Tämä on arkistosisältöä, jota ei enää päivitetä.

Siirry ajantasaiselle Tilastotieto-sivulle.

2007 - Marraskuu

Torstai, 1.11.2007
Aloittaneet ja lopettaneet yritykset 2006
Aloittaneiden yritysten määrä kasvanut 10 prosenttia edellisvuodesta - myös lopettaneiden yritysten määrä kasvanut
Aloittaneet ja lopettaneet yritykset 2007, 2. neljännes
Sekä aloittaneiden että lopettaneiden yritysten määrät kasvaneet runsaalla kuudella prosentilla
Ammatillinen koulutus 2006
Näyttötutkintoon valmistavissa koulutuksissa 76 600 osallistujaa vuonna 2006
Ammatillinen koulutus 2006
Oppisopimuskoulutuksessa 54 600 osallistujaa vuonna 2006
Maatalouden tuotantovälineiden ostohintaindeksi 2007
Maatalouden tuotantovälineiden ostohinnat kallistuvat tänä vuonna lähes viisi prosenttia
Maatalouden tuottajahintaindeksi 2007
Maatalouden tuottajahinnat nousevat tänä vuonna yli viisi prosenttia
Perjantai, 2.11.2007
Suomalaisten matkailu 2007, syyskuu
Vapaa-ajanmatkat syyskuussa 2007
Maanantai, 5.11.2007
Korjausrakentaminen 2006
Suurissa talonrakennusyrityksissä korjausrakentamisen liikevaihto kasvoi 5 prosenttia vuonna 2006
Kuolemansyyt 2006
Alkoholisyyt edelleen työikäisten yleisin kuolemansyy
Tiistai, 6.11.2007
Moottoriajoneuvojen ensirekisteröinnit 2007, lokakuu
Henkilöautojen ensirekisteröinnit vähenivät 0,5 prosenttia lokakuussa 2007
Keskiviikko, 7.11.2007
Asuntojen vuokrat 2007, 3. neljännes
Vuokrat nousivat heinä-syyskuussa 3,2 prosenttia
Torstai, 8.11.2007
Syytetyt, tuomitut ja rangaistukset 2006
Rangaistujen määrä väheni 3 prosenttia vuonna 2006
Perjantai, 9.11.2007
Ansiotasoindeksi 2007, 3. neljännes
Palkansaajien ansiot heinä-syyskuussa 2,0 prosenttia edellisvuotta korkeammat
Kaupan liikevaihtokuvaaja 2007, syyskuu
Vähittäiskaupan myynti kasvoi syyskuussa 3,8 prosenttia
Säännöllisen ansion indeksi 2007, 3. neljännes
Palkansaajien säännölliset ansiot heinä-syyskuussa 1,4 prosenttia edellisvuotta suuremmat
Teollisuuden uudet tilaukset 2007, syyskuu
Teollisuuden uudet tilaukset kasvoivat syyskuussa 0,8 prosenttia vuoden takaisesta
Maanantai, 12.11.2007
Rakennuskustannusindeksi 2007, lokakuu
Rakennuskustannukset nousseet vuodessa 6,1 prosenttia
Rakentamisen liikevaihtokuvaaja 2007, elokuu
Rakennusyritysten liikevaihto kasvoi 15,7 prosenttia kesä-elokuussa
Tiistai, 13.11.2007
Palkkasummakuvaajat 2007, syyskuu
Palkkasumma kasvoi 5 prosenttia heinä-syyskuussa
Tuotannon suhdannekuvaaja 2007, syyskuu
Kokonaistuotanto kasvoi syyskuussa
Keskiviikko, 14.11.2007
Elinkustannusindeksi 2007, lokakuu
Elinkustannusindeksi lokakuussa 1677
Julkisten menojen hintaindeksi 2007, 3. neljännes
Valtion menojen hintaindeksi nousi 1,6 ja kuntatalouden 1,6 prosenttia vuoden 2007 kolmannella neljänneksellä
Kuluttajahintaindeksi 2007, lokakuu
Inflaatio lokakuussa 2,7 prosenttia
Nettohintaindeksi 2007, lokakuu
Nettohintaindeksin vuosimuutos lokakuussa 3,5 prosenttia
Palvelualojen liikevaihtokuvaaja 2007, elokuu
Palvelualojen liikevaihto kasvoi 8,9 prosenttia kesä-elokuussa
Työssäkäynti 2005
Työllisten koulutustaso korkein Kauniaisissa vuonna 2005
Yhdenmukaistettu kuluttajahintaindeksi 2007, lokakuu
EMU-maiden inflaatio lokakuussa ennakkotietojen mukaan 2,6 prosenttia
Torstai, 15.11.2007
Esi- ja peruskouluopetus 2007
Peruskouluissa 570 700 oppilasta vuonna 2007
Jätetilasto 2006
Yhdyskuntien jätehuolto murroksessa
Konkurssit 2007, syyskuu
Konkurssit tammi-syyskuussa 2007
Maatalouden tuotantovälineiden ostohintaindeksi 2007, 3. neljännes
Maatalouden tuotantovälineiden ostohinnat nousivat kolmannella vuosineljänneksellä
Maatalouden tuottajahintaindeksi 2007, 3. neljännes
Maatalouden tuottajahinnat nousivat kolmannella vuosineljänneksellä
