Tämä tilasto on lakkautettu.

Tilastosta ei enää tuoteta uusia tietoja.

Tämä sivu on arkistoitu.

Julkaistu: 8.8.2006

Erityistuomioistuimissa ratkaistut asiat vuonna 2005

Vuonna 2005 vakuutusoikeuteen saapui 10 903 uutta lainkäyttöasiaa, 508 vähemmän kuin edellisenä vuonna. Vakuutusoikeus ratkaisi 10 580 lainkäyttöasiaa. Suurimmat asiaryhmät olivat työttömyysturva-, kansaneläke-, työeläke- ja tapaturmavakuutusasiat. Vuoden lopussa vakuutusoikeudessa oli vireillä 11 868 asiaa.

Työtuomioistuin ratkaisi 150 asiaa vuonna 2005. Niistä 91 oli työntekijäpuolen kanteita, joista 49  prosenttia koski palkkausta. Työnantajapuolen kanteita oli 59, joissa lähes kaikissa oli kysymys työrauhasta. Ratkaistuissa asioissa kanne hyväksyttiin kokonaan tai osittain 57 prosentissa kaikista asioista.

Vuonna 2005 markkinaoikeuteen saapui 608 uutta lainkäyttöasiaa, 252 enemmän kuin vuotta aiemmin. Markkinaoikeus ratkaisi 292 asiaa, joista 101 raukesi. Ratkaistuista asioista suurin osa, lähes 90 prosenttia, oli julkista hankintaa koskevia asioita. Vuoden lopussa markkinaoikeudessa oli vireillä 505 asiaa, 321 enemmän kuin edellisenä vuonna.

Vankilaoikeus käsitteli 327 asiaa vuonna 2005. Näistä 273 oli nuoria rikoksentekijöitä koskevia asioita ja 54 koski vaarallisia rikoksenuusijoita.

Tiedot käyvät ilmi Tilastokeskuksen erityistuomioistuimilta keräämistä tiedoista.

Erityistuomioistuimissa ratkaistut asiat vuosina 2000- 2005

  2000 2001 2002 2003 2004 2005
Vakuutusoikeus 10 125 10 089 11 122 10 259 10 234 10 580
Työtuomioistuin 75 95 108 109 157 150
Markkinaoikeus . . 158 221 263 292
Vankilaoikeus 348 368 360 362 365 327

Lähde: Oikeustilastot. Tilastokeskus

Lisätietoja: Riitta Forsman (09) 1734 3240, oikeus.oikeusolot@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Riitta Harala

Taulukot

Tietokantataulukot

Poimi tarvitsemiasi tietoja taulukoiksi, tarkastele tietoja kuvioina, tai lataa dataa käyttöösi.

Liitetaulukot


Päivitetty 8.8.2006

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Erityistuomioistuimet [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-4521. 2005. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 18.4.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/eriktu/2005/eriktu_2005_2006-08-08_tie_001.html