Tämä on arkistosisältöä, jota ei enää päivitetä.

Siirry ajantasaiselle Tilastotieto-sivulle.

2007 - Syyskuu

Maanantai, 3.9.2007
Ei julkistuksia
Tiistai, 4.9.2007
Ei julkistuksia
Keskiviikko, 5.9.2007
Ei julkistuksia
Torstai, 6.9.2007
Avoimet työpaikat 2007, 2. neljännes
Avoimia työpaikkoja toisella neljänneksellä yhtä paljon kuin vuosi sitten
Moottoriajoneuvojen ensirekisteröinnit 2007, elokuu
Henkilöautojen ensirekisteröinnit vähenivät 0,4 prosenttia elokuussa 2007
Perjantai, 7.9.2007
Luottokanta 2007, 2. neljännes
Luottokanta 221 miljardia euroa kesäkuun lopussa
Neljännesvuositilinpito 2007, 2. neljännes
Bruttokansantuotteen kasvu jatkui vauhdikkaana vuoden toisellakin neljänneksellä
Suomalaisten matkailu 2007, heinäkuu
Vapaa-ajanmatkat heinäkuussa 2007
Työvoimakustannusindeksi 2007, 2. neljännes
Tehdyn työtunnin kustannus nousi vuodessa 2,5 prosenttia
Maanantai, 10.9.2007
Teollisuuden uudet tilaukset 2007, heinäkuu
Teollisuuden uudet tilaukset kasvoivat heinäkuussa 7,1 prosenttia vuoden takaisesta
Tiistai, 11.9.2007
Kaupan liikevaihtokuvaaja 2007, heinäkuu
Vähittäiskaupan myynti kasvoi heinäkuussa 8,3 prosenttia
Keskiviikko, 12.9.2007
Rakennuskustannusindeksi 2007, elokuu
Rakennuskustannukset nousseet vuodessa 5,8 prosenttia
Rakentamisen liikevaihtokuvaaja 2007, kesäkuu
Rakennusyritysten liikevaihto kasvoi yli 19 prosenttia huhti-kesäkuussa
Torstai, 13.9.2007
Majoitustilasto 2007, heinäkuu
Ulkomaisten matkailijoiden yöpymiset lisääntyivät 2 prosenttia heinäkuussa
Teollisuuden ympäristönsuojelumenot 2005
Teollisuuden ympäristönsuojeluinvestoinneista suuri osa ilmansuojeluun
Perjantai, 14.9.2007
Elinkustannusindeksi 2007, elokuu
Elinkustannusindeksi elokuussa 1664
Kiinteistöjen hinnat 2007, 2. neljännes
Omakotitalojen hinnat nousivat huhti-kesäkuussa 6,4 prosenttia
Kuluttajahintaindeksi 2007, elokuu
Inflaatio hidastui elokuussa 2,3 prosenttiin
Nettohintaindeksi 2007, elokuu
Nettohintaindeksin vuosimuutos elokuussa 3,2 prosenttia
Palvelualojen liikevaihtokuvaaja 2007, kesäkuu
Palvelualojen liikevaihto kasvoi 9,1 prosenttia huhti-kesäkuussa
Teollisuuden liikevaihtokuvaaja 2007, kesäkuu
Teollisuuden liikevaihto kasvoi huhti-kesäkuussa 6,6 prosenttia vuodentakaiseen verrattuna
Tuotannon suhdannekuvaaja 2007, heinäkuu
Kokonaistuotanto kasvoi heinäkuussa
Yhdenmukaistettu kuluttajahintaindeksi 2007, elokuu
EMU-maiden inflaatio elokuussa ennakkotietojen mukaan 1,8 prosenttia
Maanantai, 17.9.2007
Kuorma-autoliikenteen kustannusindeksi 2007, elokuu
Kuorma-autoliikenteen kustannukset nousivat vuodessa 1,8 prosenttia
Linja-autoliikenteen kustannusindeksi 2007, elokuu
Linja-autoliikenteen kustannukset nousivat vuodessa 2,3 prosenttia
Palkkasummakuvaajat 2007, heinäkuu
Palkkasumma kasvoi 4,9 prosenttia touko-heinäkuussa
Tuottajahintaindeksit 2007, elokuu
Tuottajahintaindeksit elokuu 2007
Tiistai, 18.9.2007
Maarakennusalan konekustannusindeksi 2007, elokuu
Maarakennusalan konekustannukset nousivat vuodessa 2,5 prosenttia
Maarakennuskustannusindeksi 2007, elokuu
Maarakennusalan kustannukset nousivat vuodessa 4,7 prosenttia
