Tämä tilasto on lakkautettu.

Tilastosta ei enää tuoteta uusia tietoja.

Tämä sivu on arkistoitu.

Julkaistu: 31.10.2005

Erityistuomioistuimissa ratkaistut asiat vuonna 2004

Vuonna 2004 vakuutusoikeuteen saapui 11 411 uutta lainkäyttöasiaa, mikä on 629 enemmän kuin edellisenä vuonna. Vakuutusoikeus ratkaisi 10 234 lainkäyttöasiaa. Suurimmat asiaryhmät olivat työttömyysturva-, kansaneläke-, tapaturmavakuutus- ja työeläkeasiat. Vuoden lopussa vakuutusoikeudessa oli vireillä 11 525 asiaa.

Työtuomioistuin ratkaisi 157 asiaa vuonna 2004. Näistä 92 oli työntekijäpuolen kanteita, joista 79  prosenttia koski palkkausta ja työnantajapuolen kanteita oli 65, joissa kaikissa oli kysymys työrauhasta. Ratkaistuissa asioissa kanne hyväksyttiin kokonaan tai osittain 57 prosentissa.

Vuonna 2004 markkinaoikeuteen saapui 356 uutta lainkäyttöasiaa, mikä on 103 enemmän kuin vuotta aiemmin. Markkinaoikeus ratkaisi 263 asiaa, joista 50 raukesi. Ratkaistuista asioista suurin osa, 93 prosenttia, oli julkista hankintaa koskevia asioita. Vuoden lopussa markkinaoikeudessa oli vireillä 184 asiaa.

Vankilaoikeus käsitteli 365 asiaa vuonna 2004. Näistä 313 oli nuoria rikoksentekijöitä koskevia asioita ja 52 koski vaarallisia rikoksenuusijoita.

Tiedot käyvät ilmi Tilastokeskuksen erityistuomioistuimilta keräämistä tiedoista.

Erityistuomioistuimissa ratkaistut asiat vuosina 2000- 2004

  2000 2001 2002 2003 2004
Vakuutusoikeus 10 125 10 089 11 122 10 259 10 234
Työtuomioistuin 75 95 108 109 157
Markkinaoikeus . . 158 221 263
Vankilaoikeus 348 368 360 362 365

Lähde: Oikeusolot. Tilastokeskus

Lisätietoja: Riitta Forsman (09) 1734 3240, oikeus.oikeusolot@tilastokeskus.fi

Taulukot

Tietokantataulukot

Poimi tarvitsemiasi tietoja taulukoiksi, tarkastele tietoja kuvioina, tai lataa dataa käyttöösi.

Liitetaulukot


Päivitetty 31.10.2005

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Erityistuomioistuimet [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-4521. 2004. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 18.4.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/eriktu/2004/eriktu_2004_2005-10-31_tie_001.html