Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Julkaistu: 14.9.2007

Kokonaistuotanto kasvoi heinäkuussa

Kokonaistuotannon määrä kasvoi 0,2 prosenttia heinäkuussa edelliskuukaudesta. Tiedot käyvät ilmi Tilastokeskuksen kokonaistuotannon kuukausikuvaajan kausitasoitetusta sarjasta.

Koska kokonaistuotannon kuukausikuvaajan laskentamenetelmä säilyi ennallaan, kun kansantalouden tilinpidon neljännes- ja vuositilinpidon bruttokansantuotteen (BKT) laskentamenetelmä uudistettiin vuonna 2006, kokonaistuotannon kuukausikuvaajan sarjat eivät enää ole suoraan vertailukelpoisia toimialoittaisen arvonlisän (BKT) kanssa. Ne kuvaavat pikemminkin tuotoksen kehitystä kuin uudistetun tilinpidon arvonlisäyksen kehitystä.

Kokonaistuotannon määrä 2000 - 2007, trendi ja kausitasoitettu sarja

Kokonaistuotannon kk-kuvaajan sarjat kausitasoitetaan Tramo/Seats -menetelmällä. Kausi- ja satunnaisvaihteluista tasoitettujen sarjojen (kausitasoitettu ja trendisarja) viimeiset havainnot tarkentuvat uusien havaintojen myötä kausitasoitusmenetelmissä.

Kokonaistuotanto oli 3,8 prosenttia suurempi kuin vuoden 2006 heinäkuussa

Kokonaistuotannon määrä kasvoi 3,8 prosenttia vuoden 2007 heinäkuussa edellisvuoden heinäkuuhun verrattuna. Kokonaistuotannon kuukausikuvaajan kuudesta alatoimialasta ainoastaan liikenteen toimialalla tuotannon määrä laski. Vuoden 2007 heinäkuussa oli yksi työpäivä enemmän kuin edellisvuoden vastinkuukaudessa. Työpäiväkorjattuna kokonaistuotanto kasvoi 2,6 prosenttia vuotta aiemmasta.

Kokonaistuotannon %-muutokset edellisvuoden vastaavasta kuukaudesta

Teollisuustuotanto kasvoi teollisuustuotannon volyymi-indeksin alkuperäisten sarjojen mukaan 2,4 prosenttia vuoden 2006 heinäkuusta. Koko metalliteollisuuden tuotantomäärät kasvoivat 4 prosenttia ja sen alatoimialan elektroniikka- ja sähkötuotteiden valmistus 7 prosenttia. Puu- ja paperiteollisuuden tuotanto kasvoi prosentin. Energiahuolto pieneni 11 prosenttia.

Kaupan myyntimäärät lisääntyivät 7 prosenttia. Autokauppa kasvoi 16 prosenttia, tukkukauppa 5 ja vähittäiskauppa 6 prosenttia.

Rakentaminen lisääntyi 6 prosenttia. Alkutuotanto kasvoi 15 prosenttia hakkuiden lisääntyessä 40 prosenttia vuoden 2006 heinäkuusta. Muiden palvelutoimialojen tuotanto kasvoi 5 prosenttia, mutta liikenne laski 2 prosenttia edellisvuoden vastinkuukaudesta.

Kokonaistuotannon kuukausikuvaaja perustuu kahteentoista kuukausisarjaan talouden eri aloilta. Sarjat lasketaan painottaen yhteen.

Kansantalouden tilinpidossa on uudistettu keväällä 2006 kiinteähintaisen laskennan menetelmiä. Käypähintaiset tuotos ja välituotekäyttö deflatoidaan erikseen, ja kiinteähintainen arvonlisäys saadaan näiden lukujen erotuksena. Samalla siirryttiin kiinteästä perusvuodesta vaihtuvaan perusvuoteen. Kokonaistuotannon kuukausikuvaajan laskennan menetelmä pidettiin ennallaan, joten se kuvaa pikemminkin tuotoksen kehitystä kuin uudistetun tilinpidon arvonlisäyksen kehitystä. Kokonaistuotannon kuukausikuvaajan nopean tuotantoaikataulun takia osa teollisuuden palveluista jää siinä kuvaamatta.

Lähde: Kokonaistuotannon kuukausikuvaaja 2007, heinäkuu. Tilastokeskus

Lisätietoja: Veli-Pekka Karvinen (09) 1734 2667, kansantalous.suhdanteet@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Ari Tyrkkö

Taulukot

Tietokantataulukot

Poimi tarvitsemiasi tietoja taulukoiksi, tarkastele tietoja kuvioina, tai lataa dataa käyttöösi.


Päivitetty 14.9.2007

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Tuotannon suhdannekuvaaja [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-5404. heinäkuu 2007. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 31.5.2023].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/ktkk/2007/07/ktkk_2007_07_2007-09-14_tie_001.html