Tämä on arkistosisältöä, jota ei enää päivitetä.

Siirry ajantasaiselle Tilastotieto-sivulle.

2007 - Lokakuu

Maanantai, 1.10.2007
Ei julkistuksia
Tiistai, 2.10.2007
Ei julkistuksia
Keskiviikko, 3.10.2007
Julkisyhteisöjen rahoitustilinpito 2007, 2. neljännes
Julkisyhteisöjen nettorahoitusvarallisuus kasvoi edelleen vuoden 2007 toisella neljänneksellä
Julkisyhteisöjen velka neljännesvuosittain 2007, 2. neljännes
Julkisyhteisöjen EMU-velka kasvoi vuoden 2007 toisella neljänneksellä
Torstai, 4.10.2007
Moottoriajoneuvojen ensirekisteröinnit 2007, syyskuu
Henkilöautojen ensirekisteröinnit vähenivät 16,3 prosenttia syyskuussa 2007
Perjantai, 5.10.2007
Luottolaitosten tilinpäätökset 2007, 2. neljännes
Pankkien rahoituskate ja palkkiotuotot kasvoivat
Sijoituspalveluyritykset 2007, 2. neljännes
Sijoituspalveluyritysten tuotot ja voitto kasvoivat alkuvuonna
Suomalaisten matkailu 2007, elokuu
Vapaa-ajanmatkat elokuussa 2007
Maanantai, 8.10.2007
Ei julkistuksia
Tiistai, 9.10.2007
Ei julkistuksia
Keskiviikko, 10.10.2007
Teollisuuden uudet tilaukset 2007, elokuu
Teollisuuden uudet tilaukset kasvoivat elokuussa 11,5 prosenttia vuoden takaisesta
Torstai, 11.10.2007
Ei julkistuksia
Perjantai, 12.10.2007
Asuntojen vuokrat 2007, 2. neljännes
Vuokrat nousivat huhti-kesäkuussa 2,9 prosenttia
Asuntojen vuokrat 2007, 1. neljännes
Vuokrat nousivat tammi-maaliskuussa 2,6 prosenttia
Kaupan liikevaihtokuvaaja 2007, elokuu
Vähittäiskaupan myynti kasvoi elokuussa 9,5 prosenttia
Rakennuskustannusindeksi 2007, syyskuu
Rakennuskustannukset nousseet vuodessa 6,1 prosenttia
Rakentamisen liikevaihtokuvaaja 2007, heinäkuu
Rakennusyritysten liikevaihto kasvoi runsaat 17 prosenttia touko-heinäkuussa
Tutkimus- ja kehittämistoiminta 2006
Tutkimus- ja kehittämismenot lähes 5,8 miljardia euroa
Maanantai, 15.10.2007
Ansiotasoindeksi 2007, 3. neljännes
Palkansaajien ansiot heinä-syyskuussa 2,0 prosenttia edellisvuotta korkeammat
Elinkustannusindeksi 2007, syyskuu
Elinkustannusindeksi syyskuussa 1671
Kuluttajahintaindeksi 2007, syyskuu
Inflaatio kiihtyi syyskuussa 2,6 prosenttiin
Kuntien ja kuntayhtymien tuottavuustilasto 2005
Kuntayhteisöjen kokonaistuottavuus kääntyi kasvuun vuonna 2005
Nettohintaindeksi 2007, syyskuu
Nettohintaindeksin vuosimuutos syyskuussa 3,5 prosenttia
Palvelualojen liikevaihtokuvaaja 2007, heinäkuu
Palvelualojen liikevaihto kasvoi 9,0 prosenttia touko-heinäkuussa
Yhdenmukaistettu kuluttajahintaindeksi 2007, syyskuu
EMU-maiden inflaatio syyskuussa ennakkotietojen mukaan 2,1 prosenttia
Tiistai, 16.10.2007
Palkkasummakuvaajat 2007, elokuu
Palkkasumma kasvoi 5,3 prosenttia kesä-elokuussa
Tuotannon suhdannekuvaaja 2007, elokuu
Kokonaistuotanto kasvoi elokuussa
Keskiviikko, 17.10.2007
Kuorma-autoliikenteen kustannusindeksi 2007, syyskuu
Kuorma-autoliikenteen kustannukset nousivat vuodessa 3,8 prosenttia
Linja-autoliikenteen kustannusindeksi 2007, syyskuu
Linja-autoliikenteen kustannukset nousivat vuodessa 3,9 prosenttia
