Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Julkaistu: 14.2.2013

Avoimia työpaikkoja viimeisellä neljänneksellä vähemmän kuin vuosi sitten

Avoimia työpaikkoja oli Tilastokeskuksen mukaan vuoden 2012 viimeisellä neljänneksellä 32 300, joka on vähemmän kuin vuotta aiemmin (33 500). Viimeisen neljänneksen mittausajankohta oli 1. joulukuuta. Koko vuonna 2012 avoimia työpaikkoja oli kuitenkin keskimäärin seitsemän prosenttia enemmän kuin vuonna 2011.

Avoimet työpaikat 2011/IV – 2012/IV

  Vuosi/Neljännes Vuosi
       2011/IV        2012/IV        2011        2012
Avoimet työpaikat 33 500 32 300 45 600 48 600
Osa-aikaisia 15 % 19 % 20 % 17 %
Määräaikaisia 33 % 38 % 44 % 46 %
Vaikeasti täytettäviä 45 % 35 % 40 % 37 %
Avointen työpaikkojen vuositiedot ovat keskiarvoja neljännestiedoista.

Avoimista työpaikoista 19 700 eli 61 prosenttia oli vuoden 2012 viimeisellä neljänneksellä yksityisten yritysten tarjoamia. Vuoden takaiseen neljännekseen verrattuna avointen työpaikkojen määrä laski etenkin toimialaryhmissä teollisuus, kaivostoiminta ja muu teollinen toiminta (-1 100), ammatillinen, tieteellinen ja tekninen toiminta sekä hallinto- ja tukipalvelutoiminta (-800) ja rakentaminen (-800), mutta kasvoi toimialaryhmässä julkinen hallinto, koulutus terveys- ja sosiaalipalvelut (+2 600). Alueittain tarkasteltuna avointen työpaikkojen määrä laski Helsinki-Uusimaan suuralueella (-3 500), mutta kasvoi muualla Etelä-Suomessa (+2 400).

Vuoden 2012 viimeisellä neljänneksellä osa-aikaisten paikkojen osuus avoimista työpaikoista lisääntyi neljällä prosenttiyksiköllä ja määräaikaisten viidellä prosenttiyksiköllä vuoden takaisesta neljänneksestä. Avoimista työpaikoista oli vaikeasti täytettäviä 35 prosenttia, joka on kymmenen prosenttiyksikköä vähemmän kuin edellisen vuoden vastaavalla neljänneksellä.

Tilastokeskus on kerännyt tietoja avoimista työpaikoista neljännesvuosittain vuoden 2002 alusta alkaen. Tilasto perustuu otokseen yritysten ja julkisyhteisöjen toimipaikoista. Tiedot kerätään puhelinhaastatteluina ja internetkyselyinä. Tilasto on Euroopan unionin asetuksella säädetty. Tavoitteena on saada ajantasaista ja vertailukelpoista tietoa EU:n jäsenmaiden työmarkkinoiden avoimista työpaikoista sekä niiden rakenteellisista ominaisuuksista.

Avoimet työpaikat -tilaston otantamenetelmä ja tuotantojärjestelmä uudistuvat. Uuteen menetelmään perustuvat tiedot julkaistaan 7.6.2013. Tarkemmin muutoksista tullaan kertomaan Avoimien työpaikkojen internet-sivuilla http://www.stat.fi/til/atp/laa.html.


Lähde: Avoimet työpaikat 2012, 4. neljännes. Tilastokeskus

Lisätietoja: Antti Halmetoja 09 1734 3763, tyovoimatutkimus@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Riitta Harala

Julkaisu pdf-muodossa (308,0 kt)

Taulukot

Tietokantataulukot

Poimi tarvitsemiasi tietoja taulukoiksi, tarkastele tietoja kuvioina, tai lataa dataa käyttöösi.

Liitetaulukot

Kuviot
Laatuselosteet

Päivitetty 14.2.2013

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Avoimet työpaikat [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-2251. 4. vuosineljännes 2012. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 27.9.2023].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/atp/2012/04/atp_2012_04_2013-02-14_tie_001_fi.html