Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 19.6.2014

Korrigerad 27.6.2014. Varm början på året minskade energiförbrukningen

Korrigering. De räkning felen i preliminära uppgifterna för 1:a kvartalet 2014 har korrigerats 27.6.2014. Korrigeringarna har markerats med rött.

Enligt Statistikcentralens preliminära uppgifter minskade den totala energiförbrukningen på grund av att början av året var varmt. Under första kvartalet var energiförbrukningen ungefär 380 petajoule (PJ), vilket var nästan fem procent mindre än år 2013. Elförbrukningen uppgick till 23,9 terawattimmar (TWh), dvs. den var 2,8 procent mindre än under motsvarande tidpunkt året innan. Elimporten från Norden ökade och var 2,5 gånger större eftersom tillgången till vattenkraft var god. På grund av detta minskade särproduktionen av inhemsk el med 46 procent, vilket gjorde att förbrukningen av stenkol vände nedåt. Koldioxidutsläppen inom energiproduktionen minskade med 7,5 procent från motsvarande tidpunkt i fjol.

Totalförbrukningen av energi

Totalförbrukningen av energi
*preliminär

Av de enskilda energikällorna minskade förbrukningen av kol kvantitativt sett mest, med 24 procent ( 13  PJ), och förbrukningen av naturgas näst mest, med 16 procent ( 5,9  PJ). Förbrukningen av olja minskade med 7 procent ( 5,7  PJ). Under årets första kvartal ökade däremot förbrukningen av torv med 22 procent ( 4,3 PJ). Detta berodde på att torvanvändningen var ovanligt låg i fjol under motsvarande tidpunkt. Med träbränslen täcktes en fjärdedel av Finlands totala energiförbrukning.

Den inhemska elproduktionen gick ned med 8 procent. Av elförbrukningen i Finland täcktes 20 procent med importerad el. Nettoimporten av el ökade med 28 procent under årets första kvartal. Den elvolym som importerades från Sverige ökade och var 2,5 gånger större. Importen av el från Ryssland minskade däremot med 54 procent. Exporten av el till Estland steg till en ny nivå, dvs. 1,2 TWh, och tredubblades jämfört med motsvarande tidpunkt året innan. Samproduktionen av el och värme minskade med 7 procent till följd av minskad efterfrågan på fjärrvärme på grund av att början av året var varmt. Produktionen av vindkraft ökade med 78 procent.

Under första kvartalet 2014 uppgick importen av olika energiprodukter till 3 miljarder euro, vilket var 18 procent mindre än året innan. Energiprodukter importerades mest från Ryssland. Exporten av olika energiprodukter uppgick till 1,4 miljarder euro, vilket var 22 procent mindre än året innan. Energiprodukter exporterades mest till OECD-länder. Minskningen berodde på minskad import av råolja och mellandestillat samt minskad export av motorbensin. Stenkolslagren uppgick i mars till omkring 18 TWh, dvs. 9 procent mindre än året innan. I slutet av april uppskattades lagren av bränntorv uppgå till omkring 8,8 TWh.

Total energiförbrukning enligt energikälla (TJ) och CO2-utsläpp (Mt)

Tabellen har korrigerats 27.6.2014. Korrigeringarna har markerats med rött.
Energikällä 1) I/2014* Årsförändring-%* Andel av
totalförbrukningen av
energi, %*
Olja 72 865 -7 19
Kol 2) 40 395 - 24 11
Naturgas 32 211 - 16 8
Kärnenergi 3) 65 198 0 17
Netto import av elenergi 4) 16 853 28 4
Vatten- och vindkraft 4) 15 180 5 4
Torv 24 019 22 6
Träbränslen 98 397 -2 26
Övriga 14 330 -11 4
TOTAL ENERGI FÖRBURGNING 379 448 -5 100
Utrikestrafik 7 489 -32 .
CO2- utsläpp från energisektorn 13 -7 .
1) *Preliminär
2) Kol: innehåller stenkol, koks samt masugn- och koksgas.
3) Omvandling av elproduktion till bränsleenheter: Kärnkraft: 10,91 TJ/GWh (33 % total verkningsgrad)
4) Omvandling av elproduktion till bränsleenheter: Vatten- och vindkraft samt nettoimport av el: 3,6 TJ/GWh (100 %)

Källa: Statistikcentralen, Energianskaffning och -förbrukning

Förfrågningar: Ville Maljanen 029 551 2691, energia@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Leena Storgårds

Publikationen i pdf-format (329,2 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Figurer
Revideringar i denna statistik

Uppdaterad 19.6.2014

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Energianskaffning och -förbrukning [e-publikation].
ISSN=1799-7968. 1:a kvartalet 2014. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 23.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ehk/2014/01/ehk_2014_01_2014-06-19_tie_001_sv.html