Palvelujen tuottajahintaindeksit 2007, 3. neljännes
Palvelujen tuottajahinnat nousivat heinä-syyskuussa
Tuottajahintaindeksit 2007, syyskuu
Tuottajahintaindeksit syyskuu 2007
Työtaistelutilasto 2007
Alkuvuonna 2007 käytiin 41 työtaistelua
Torstai, 18.10.2007
Maarakennusalan konekustannusindeksi 2007, syyskuu
Maarakennusalan konekustannukset nousivat vuodessa 5,7 prosenttia
Maarakennuskustannusindeksi 2007, syyskuu
Maarakennusalan kustannukset nousivat vuodessa 4,8 prosenttia
Majoitustilasto 2007, elokuu
Yöpymiset majoitusliikkeissä lisääntyivät lähes 5 prosenttia elokuussa
Metsäalan kone- ja autokustannusindeksi 2007, syyskuu
Metsäalan konekustannukset nousivat vuodessa 3,3 prosenttia
Sähkön ja lämmön tuotanto 2006
Sähkön tuotanto kasvoi 16 prosenttia vuonna 2006
Väestön ennakkotilasto 2007, syyskuu
Suomen ennakkoväkiluku syyskuun lopussa 5 294 384
Perjantai, 19.10.2007
Ei julkistuksia
Maanantai, 22.10.2007
Taksi- ja sairaankuljetusliikenteen kustannusindeksit 2007, syyskuu
Taksiliikenteen kustannukset nousivat vuodessa 3,3 prosenttia
Tiistai, 23.10.2007
Työvoimatutkimus 2007, syyskuu
Työllisyys lisääntyi syyskuussa 2007
Ympäristöverot 2006
Ympäristöverojen kertymä noussut maltillisesti
Keskiviikko, 24.10.2007
Poliisin tietoon tullut rikollisuus 2007, 3. neljännes
Pahoinpitelyjä ja rattijuopumuksia aiempaa enemmän
Teollisuuden liikevaihtokuvaaja 2007, heinäkuu
Teollisuuden liikevaihto kasvoi touko-heinäkuussa 7,8 prosenttia vuodentakaiseen verrattuna
Torstai, 25.10.2007
Kivihiilen kulutus 2007, syyskuu
Kivihiilen kulutus väheni 27 prosenttia tammi-syyskuussa
Kuluttajabarometri maakunnittain 2007, 3. neljännes
Kuluttajabarometri maakunnittain, 3. neljännes 2007: Kuluttajien luottamus talouteen vahvinta seitsemään vuoteen. Talousluottamus kaikissa maakunnissa parempi kuin pitkällä ajalla keskimäärin.
Patentointi 2006
Suomessa kolmanneksi eniten haettuja eurooppapatentteja suhteessa väkilukuun
Tieliikenneonnettomuustilasto 2007, syyskuu
Tieliikenteessä kuoli 31 ihmistä syyskuussa
Perjantai, 26.10.2007
Rakennusluvat 2007, elokuu
Rakennuslupien kuutiomäärä väheni hieman elokuussa
Ulkomaan meriliikenteen tulot ja menot 2006
Ulkomaan meriliikenteen tulot ja menot 2006
Maanantai, 29.10.2007
Kaupan liikevaihtokuvaaja 2007, syyskuu
Vähittäiskaupan pikaennakko: myynti kasvoi syyskuussa 4,1 prosenttia
Kuluttajabarometri 2007, lokakuu
Kuluttajien inflaatio-odotus yli kolme prosenttia
Uudisrakentamisen volyymi-indeksi 2007, elokuu
Uudisrakentamisen volyymi kasvoi 12 prosenttia elokuussa
Tiistai, 30.10.2007
Asuntojen hinnat 2007, maaliskuu
Asuntokauppa jatkui vilkkaana heinä-syyskuussa
Keskiviikko, 31.10.2007
Korjausrakentaminen 2006
Asuntoyhteisöjen korjauskustannukset kasvoivat 16 prosenttia vuonna 2006
Kuntien ja kuntayhtymien tuottavuustilasto 2006
Kuntien ja kuntayhtymien kokonaistuottavuus laski vuonna 2006
Teollisuustuotannon volyymi-indeksi 2007, syyskuu
Teollisuustuotanto kasvoi vajaan prosentin syyskuussa
Edellinen kuukausi Seuraava kuukausi