Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Julkaistu: 20.6.2013

Kotimaista energiaa korvattiin tuontienergialla

Energian kokonaiskulutus oli Tilastokeskuksen ennakkotietojen mukaan noin 392 petajoulea (PJ) vuoden ensimmäisellä neljänneksellä, mikä oli prosentin vähemmän kuin vuotta aiemmin 2012. Sähkön kulutus oli 24,6 terawattituntia (TWh), mikä oli lähes samalla tasolla kuin vuotta aiemmin. Sähkön nettotuonti laski noin 1 TWh eli noin 22 prosenttia. Tuontisähköä korvattiin kotimaisella tuotannolla, mutta pääosin tuontienergialla. Kivihiilen kulutus kasvoi 24 prosenttia (11 PJ) ja hiililauhteen tuotanto kasvoi 48 prosenttia. Lämmityskaudella ollutta turvepulaa korvattiin mm. puupolttoaineilla ja kivihiilellä. Turpeen kulutus laski 32 prosenttia. Hiilidioksidipäästöt pysyivät viime vuoden vastaavan ajankohdan tasolla.

Energian kokonaiskulutus

Energian kokonaiskulutus
*ennakollinenYksittäisistä energialähteistä turpeen kulutus väheni määrällisesti eniten 32 prosentilla (9,4 PJ) ja toiseksi eniten väheni öljyn kulutus 4 prosentilla (3,3 PJ). Turvetta on korvattu osittain puulla ja myös kivihiilellä. Maakaasun kulutus väheni 4 prosentilla (1,6 PJ). Ydinenergian kulutus pieneni 0,7 PJ eli noin prosentin. Puupolttoaineilla katettiin lähes neljännes Suomen kokonaisenergian kulutuksesta, mikä oli enemmän kuin öljyn kulutus. Puupolttoaineen käyttö kasvoi ennakkotietojen mukaan 3 prosenttia. Puupolttoaineita käytettiin aiempaa enemmän lämmityksessä.

Sähkön kotimainen tuotanto kasvoi 5 prosenttia. Suomessa kulutetusta sähköstä noin 17 prosenttia katettiin tuontisähköllä. Sähkön tuonti Venäjältä pienentyi 10 prosenttia vuoden ensimmäisellä neljänneksellä. Lauhdevoiman tuotanto kasvoi 48 prosenttia, mikä johtui huonommasta vesivoima tilanteesta Ruotsissa ja Norjassa. Sähkön ja lämmön yhteistuotanto pysyi viime vuoden tasolla. Sähkön ja lämmön yhteistuotanto kasvoi teollisuuden yhteistuotantolaitoksissa 8 prosenttia, mutta kaukolämpölaitoksissa väheni 4 prosenttia. Suomessa tuulivoimalla tuotettiin 15 prosenttia enemmän sähköä kuin vuotta aiemmin.

Ensimmäisellä neljänneksellä 2013 Suomeen tuotiin erilaisia energiatuotteita 3,7 miljardin euron arvosta, joka oli 5 prosenttia enemmän kuin vuotta aiemmin. Eniten energiatuotteita tuotiin Venäjältä. Vastaavasti Suomesta vietiin energiatuotteita 1,8 miljardin euron arvosta, joka oli 16 prosenttia enemmän vuotta aiempaan verrattuna. Energiatuotteita vietiin Suomesta eniten OECD-maihin. Kasvu johtui keskitisleiden ja moottoribensiinin tuonnin ja viennin vilkastumisesta. Kivihiilivarastot olivat maaliskuussa noin 20 TWh eli 26 prosenttia pienemmät kuin vuotta aiemmin. Turpeen varastot poltettiin lähes loppuun talven aikana. Huhtikuun lopussa varastoissa arvioitiin olevan polttoturvetta noin 2 TWh.

Energian kokonaiskulutus energialähteittäin (TJ) ja CO2-päästöt (Mt)

4) Energialähde I/2013* Vuosimuutos-%* Osuus % energian
kokonaiskulutuksesta*
Öljy 79 408 -4 20
Hiili 1) 56 340 24 14
Maakaasu 38 559 -4 10
Ydinenergia 2) 65 086 -1 17
Sähkön nettotuonti 3) 13 181 -22 3
Vesi- ja tuulivoima 3) 14 396 4 4
Turve 20 056 -32 5
Puupolttoaineet 96 581 3 25
Muut 8 585 0 2
ENERGIAN KOKONAISKULUTUS 392 192 -1 100
Ulkomaanliikenne 7 623 3 .
Energiasektorin CO2-päästöt 15 0 .
1) Hiili: sisältää kivihiilen, koksin sekä masuuni- ja koksikaasun.
2) Sähköntuotannon yhteismitallistaminen polttoaineiden kanssa: Ydinvoima: 10,91 TJ/GWh (kokonaishyötysuhde 33 %)
3) Sähköntuotannon yhteismitallistaminen polttoaineiden kanssa: Vesi- ja tuulivoima sekä sähkön nettotuonti: 3,6 TJ/GWh (100 %)
4) *ennakollinen

Lähde: Tilastokeskus, Energian hankinta ja kulutus

Lisätietoja: Pentti Wanhatalo 09 1734 2685, energia@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Leena Storgårds

Julkaisu pdf-muodossa (311,1 kt)

Taulukot

Tietokantataulukot

Poimi tarvitsemiasi tietoja taulukoiksi, tarkastele tietoja kuvioina, tai lataa dataa käyttöösi.

Kuviot
Laatuselosteet
Tietojen tarkentuminen

Päivitetty 20.6.2013

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Energian hankinta ja kulutus [verkkojulkaisu].
ISSN=1799-795X. 1. vuosineljännes 2013. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 22.4.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/ehk/2013/01/ehk_2013_01_2013-06-20_tie_001_fi.html