Majoitustilasto 2007, syyskuu
Kotimaisten matkailijoiden yöpymiset lisääntyivät 3,5 prosenttia syyskuussa
Teollisuuden liikevaihtokuvaaja 2007, elokuu
Teollisuuden liikevaihto kasvoi kesä-elokuussa 6,2 prosenttia vuodentakaiseen verrattuna
Velkajärjestelyt 2007, 3. neljännes
Yksityishenkilöiden velkajärjestelyt tammi-syyskuussa 2007
Yrityssaneeraukset 2007, 3. neljännes
Yrityssaneeraukset tammi-syyskuussa 2007
Perjantai, 16.11.2007
Kaupan varastotilasto 2007, 3. neljännes
Kaupan varastot kasvoivat 9,8 prosenttia vuoden 2007 kolmannella neljänneksellä
Palkkarakenne 2006
Vain 35 prosenttia kuntasektorin palkansaajista yltää kunta-alan keskimääräiseen ansiotasoon
Teollisuuden ja kaupan varastotilasto 2007, 3. neljännes
Teollisuuden varastot kasvoivat vuoden 2007 kolmannella neljänneksellä
Tuottajahintaindeksit 2007, lokakuu
Tuottajahintaindeksit lokakuu 2007
Maanantai, 19.11.2007
Kuorma-autoliikenteen kustannusindeksi 2007, lokakuu
Kuorma-autoliikenteen kustannukset nousivat vuodessa 4,8 prosenttia
Linja-autoliikenteen kustannusindeksi 2007, lokakuu
Linja-autoliikenteen kustannukset nousivat vuodessa 4,6 prosenttia
Maarakennusalan konekustannusindeksi 2007, lokakuu
Maarakennusalan konekustannukset nousivat vuodessa 6,1 prosenttia
Maarakennuskustannusindeksi 2007, lokakuu
Maarakennusalan kustannukset nousivat vuodessa 5,8 prosenttia
Metsäalan kone- ja autokustannusindeksi 2007, lokakuu
Metsäalan konekustannukset nousivat vuodessa 3,4 prosenttia
Tiistai, 20.11.2007
Sijoitusrahastot 2007, 3. neljännes
Sijoitusrahastojen arvo laski 69 miljardiin euroon
Työvoimatutkimus 2007, lokakuu
Työllisyys lisääntyi ja työttömyys väheni lokakuussa 2007
Keskiviikko, 21.11.2007
Rakentamisen alue- ja toimialatilasto 2005
Rakentamisen jalostusarvosta yli puolet kertyy neljässä maakunnassa
Työvoimakustannusindeksi 2006
Työtunnin hinta nousi Suomessa 2,8 prosenttia vuonna 2006
Valtion takaukset 2007, 3. neljännes
Valtion takauskanta 12,7 miljardia syyskuun 2007 lopussa
Torstai, 22.11.2007
Tieliikenneonnettomuustilasto 2007, lokakuu
Tieliikenteessä kuoli 30 ihmistä lokakuussa
Väestön ennakkotilasto 2007, lokakuu
Suomen ennakkoväkiluku lokakuun lopussa 5 296 275
Perjantai, 23.11.2007
Kiinteistön ylläpidon kustannusindeksi 2007, 3. neljännes
Kiinteistön ylläpidon kustannukset nousivat vuodessa 2,8 prosenttia
Rakennusluvat 2007, syyskuu
Rakennuslupien kuutiomäärä väheni syyskuussa
Tieliikenteen tavarankuljetukset 2007, 3. neljännes
Kuorma-autojen tavarankuljetukset lisääntyivät heinä-syyskuussa
Maanantai, 26.11.2007
Uudisrakentamisen volyymi-indeksi 2007, syyskuu
Uudisrakentamisen volyymi kasvoi 11 prosenttia syyskuussa
Tiistai, 27.11.2007
Kuluttajabarometri 2007, marraskuu
Kuluttajien usko Suomen talouteen ja työllisyyteen horjuu
Kuntien talouden neljännesvuositilasto 2007, 3. neljännes
Kuntien toimintamenot kasvoivat vajaat 5 prosenttia tammi-syyskuussa 2007
Keskiviikko, 28.11.2007
Kaupan liikevaihtokuvaaja 2007, lokakuu
Vähittäiskaupan pikaennakko: myynti kasvoi lokakuussa 8,6 prosenttia
Torstai, 29.11.2007
Yritysrekisterin vuositilasto 2006
Yritysten määrä kasvoi edelleen vuonna 2006
Perjantai, 30.11.2007
Konkurssit 2007, lokakuu
Konkurssit tammi-lokakuussa 2007
Rakennus- ja asuntotuotanto 2007, maaliskuu
Toimitilarakentaminen kasvussa, asuinrakentaminen vähenee
Teollisuustuotannon volyymi-indeksi 2007, lokakuu
Teollisuustuotanto väheni lokakuussa vajaan prosentin
Teollisuustuotanto 2006
Teollisuuden tuotanto 2006
Tietotekniikan käyttö yrityksissä 2007
Yrityksillä usein ongelmia tietotekniikka-ammattilaisten rekrytoinnissa
Edellinen kuukausi Seuraava kuukausi