Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Julkaistu: 19.3.2015

Öljytuotteiden hinnat laskivat viimeisellä neljänneksellä


Öljyn tuontihintojen selkeä lasku vaikutti polttonesteiden kuluttajahintojen laskuun vuoden viimeisellä neljänneksellä. Pohjoismaisen sähköpörssin hinnat pysyttelivät viime vuotta alemmalla tasolla, mikä laski yritys- ja yhteisökäyttäjien sähkön hintaa. Tilastokeskuksen tietojen mukaan kotimaisten polttoaineiden hinnat nousivat hieman viime vuodesta.

Voimalaitospolttoaineiden hinnat lämmöntuotannossa (Korjattu 23.3.2015)

Voimalaitospolttoaineiden hinnat lämmöntuotannossa (Korjattu 23.3.2015)

Raakaöljyn maailmanmarkkinahinnan laskulla on ollut suora vaikutus Suomeen tuotavan raakaöljyn hintaan. Tämä näkyi kiihtyvänä polttonesteiden kuluttajahintojen laskuna vuoden loppua kohti. Moottoribensiinin ja dieselöljyn hinnat olivat vuoden viimeisellä neljänneksellä keskimäärin 5-6 prosenttia alemmalla tasolla kuin vuotta aiemmin. Kevyellä polttoöljyllä vastaava pudotus oli 12 prosenttia.

Öljyn maailmanmarkkinahinnalla on vaikutuksia myös maakaasun hintaan. Lämmöntuotannossa käytettävän maakaasun hinta laskikin 4 prosenttia vuoden viimeisellä neljänneksellä. Kotimaisista polttoaineista jyrsinturpeen hinta nousi prosentin ja metsähakkeen 2 prosenttia, mikä osaltaan vaikutti kaukolämmön hintojen nousuun 2 prosentilla. Kuluttajien käyttämän puupelletin hinta laski noin 5 prosenttia.

Pohjoismaiset vesireservit olivat lähes keskimääräisellä tasolla vuoden viimeisellä neljänneksellä. Pohjoismaisen sähköpörssin osto- ja myyntitarjouksista johdettu systeemihinta oli noin 14 prosenttia alempi vuotta aiempaan verrattuna. Sähkön siirtorajoituksista johtuen Suomen aluehinta pysyi lähes 20 prosenttia systeemihintaa korkeampana, mutta oli kuitenkin keskimäärin 8 prosenttia viime vuotta alempi. Kotitalousasiakkaiden sähkön hinnat pysyivät lähes viime vuoden tasolla. Yritys- ja yhteisöasiakkaiden hinnat laskivat 3-8 prosenttia käyttäjäryhmästä riippuen.


Lähde: Tilastokeskus, Energian hinnat

Lisätietoja: Ville Maljanen 029 551 2691, energia@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Leena Storgårds

Julkaisu pdf-muodossa (357,5 kt)

Taulukot

Tietokantataulukot

Poimi tarvitsemiasi tietoja taulukoiksi, tarkastele tietoja kuvioina, tai lataa dataa käyttöösi.

Liitetaulukot

Kuviot
Laatuselosteet

Päivitetty 19.3.2015

Viittausohje:

Tilasto: Energian hinnat [verkkojulkaisu].
ISSN=1799-7984. 4. vuosineljännes 2014. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 5.3.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/ehi/2014/04/ehi_2014_04_2015-03-19_tie_001_fi.html