Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Julkaistu: 13.12.2012

Energian kokonaiskulutus väheni 5 prosenttia vuonna 2011

Tilastokeskuksen mukaan energian kokonaiskulutus Suomessa oli 1,39 miljoonaa terajoulea (TJ) vuonna 2011, mikä oli 5 prosenttia vähemmän kuin edellisvuonna. Sähköä käytettiin 4 prosenttia edellisvuotta vähemmän, 84,2 terawattituntia (TWh). Uusiutuvien energialähteiden käyttö laski prosentin ja fossiilisten polttoaineiden käyttö 12 prosenttia. Energian tuotannon ja käytön hiilidioksidipäästöt olivat 51,7 miljoonaa hiilidioksiditonnia ja ne laskivat 12 prosenttia vuodesta 2010.

Energian kokonaiskulutus ja hiilidioksidipäästöt 1990–2011

Energian kokonaiskulutus ja hiilidioksidipäästöt 1990–2011

Uusiutuvan energian osuus energian kokonaiskulutuksesta kasvoi ja se oli 28 prosenttia. EU:n tavoitteet uusiutuvalle energialle määritellään suhteessa energian loppukulutukseen; tällä tavoin laskettuna osuus Suomessa on ollut noin 4–5 prosenttiyksikköä korkeampi kuin energian kokonaiskulutuksesta laskettu osuus. Suomen uusiutuvan energian osuuden tavoite on 38 prosenttia energian loppukulutuksesta vuonna 2020.

Energian kokonaiskulutus 2010–2011, terajoulea

  2011 2010 Muutos-%
Öljy 333 522 353 301 -6
Puupolttoaineet 316 291 321 406 -2
Ydinenergia 242 897 238 789 2
Hiili 148 337 189 059 -22
Maakaasu 130 032 148 680 -13
Turve 84 938 94 545 -10
Vesivoima 44 202 45 875 -4
Sähkön nettotuonti 49 863 37 802 32
Tuulivoima 1 733 1 060 64
Muut 36 182 35 734 1
Yhteensä 1 387 997 1 466 250 -5

Fossiilisten polttoaineiden käyttö laski 12 prosenttia edellisvuodesta. Fossiilisista polttoaineista hiilen (sisältää kivihiilen, koksin, masuuni- ja koksikaasun) kulutus väheni 22 prosenttia. Kivihiilen käyttö väheni merkittävästi erillisessä lauhdevoiman tuotannossa. Maakaasun käyttö väheni 13 prosenttia ja turpeen käyttö väheni 10 prosenttia edellisvuodesta.

Muiden pohjoismaiden heikentynyt vesitilanne parani vuonna 2011. Suomessa vesivoiman tuotanto väheni 4 prosenttia. Tuulivoiman tuotanto kasvoi 64 prosenttia, mutta sen osuus oli edelleen vain 0,7 prosenttia tuotetusta sähköstä.

Ydinvoiman tuotanto kasvoi 2 prosenttia edellisvuodesta. Ydinenergialla tuotettiin 32 prosenttia Suomen sähköntuotannosta.

Sähkön tuonti kasvoi 12 prosenttia ja sähkön nettotuonti kasvoi 32 prosenttia. Eniten sähköä tuotiin Venäjältä, josta tuonnin määrä oli 10,8 TWh. Pohjoismaisilla sähkömarkkinoilla Suomi toimi netto-ostajana. Sähköä vietiin kaikkiaan 27 prosenttia edellisvuotista vähemmän, koska varsinkin Ruotsiin vienti väheni huomattavasti. Sähkön vientiä Ruotsiin vähensi Pohjoismaiden parantunut vesitilanne. Sähkön nettotuonti oli 16 prosenttia sähkön kokonaiskulutuksesta.

Sähkön kulutus laski 4 prosenttia vuonna 2011. Lämmityskäyttöön ostetun sähkön käyttöä vähensi viime vuosia leudompi syksy. Kaikkiaan sähköä kulutettiin 84,2 terawattituntia. Myös kaukolämmön kulutus laski viime vuosia lämpimämmän sään johdosta. Kaukolämpöä kulutettiin 32,0 TWh.

Liikenteen energiankulutus oli samalla tasolla verrattuna vuoteen 2010. Vuonna 2011 Tilastokeskuksen Energian hinnat -tilaston mukaan liikennepolttoaineiden hinnat kallistuivat, erityisesti dieselin ja moottoribensiinin osalta.

Energian tuotannon ja käytön hiilidioksidipäästöt laskivat noin 12 prosenttia vuodesta 2010 ollen 51,7 miljoonaa hiilidioksiditonnia.

Polttoaineiden käytön CO2-päästöt 2010–2011, miljoonaa tonnia

  2011 1) 2010 Muutos %
CO2-päästöt 2) 51,7 59,0 -12,3
1) Ennakollinen luku
2) fossiilisten polttoaineiden ja turpeen polton päästöt (CRF 1.A)

Polttoaineiden käyttö sähkön ja lämmön tuotannossa väheni 10 prosenttia vuonna 2011 Tilastokeskuksen Sähkön ja lämmön tuotanto -tilaston mukaan. Päästöjen vähenemiseen vaikutti erityisesti öljyn, maakaasun, turpeen ja hiilen käytön väheneminen sähkön ja lämmön tuotannossa. Energiasektorin hiilidioksidipäästöt olivat 77 prosenttia kaikista Suomen kasvihuonekaasupäästöistä vuonna 2011.

Linkki kasvihuonekaasupäästöjen julkistukseen (13.12.2012).


Lähde: Energian hankinta ja kulutus, Tilastokeskus

Lisätietoja: Bate Ismail 09 1734 2471, energia@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Leena Storgårds

Julkaisu pdf-muodossa (337,3 kt)

Taulukot

Tietokantataulukot

Poimi tarvitsemiasi tietoja taulukoiksi, tarkastele tietoja kuvioina, tai lataa dataa käyttöösi.

Kuviot
Laatuselosteet

Päivitetty 13.12.2012

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Energian hankinta ja kulutus [verkkojulkaisu].
ISSN=1799-795X. 2011. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 12.4.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/ehk/2011/ehk_2011_2012-12-13_tie_001_fi.html