Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 20.6.2013

Inhemsk energi ersattes med importerad energi

Enligt Statistikcentralens preliminära uppgifter var totalförbrukningen av energi omkring 392 petajoule (PJ) under årets första kvartal, vilket var en procent mindre än året innan. Elförbrukningen uppgick till 24,6 terawattimmar (TWh), vilket var nästan på samma nivå som året innan. Nettoimporten av el minskade med 1 TWh, dvs. med omkring 22 procent. Importerad el ersattes med inhemsk produktion, men huvudsakligen med importerad energi. Stenkolsförbrukningen ökade med 24 procent (11 PJ) och produktionen av kolkondenskraft ökade med 48 procent. Bristen på torv under uppvärmningsperioden ersattes bl.a. med träbränslen och stenkol. Torvförbrukningen minskade med 32 procent. Koldioxidutsläppen var på samma nivå som under motsvarande tidpunkt i fjol.

Totalförbrukningen av energi

Totalförbrukningen av energi
*preliminär

Av de enskilda energikällorna minskade förbrukningen av torv kvantitativt sett mest, med 32 procent (9,4 PJ), och förbrukningen av olja näst mest, med 4 procent (3,3 PJ). Torv har delvis ersatts med trä och också med stenkol. Förbrukningen av naturgas minskade med 4 procent (1,6 PJ). Förbrukningen av kärnenergi minskade med 0,7 PJ, dvs. med omkring en procent. Med träbränslen täcktes nästan en fjärdedel av Finlands totala energiförbrukning, vilket var mer än oljeförbrukningen. Enligt de preliminära uppgifterna ökade användningen av träbränslen med 3 procent. Träbränslen användes mer än tidigare vid uppvärmning.

Den inhemska elproduktionen gick upp med 5 procent. Av elförbrukningen i Finland täcktes omkring 17 procent med importerad el. Importen av el från Ryssland minskade med 10 procent under årets första kvartal. Produktionen av kondenskraft ökade med 48 procent, vilket berodde på en sämre vattenkraftssituation i Sverige och Norge. Samproduktionen av el och värme var på samma nivå som året innan. Samproduktionen av el och värme ökade med 8 procent i industrins kombianläggningar, men minskade med 4 procent i fjärrvärmeverken. I Finland producerades 15 procent mer el med vindkraft än året innan.

Under första kvartalet 2013 uppgick importen av olika energiprodukter till 3,7 miljarder euro, vilket var 5 procent mer än året innan. Energiprodukter importerades mest från Ryssland. Exporten av olika energiprodukter uppgick till 1,8 miljarder euro, vilket var 16 procent mer än året innan. Energiprodukter exporterades mest till OECD-länder. Ökningen berodde på en livligare import och export av mellandestillat och motorbensin. Stenkolslagren uppgick i mars till omkring 20 TWh, dvs. 26 procent mindre än året innan. Torvlagren förbrändes nästan helt under vintern. I slutet av april uppskattades lagren av bränntorv uppgå till omkring 2 TWh.

Total energiförbrukning enligt energikälla (TJ) och CO2-utsläpp (Mt)

Energikällä 1) I/2013* Årsförändring-%* Andel av
totalförbrukningen av
energi, %*
Olja 79 408 -4 20
Kol 2) 56 340 24 14
Naturgas 38 559 -4 10
Kärnenergi 3) 65 086 -1 17
Netto import av elenergi 4) 13 181 -22 3
Vatten- och vindkraft 4) 14 396 4 4
Torv 20 056 -32 5
Träbränslen 96 581 3 25
Övriga 8 585 0 2
TOTAL ENERGI FÖRBURGNING 392 192 -1 100
Utrikestrafik 7 623 3 .
CO2- utsläpp från energisektorn 15 0 .
1) *Preliminär
2) Kol: innehåller stenkol, koks samt masugn- och koksgas.
3) Omvandling av elproduktion till bränsleenheter: Kärnkraft: 10,91 TJ/GWh (33 % total verkningsgrad)
4) Omvandling av elproduktion till bränsleenheter: Vatten- och vindkraft samt nettoimport av el: 3,6 TJ/GWh (100 %)

Källa: Statistikcentralen, Energianskaffning och -förbrukning

Förfrågningar: Pentti Wanhatalo 09 1734 2685, energia@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Leena Storgårds

Publikationen i pdf-format (305,0 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Figurer
Revideringar i denna statistik

Uppdaterad 20.6.2013

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Energianskaffning och -förbrukning [e-publikation].
ISSN=1799-7968. 1:a kvartalet 2013. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 22.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ehk/2013/01/ehk_2013_01_2013-06-20_tie_001_sv.html