Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Julkaistu: 12.12.2013

Puupolttoaineet nousivat suurimmaksi energialähteeksi vuonna 2012

Tilastokeskuksen mukaan energian kokonaiskulutus Suomessa oli 1,37 miljoonaa terajoulea (TJ) vuonna 2012, mikä oli prosentin vähemmän kuin edellisvuonna. Sähköä käytettiin 85,1 terawattituntia (TWh), joka oli prosentin edellisvuotta enemmän. Uusiutuvien energialähteiden käyttö kasvoi 10 prosenttia ja fossiilisten polttoaineiden käyttö laski 8 prosenttia. Puupolttoaineet nousivat suurimmaksi energialähteeksi ohittaen ensimmäistä kertaa öljyn.

Energian kokonaiskulutus ja hiilidioksidipäästöt 1990–2012

Energian kokonaiskulutus ja hiilidioksidipäästöt 1990–2012

Uusiutuvan energian osuus energian kokonaiskulutuksesta kasvoi vuonna 2012 ja se oli 32 prosenttia. Merkittävin kasvu oli puupolttoaineiden käytössä, joka nousi ensimmäistä kertaa suurimmaksi energialähteeksi. Metsähakkeen käyttö nousi uuteen ennätykseen vuonna 2012, sitä käytettiin 11 prosenttia edellistä vuotta enemmän. EU:n tavoitteet uusiutuvalle energialle määritellään suhteessa energian loppukulutukseen; tällä tavoin laskettuna osuus Suomessa on ollut noin 4–5 prosenttiyksikköä korkeampi kuin energian kokonaiskulutuksesta laskettu osuus. Suomen uusiutuvan energian osuuden tavoite on 38 prosenttia energian loppukulutuksesta vuonna 2020.

Energian kokonaiskulutus 2011–2012, terajoulea

  2012 2011 Muutos-%
Puupolttoaineet 331 562 316 847 5
Öljy 324 903 335 827 -3
Ydinenergia 240 685 242 897 -1
Hiili 125 138 148 338 -16
Maakaasu 115 002 130 032 -12
Turve 65 000 84 938 -23
Sähkön nettotuonti 62 796 49 863 26
Vesivoima 60 001 44 202 36
Tuulivoima 1 780 1 733 3
Muut 44 721 36 173 24
Yhteensä 1 371 586 1 390 851 -1

Fossiilisten polttoaineiden käyttö laski 8 prosenttia edellisvuodesta. Fossiilisista polttoaineista hiilen (sisältää kivihiilen, koksin, masuuni- ja koksikaasun) kulutus väheni 16 prosenttia. Kivihiilen käyttö väheni merkittävästi erillisessä lauhdevoiman tuotannossa. Maakaasun käyttö väheni 12 prosenttia ja turpeen käyttö väheni 23 prosenttia edellisvuodesta.

Pohjoismaissa vesivoiman saatavuus parani vuonna 2012. Suomessa vesivoiman tuotanto kasvoi 36 prosenttia. Tuulivoiman tuotanto kasvoi 2,7 prosenttia ja sen osuus oli edelleen 0,7 prosenttia tuotetusta sähköstä. Ydinvoiman tuotanto väheni prosentin edellisvuodesta. Ydinenergialla tuotettiin 33 prosenttia Suomen sähköntuotannosta.

Sähkön tuonti kasvoi 8 prosenttia. Eniten sähköä tuotiin Ruotsista, josta tuonnin määrä oli 14,2 TWh. Pohjoismaisilla sähkömarkkinoilla Suomi toimi netto-ostajana. Venäjän tuonti väheni edellisestä vuodesta 59 prosenttia. Sähköä vietiin kaikkiaan 57 prosenttia edellisvuotista vähemmän, mikä johtui Pohjoismaissa hyvin saatavilla olleesta vesivoimasta. Sähkön nettotuonti oli 20,5 prosenttia sähkön kokonaiskulutuksesta.

Sähkön kulutus kasvoi prosentin vuonna 2012. Lämmityskäyttöön ostetun sähkön käyttöä kasvatti edellistä vuotta kylmempi alku- ja loppuvuosi. Kaikkiaan sähköä kulutettiin 85,1 TWh. Myös kaukolämmön kulutus kasvoi edellistä vuotta kylmemmän sään johdosta. Kaukolämpöä kulutettiin 35,2 TWh.

Energian loppukäyttö laski teollisuudessa kaksi prosenttia ja liikenteessä kaksi prosenttia. Rakennusten lämmitys kasvoi 10 prosenttia.

Energian tuotannon ja käytön hiilidioksidipäästöt laskivat noin 11 prosenttia vuodesta 2011 ollen 46,4 miljoonaa hiilidioksiditonnia. Päästöjen vähenemiseen vaikutti fossiilisten polttoaineiden käytön väheneminen sähkön ja lämmön tuotannossa. Energiasektorin hiilidioksidipäästöt olivat 76 prosenttia kaikista Suomen kasvihuonekaasupäästöistä vuonna 2012.

Polttoaineiden käytön CO2-päästöt 2011–2012, miljoonaa tonnia

  2012 1) 2011 Muutos %
CO2-päästöt 2) 46,4 51,9 -10,6
1) Ennakollinen luku
2) fossiilisten polttoaineiden ja turpeen polton päästöt (CRF 1.A)

Linkki kasvihuonekaasupäästöjen julkistukseen (12.12.2013).


Lähde: Energian hankinta ja kulutus, Tilastokeskus

Lisätietoja: Bate Ismail 09 1734 2471, energia@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Leena Storgårds

Julkaisu pdf-muodossa (336,3 kt)

Taulukot

Tietokantataulukot

Poimi tarvitsemiasi tietoja taulukoiksi, tarkastele tietoja kuvioina, tai lataa dataa käyttöösi.

Kuviot
Laatuselosteet

Päivitetty 12.12.2013

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Energian hankinta ja kulutus [verkkojulkaisu].
ISSN=1799-795X. 2012. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 12.4.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/ehk/2012/ehk_2012_2013-12-12_tie_001_fi.html