotilasto 2007, 2. neljännes
Kaupan varastot kasvoivat 6 prosenttia vuoden 2007 toisella neljänneksellä
Kuorma-autoliikenteen kustannusindeksi 2007, heinäkuu
Kuorma-autoliikenteen kustannukset nousivat vuodessa 2,4 prosenttia
Linja-autoliikenteen kustannusindeksi 2007, heinäkuu
Linja-autoliikenteen kustannukset nousivat vuodessa 2,6 prosenttia
Teollisuuden ja kaupan varastotilasto 2007, 2. neljännes
Teollisuuden varastot kasvoivat vuoden 2007 toisella neljänneksellä
Tieliikenteen tavarankuljetukset 2007, 2. neljännes
Kuorma-autojen tavarankuljetukset lisääntyivät huhti-kesäkuussa
Tuottajahintaindeksit 2007, heinäkuu
Tuottajahintaindeksit heinäkuu 2007
Maanantai, 20.8.2007
Maarakennusalan konekustannusindeksi 2007, heinäkuu
Maarakennusalan konekustannukset nousivat vuodessa 3,5 prosenttia
Maarakennuskustannusindeksi 2007, heinäkuu
Maarakennusalan kustannukset nousivat vuodessa 4,6 prosenttia
Metsäalan kone- ja autokustannusindeksi 2007, heinäkuu
Metsäalan konekustannukset nousivat vuodessa 2,3 prosenttia
Sijoitusrahastot 2007, 2. neljännes
Sijoitusrahastojen arvo nousi yli 70 miljardiin euroon
Tiistai, 21.8.2007
Työvoimatutkimus 2007, heinäkuu
Työllisyys lisääntyi ja työttömyys väheni heinäkuussa 2007
Keskiviikko, 22.8.2007
Ansiotasoindeksi 2007, 2. neljännes
Palkansaajien ansiot nousivat huhti-kesäkuussa 2,7 prosenttia
Säännöllisen ansion indeksi 2007, 2. neljännes
Palkansaajien säännölliset ansiot nousivat huhti-kesäkuussa 2,7 prosenttia
Torstai, 23.8.2007
Kivihiilen kulutus 2007, kesäkuu
Kivihiilen kulutus väheni 14 prosenttia tammi-kesäkuussa
Tieliikenneonnettomuustilasto 2007, heinäkuu
Tieliikenteessä kuoli 41 ihmistä heinäkuussa
Perjantai, 24.8.2007
Julkisten menojen hintaindeksi 2007, 2. neljännes
Valtion menojen hintaindeksi nousi 2,2 ja kuntatalouden 2,8 prosenttia vuoden 2007 toisella neljänneksellä
Kiinteistön ylläpidon kustannusindeksi 2007, 2. neljännes
Kiinteistön ylläpidon kustannukset nousivat vuodessa 3,1 prosenttia
Rakennusluvat 2007, kesäkuu
Rakennuslupien kuutiomäärä kasvoi kesäkuussa
Yksityisen sektorin tuntipalkat 2006
Maatilatalouden kokonaiskeskituntiansio oli 9,48 euroa marraskuussa 2006
Maanantai, 27.8.2007
Kuluttajabarometri 2007, elokuu
Kuluttajat uskovat työttömyyden vähenemiseen ja säästämiseen
Uudisrakentamisen volyymi-indeksi 2007, kesäkuu
Uudisrakentamisen volyymi kasvoi 14 prosenttia kesäkuussa
Tiistai, 28.8.2007
Kaupan liikevaihtokuvaaja 2007, heinäkuu
Vähittäiskaupan pikaennakko: myynti kasvoi heinäkuussa 7,4 prosenttia
Kuntien talouden neljännesvuositilasto 2007, 2. neljännes
Kuntatalouden tarkistetut tiedot tammi-kesäkuusta 2007
Keskiviikko, 29.8.2007
Ammatillinen koulutus 2006
Opetussuunnitelmaperusteisen ammatillisen peruskoulutuksen tutkinnon suorittaneita oli 31 100 vuonna 2006
Torstai, 30.8.2007
Ei julkistuksia
Perjantai, 31.8.2007
Julkisen sektorin ympäristönsuojelumenot 2005
Julkisen sektorin ympäristönsuojeluinvestoinnit vähenivät
Konkurssit 2007, heinäkuu
Konkurssit tammi-heinäkuussa 2007
Kulttuuri 2005
Kulttuurialan liikevaihdosta lähes kaksi kolmannesta pääkaupunkiseudulta
Rakennus- ja asuntotuotanto 2007, helmikuu
Uudisrakentamisen aloitukset kasvoivat alkuvuonna
Teollisuustuotannon volyymi-indeksi 2007, heinäkuu
Teollisuustuotannon toimialoilla kehitys eri suuntaista heinäkuussa
Valtion kuukausipalkat 2006
Valtion henkilöstön kokonaiskeskiansiot olivat 2 871 euroa kuukaudessa vuonna 2006
Edellinen kuukausi Seuraava kuukausi