Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Julkaistu: 11.12.2019

Energian hinnat laskivat vuoden kolmannella neljänneksellä

Tilastokeskuksen tietojen mukaan energian hinnat laskivat lähes kaikissa energiatuotteissa vuoden kolmannella neljänneksellä. Ainoastaan kotimaisten polttoaineiden hinnat sekä sähkön kuluttajahinnat olivat edellisvuotta korkeammat.

Voimalaitospolttoaineiden hinnat sähköntuotannossa

Voimalaitospolttoaineiden hinnat sähköntuotannossa

Öljyn maailmanmarkkinahinnan lasku edellisvuodesta heijastui myös polttonesteiden kuluttajahintoihin. Kevyen polttoöljyn hinta oli veronkorotuksista huolimatta syyskuussa lähes 5 prosenttia matalampi vuodentakaiseen verrattuna. Moottoribensiinin hinta oli syyskuussa 2 prosenttia matalampi ja dieselöljyn hinta samalla tasolla kuin vuotta aiemmin.

Energiantuotannossa käytettävien kivihiilen ja maakaasun verottomat hinnat olivat syyskuussa vastaavasti 34 ja 13 prosenttia matalammat edellisvuoteen verrattuna. Sähkön ja lämmön yhteistuotannon verotusta muutettiin vuoden alussa. Hiilidioksidiveron puolituksesta luovuttiin, mutta se korvattiin alentamalla yhdistetyssä tuotannossa käytettyjen polttoaineiden energiasisältöveroa. Muutokset kiristävät kivihiilen verotusta ja lieventävät maakaasun verotusta yhdistetyssä tuotannossa. Kivihiilen ja maakaasun verolliset hinnat olivat syyskuussa 11 ja 6 prosenttia matalammat kuin vuotta aiemmin.

Kotimaisten polttoaineiden hinnat nousivat edellisvuodesta. Metsähakkeen ja jyrsinturpeen verolliset hinnat olivat syyskuussa 4 ja 12 prosenttia korkeammat kuin vuotta aiemmin. Jyrsinturpeen hinnan nousua vauhdittivat veronkorotukset vuoden alussa. Turvetta ja metsähaketta lukuun ottamatta energiatuotannon polttoaineiden hinnat ovat olleet laskussa.

Pohjoismaisen sähköpörssin osto- ja myyntitarjouksista johdettu systeemihinta oli syyskuussa keskimäärin 31 prosenttia matalampi kuin edellisvuonna. Lasku ei kuitenkaan heijastunut täysimääräisesti Suomen aluehintaan. Syyskuun keskimääräinen Suomen aluehinta oli vain 4 prosenttia matalampi kuin edellisvuoden syyskuun aluehinta. Kuluneen vuoden aikana pohjoismainen vesitilanne on normalisoitunut ja päästöoikeuksien hintataso vakiintunut.

Kotitalousasiakkaiden sähkön hinnat olivat syyskuussa kulutusluokasta riippuen noin 7-9 prosenttia korkeammat kuin edellisvuonna. Yritys- ja yhteisöasiakkailla sähkön hinnat nousivat yhtä kulutusluokkaa lukuun ottamatta 2-11 prosenttia viime vuodesta. Kotitalousasiakkaiden sähkön hinnat perustuvat Energiaviraston julkaisemiin toimitusvelvollisuushintoihin. Toimitusvelvollisuushinta reagoi hitaasti sähkön hinnan muutoksiin Pohjoismaisessa sähköpörssissä.


Lähde: Tilastokeskus, Energian hinnat

Lisätietoja: Aleksi Sandberg 029 551 3326, energia@stat.fi

Vastaava tilastojohtaja: Ville Vertanen

Julkaisu pdf-muodossa (344,4 kt)

Taulukot

Tietokantataulukot

Poimi tarvitsemiasi tietoja taulukoiksi, tarkastele tietoja kuvioina, tai lataa dataa käyttöösi.

Liitetaulukot

Kuviot
Laatuselosteet

Päivitetty 11.12.2019

Viittausohje:

Tilasto: Energian hinnat [verkkojulkaisu].
ISSN=1799-7984. 3. vuosineljännes 2019. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 29.2.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/ehi/2019/03/ehi_2019_03_2019-12-11_tie_001_fi.html