Metsäalan kone- ja autokustannusindeksi 2007, elokuu
Metsäalan konekustannukset nousivat vuodessa 1,9 prosenttia
Työvoimatutkimus 2007, elokuu
Työllisyys lisääntyi ja työttömyys väheni elokuussa 2007
Keskiviikko, 19.9.2007
Valtion takaukset 2007, 2. neljännes
Valtion takauskanta 12,9 miljardia kesäkuun 2007 lopussa
Torstai, 20.9.2007
Energian hankinta, kulutus ja hinnat 2007, 2. neljännes
Energian kokonaiskulutus laski 4 prosenttia tammi-kesäkuussa
Kuntien ja kuntayhtymien talous ja toiminta 2006
Kuntien sosiaali- ja terveysmenot jatkoivat reipasta kasvuaan vuonna 2006
Kuntien ja kuntayhtymien tuottavuustilasto 2006
Kuntien ja kuntayhtymien kokonaistuottavuus laski vuonna 2006
Tieliikenneonnettomuustilasto 2007, elokuu
Tieliikenteessä kuoli 32 ihmistä elokuussa
Väestön ennakkotilasto 2007, elokuu
Suomen ennakkoväkiluku elokuun lopussa 5 291 756
Perjantai, 21.9.2007
Rakennusluvat 2007, heinäkuu
Rakennuslupien kuutiomäärä kasvoi heinäkuussa
Tuotannon ja työllisyyden aluetilit 2005
Tehtyjen työtuntien määrä on laskenut tasaisesti vuosina 1995-2005*
Maanantai, 24.9.2007
Uudisrakentamisen volyymi-indeksi 2007, heinäkuu
Uudisrakentamisen volyymi kasvoi 13 prosenttia heinäkuussa
Tiistai, 25.9.2007
Ei julkistuksia
Keskiviikko, 26.9.2007
Ei julkistuksia
Torstai, 27.9.2007
Asunto-osakeyhtiöiden talous 2006
Asunto-osakeyhtiöiden hoitokulut nousivat vuonna 2006
Kaupan tilinpäätöstilasto 2006
Kaupan liikevaihto kasvoi 8,1 prosenttia vuonna 2006
Kuluttajabarometri 2007, syyskuu
Kuluttajien kuva Suomen taloudesta heikentynyt
Liike-elämän palvelujen tilinpäätöstilasto 2006
Tietojenkäsittelypalvelujen liikevaihto kasvoi 8,6 prosenttia vuonna 2006
Liikenteen tilinpäätöstilasto 2006
Liikenne 2006, ennakkotietoja
Majoitus- ja ravitsemistoiminnan tilinpäätöstilasto 2006
Ravitsemistoiminnan liikevaihto kasvoi 6,1 prosenttia vuonna 2006
Rajahaastattelututkimus 2007
Talvikaudella Suomessa vieraili 2,3 miljoonaa ulkomaista matkustajaa
Rakentamisen tilinpäätöstilasto 2006
Rakentamisen pk-yritysten liikevaihto kasvoi 11,1 prosenttia vuonna 2006
Teollisuuden tilinpäätöstilasto 2006
Tehdasteollisuuden liikevaihto kasvoi 16,3 prosenttia vuonna 2006
Perjantai, 28.9.2007
Julkisyhteisöjen alijäämä ja velka 2006
Tarkistetut EMU-alijäämä ja -velkatiedot vuodelta 2006 ilmestyneet
Julkisyhteisöjen tulot ja menot neljännesvuosittain 2007, 2. neljännes
Julkisyhteisöjen tulot kasvoivat menoja enemmän vuoden 2007 2. neljänneksellä
Kaupan liikevaihtokuvaaja 2007, elokuu
Vähittäiskaupan pikaennakko: myynti kasvoi elokuussa 10,1 prosenttia
Konkurssit 2007, elokuu
Konkurssit tammi-elokuussa 2007
Metsätyöntekijöiden palkat 2007, 2. neljännes
Tuntipalkka metsänhoitotöissä oli 10,88 euroa 2. neljänneksellä 2007
Teollisuustuotannon volyymi-indeksi 2007, elokuu
Teollisuustuotannon toimialoilla kehitys eri suuntaista elokuussa
Tuottavuustutkimukset 2006
Kansantalouden tuottavuuskehitys 1970-2006
Väestön tieto- ja viestintätekniikan käyttö 2007
Internetiä käytti 79 prosenttia väestöstä vuoden 2007 alussa
Edellinen kuukausi Seuraava kuukausi