Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Julkaistu: 19.6.2014

Lämmin alkuvuosi vähensi energiankulutusta

Korjattu 27.6.2014 laskentavirheet vuoden 2014 1. vuosineljänneksen ennakkotiedoista Korjaukset on merkitty punaisella.

Tilastokeskuksen ennakkotietojen mukaan lämmin alkuvuosi vähensi energian kokonaiskulutusta. Se oli noin 380 petajoulea (PJ) vuoden ensimmäisellä neljänneksellä, mikä oli lähes viisi prosenttia vähemmän kuin vuonna 2013. Sähkön kulutus oli 23,9 terawattituntia (TWh), eli 2,8 prosenttia pienempi kuin viime vuoden vastaavana ajankohtana. Sähkön tuonti Pohjoismaista kasvoi 2,5-kertaiseksi vesivoiman hyvän saatavuuden seurauksena. Tästä johtuen kotimainen sähkön erillistuotanto väheni 46 prosenttia, mikä käänsi kivihiilen kulutuksen laskuun. Energiatuotannon hiilidioksidipäästöt laskivat viime vuoden vastaavasta ajankohdasta 7,5 prosenttia.

Energian kokonaiskulutus

Energian kokonaiskulutus
*ennakollinen

Yksittäisistä energialähteistä hiilen kulutus väheni määrällisesti eniten, 24 prosentilla ( 13 PJ), ja toiseksi eniten väheni maakaasun kulutus 16 prosentilla ( 5,9 PJ). Myös öljyn kulutus väheni 7 prosentilla ( 5,7 PJ). Turpeen kulutus puolestaan kasvoi vuoden ensimmäisellä neljänneksellä 22 prosentilla ( 4,3 PJ). Tämä johtui viime vuoden poikkeuksellisen alhaisesta turpeen käytöstä vastaavana ajankohtana. Puupolttoaineilla katettiin neljännes Suomen kokonaisenergian kulutuksesta.

Sähkön kotimainen tuotanto laski 8 prosenttia. Suomessa kulutetusta sähköstä 20 prosenttia katettiin tuontisähköllä. Sähkön nettotuonti kasvoi 28 prosenttia vuoden ensimmäisellä neljänneksellä. Ruotsista tuodun sähkön määrä kasvoi 2,5-kertaiseksi. Sähkön tuonti Venäjältä puolestaan laski 54 prosenttia. Sähkön vienti Viroon nousi uudelle tasolle 1,2 TWh kolminkertaistuen edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna. Sähkön ja lämmön yhteistuotanto väheni 7 prosentilla kaukolämmön kysynnän pienenemisestä lämpimämmän alkuvuoden seurauksena. Tuulivoiman tuotanto kasvoi 78 prosenttia.

Ensimmäisellä neljänneksellä 2014 Suomeen tuotiin erilaisia energiatuotteita 3 miljardin euron arvosta, joka oli 18 prosenttia vähemmän kuin vuotta aiemmin. Eniten energiatuotteita tuotiin Venäjältä. Vastaavasti Suomesta vietiin energiatuotteita 1,4 miljardin euron arvosta, joka oli 22 prosenttia vähemmän vuotta aiempaan verrattuna. Energiatuotteita vietiin Suomesta eniten OECD-maihin. Lasku johtui raakaöljyn ja keskitisleiden tuonnin sekä moottoribensiinin viennin vähenemisestä. Kivihiilivarastot olivat maaliskuussa noin 18 TWh eli 9 prosenttia pienemmät kuin vuotta aiemmin. Huhtikuun lopussa varastoissa arvioitiin olevan polttoturvetta noin 8,8 TWh.

Energian kokonaiskulutus energialähteittäin (TJ) ja CO2-päästöt (Mt)

Korjattu 27.6.2014. Korjaukset on merkitty punaisella.
4) Energialähde I/2014* Vuosimuutos-%* Osuus % energian
kokonaiskulutuksesta*
Öljy 72 865 -7 19
Hiili 1) 40 395 - 24 11
Maakaasu 32 211 - 16 8
Ydinenergia 2) 65 198 0 17
Sähkön nettotuonti 3) 16 853 28 4
Vesi- ja tuulivoima 3) 15 180 5 4
Turve 24 019 22 6
Puupolttoaineet 98 397 -2 26
Muut 14 330 -11 4
ENERGIAN KOKONAISKULUTUS 379 448 -5 100
Ulkomaanliikenne 7 489 -32 .
Energiasektorin CO2-päästöt 13 -7 .
1) Hiili: sisältää kivihiilen, koksin sekä masuuni- ja koksikaasun.
2) Sähköntuotannon yhteismitallistaminen polttoaineiden kanssa: Ydinvoima: 10,91 TJ/GWh (kokonaishyötysuhde 33 %)
3) Sähköntuotannon yhteismitallistaminen polttoaineiden kanssa: Vesi- ja tuulivoima sekä sähkön nettotuonti: 3,6 TJ/GWh (100 %)
4) *ennakollinen

Lähde: Tilastokeskus, Energian hankinta ja kulutus

Lisätietoja: Ville Maljanen 029 551 2691, energia@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Leena Storgårds

Julkaisu pdf-muodossa (337,3 kt)

Taulukot

Tietokantataulukot

Poimi tarvitsemiasi tietoja taulukoiksi, tarkastele tietoja kuvioina, tai lataa dataa käyttöösi.

Kuviot
Laatuselosteet
Tietojen tarkentuminen

Päivitetty 19.6.2014

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Energian hankinta ja kulutus [verkkojulkaisu].
ISSN=1799-795X. 1. vuosineljännes 2014. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 22.4.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/ehk/2014/01/ehk_2014_01_2014-06-19_tie_001_fi.html