Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 29.9.2020

Priserna på gamla aktiebostäder steg i augusti i de flesta stora städerna

Enligt Statistikcentralens preliminära uppgifter steg priserna på gamla aktiebostäder med 2,1 procent i huvudstadsregionen och sjönk på annat håll i landet med 1,8 procent jämfört med augusti 2019. I hela landet var priserna oförändrade. Jämfört med juli sjönk priserna i huvudstadsregionen med 1,2 procent och på annat håll i landet med 1,0 procent. I augusti gjordes omkring tre procent färre köp av gamla aktiebostäder via fastighetsmäklare än under motsvarande period året innan.

Utvecklingen av priserna på gamla aktiebostäder per månad, index 2015=100

Utvecklingen av priserna på gamla aktiebostäder per månad, index 2015=100

Jämfört med motsvarande period året innan skedde inga större förändringar i prisutvecklingen sett till storområde.

Utvecklingen av priserna på gamla aktiebostäder efter månad i storområdena 2015–2020M08, index 2015=100

Utvecklingen av priserna på gamla aktiebostäder efter månad i storområdena 2015–2020M08, index 2015=100

Enligt preliminära uppgifter sjönk priserna i augusti i Åbo, av de stora städerna, och steg i de övriga stora städerna jämfört med året innan.

I augusti var den genomsnittliga försäljningstiden (tiden för köpslutet) för bostäder i flervåningshus, som sålts via en fastighetsmäklare, 63 dagar i Helsingfors, 75 dagar i Tammerfors och 70 dagar i Åbo.

Priser på gamla aktiebostäder, augusti 2020 1)

Region Kvadratmeterpris, EUR/m² Index 2015=100 Månadsförändring av indexet, % Årsförändring av indexet, %
Hela landet 2 203 103,6 -1,1 0,1
Huvudstadsregionen 3 900 113,2 -1,2 2,1
Övriga Finland (hela landet-huvudstadsregionen) 1 702 95,1 -1,0 -1,8
Kranskommuner 2) 2 182 95,3 -1,8 -0,0
Helsingfors 4 533 116,7 -2,4 2,2
Esbo-Grankulla 3 595 107,1 0,5 1,6
Vanda 2 771 107,9 1,7 2,6
Tammerfors 2 619 112,1 1,6 3,3
Åbo 2 110 110,4 -0,5 -2,6
Uleåborg 1 854 104,4 0,3 4,2
1) Preliminära uppgifter
2) Kranskommuner= Hyvinge, Träskända, Kervo, Kyrkslätt, Nurmijärvi, Riihimäki, Sibbo, Tusby och Vichtis

I fortsättningen sammanställer Statistikcentralen uppgifter om det totala antalet bostadsköp och deras värde i tabell 12r3 . Uppgifterna i tabellen uppdateras retroaktivt i samband med månadsstatistiken när det gäller gamla aktiebostäder och beviljade bygglov. Uppgifterna för det tredje kvartalet publiceras i oktober .

När månadsstatistiken över priserna på aktiebostäder utkommer omfattar den omkring 70 procent av alla bostadsköp för den senaste statistikmånadens del. Månadsuppgifterna revideras under de följande månaderna på så sätt att de slutliga uppgifterna för året utkommer i samband med publiceringen av uppgifter om första kvartalet följande år. Mera information om revidering av uppgifter finns i separata tabeller.

Som material för statistiken över priserna på gamla aktiebostäder har fr.o.m. mars 2020 använts Skatteförvaltningens lägenhetsuppgifter (uppgifter om innehav av bostadsaktier). Lägenhetsuppgifter ska inte användas för att uppskatta köpaktiviteten vid den senaste tidpunkten.

Antalet och försäljningstiden för gamla aktiebostäder som sålts via fastighetsmäklare baserar sig på uppgifter från Centralförbundet för fastighetsmäklarbranschens tjänst för prisuppföljning.

Uppgifterna om köp av gamla egnahemshus baserar sig på Lantmäteriverkets uppgifter i köpeskillingsregistret över fastigheter och uppgifterna om bygglov på de anmälningar som kommunernas byggnadstillsynsmyndigheter tillställt Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata. Uppgifterna om nya aktiebostäder baserar sig på uppgifter från Centralförbundet för fastighetsmäklarbranschen samt på Statistikcentralens egen datainsamling.


Källa: Aktiebostadspriser, Statistikcentralen

Förfrågningar: Petri Kettunen 029 551 3558, Elina Vuorio 029 551 3385, asuminen.hinnat@stat.fi

Ansvarig avdelningschef: Hannele Orjala

Publikationen i pdf-format (198,9 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Revideringar i denna statistik

Uppdaterad 29.9.2020

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Aktiebostadspriser [e-publikation].
ISSN=2323-8798. augusti 2020. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 2.10.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ashi/2020/08/ashi_2020_08_2020-09-29_tie_001_sv.html