Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Julkaistu: 16.8.2017

Avoimia työpaikkoja toisella vuosineljänneksellä enemmän kuin vuosi sitten

Avoimia työpaikkoja oli Tilastokeskuksen avoimet työpaikat -tilaston mukaan vuoden 2017 toisella neljänneksellä 36 800, kun vuotta aiemmin määrä oli 30 600. Avoimien työpaikkojen määrä lisääntyi pääasiassa Etelä-Suomen ja Helsinki-Uudenmaan suuralueilla. Tietojen viiteajankohta on 1. kesäkuuta.

Avoimet työpaikat 2016/II – 2017/II

  Vuosi/Neljännes
2016/II 2017/II
Lukumäärä Osuus, % Lukumäärä Osuus, %
Avoimet työpaikat 30 600   36 800  
Osa-aikaisia 8 400 27 4 800 13
Määräaikaisia 13 300 43 12 100 33
Vaikeasti täytettäviä 15 300 50 20 000 54
Osaryhmät eivät ole toisiaan poissulkevia, joten niiden summa ei vastaa avointen työpaikkojen kokonaismäärää.

Vuoden 2017 toisella neljänneksellä avoimista työpaikoista 71 prosenttia eli 26 200 oli yksityisten yritysten omistamien toimipaikkojen tarjoamia. Vuotta aiemmin vastaava osuus oli 77 prosenttia. Avoimien työpaikkojen määrä kasvoi vuoden takaiseen verrattuna etenkin suurissa, vähintään 50 hengen toimipaikoissa (+ 3 300). Toimipaikan toimialan mukaan tarkasteltuna avoimet työpaikat lisääntyivät eniten toimialaryhmissä julkinen hallinto, koulutus, terveys- ja sosiaalipalvelut (O-Q) sekä teollisuus, kaivostoiminta ja muu teollinen toiminta (B-E).

Toisella vuosineljänneksellä avoimista työpaikoista 13 prosenttia oli osa-aikaisia, mikä on 14 prosenttiyksikköä vähemmän kuin vuotta aiemmin. Määräaikaisten työpaikkojen osuus kaikista avoimista työpaikoista oli 33 prosenttia, mikä on 10 prosenttiyksikköä vähemmän kuin vuoden takaisella neljänneksellä. Avoimista työpaikoista 54 prosenttia oli työnantajan oman arvion mukaan vaikeasti täytettäviä, kun vuotta aiemmin vastaava osuus oli 50 prosenttia. Vaikeasti täytettäviksi koettuja työpaikkoja oli paljon esimerkiksi rakennusalan ja kaupan alan toimipaikoissa.

Tilastokeskus on kerännyt tietoa avoimista työpaikoista neljännesvuosittain vuodesta 2002 alkaen. Kysely osoitetaan yksityisen ja julkisen sektorin toimipaikkojen rekrytoinneista vastaaville henkilöille. Tiedonantaja vastaa kyselyyn joko verkkolomakkeella tai puhelinhaastattelussa. Tiedonkeruussa on mukana noin 2 500 eri toimipaikkaa joka vuosineljänneksellä. Tilaston laadinta perustuu Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseen (N:o 453/2008). Tavoitteena on saada ajantasaista ja vertailukelpoista tietoa EU:n jäsenmaiden avoimista työpaikoista sekä niiden rakenteellisista ominaisuuksista.

Lisää tietoja avoimista työpaikoista on tämän julkaisun liitetaulukoissa sekä tilaston tietokantataulukoissa. Taulukoiden luvut ovat pyöristettyjä, minkä vuoksi summat eivät aina täsmää. Lukujen tarkkuudesta ja keskivirheistä kerrotaan tilastojulkaisun laatuselosteessa .

Tuoreimmat EU:n julkaisemat tiedot avoimista työpaikoista (englanniksi) löytyvät Eurostatin kotisivulta http://ec.europa.eu/eurostat .


Lähde: Avoimet työpaikat 2017, 2. neljännes. Tilastokeskus

Lisätietoja: Minna Wallenius 029 551 2749, tyovoimatutkimus@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Jari Tarkoma

Julkaisu pdf-muodossa (277,7 kt)

Taulukot

Tietokantataulukot

Poimi tarvitsemiasi tietoja taulukoiksi, tarkastele tietoja kuvioina, tai lataa dataa käyttöösi.

Liitetaulukot

Kuviot
Laatuselosteet

Päivitetty 16.8.2017

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Avoimet työpaikat [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-2251. 2. vuosineljännes 2017. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 26.9.2023].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/atp/2017/02/atp_2017_02_2017-08-16_tie_001_fi.html