Tämä tilasto on lakkautettu.

Tilastosta ei enää tuoteta uusia tietoja.

Tämä sivu on arkistoitu.

Julkaistu: 26.6.2007

Erityistuomioistuimissa ratkaistut asiat vuonna 2006

Vuonna 2006 vakuutusoikeuteen saapui 10 177 uutta lainkäyttöasiaa, mikä on 726 vähemmän kuin edellisenä vuonna. Vakuutusoikeus ratkaisi 10 396 lainkäyttöasiaa. Suurimmat asiaryhmät olivat työttömyysturva-, työeläke-, opintotuki- ja kansaneläkeasiat. Vuoden lopussa vakuutusoikeudessa oli vireillä 11 676 asiaa.

Työtuomioistuin ratkaisi 134 asiaa vuonna 2006. Niistä 84 oli työntekijäpuolen kanteita, joista 50  prosenttia koski palkkausta. Työnantajapuolen kanteita oli 50, joissa lähes kaikissa oli kysymys työrauhasta. Ratkaistuissa asioissa kanne hyväksyttiin kokonaan tai osittain 56 prosentissa kaikista asioista.

Vuonna 2006 markkinaoikeuteen saapui 418 uutta lainkäyttöasiaa, 190 vähemmän kuin vuotta aiemmin. Markkinaoikeus ratkaisi 365 asiaa, joista 83 raukesi. Ratkaistuista asioista suurin osa, lähes 73 prosenttia, oli julkista hankintaa koskevia asioita. Vuoden lopussa markkinaoikeudessa oli vireillä 559 asiaa, mikä on 54 enemmän kuin edellisenä vuonna.

Vankilaoikeus käsitteli 269 asiaa vuonna 2006 ennen lakkauttamistaan. Näistä 231 oli nuoria rikoksentekijöitä koskevia asioita ja 38 koski vaarallisia rikoksenuusijoita.

Tiedot käyvät ilmi Tilastokeskuksen erityistuomioistuimilta keräämistä tiedoista.

Erityistuomioistuimissa ratkaistut asiat vuosina 2001- 2006

  2001 2002 2003 2004 2005 2006
Vakuutusoikeus 10 089 11 122 10 259 10 234 10 582 10 396
Työtuomioistuin 95 108 109 157 150 134
Markkinaoikeus . 158 221 263 292 365
Vankilaoikeus*) 368 360 362 365 327 269

*) Lakkautettu 1.10.2006

Lähde: Oikeustilastot. Tilastokeskus

Lisätietoja: Riitta Forsman (09) 1734 3240,oikeus.oikeusolot@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Jari Tarkoma

Taulukot

Tietokantataulukot

Poimi tarvitsemiasi tietoja taulukoiksi, tarkastele tietoja kuvioina, tai lataa dataa käyttöösi.

Liitetaulukot

Laatuselosteet

Päivitetty 25.6.2007

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Erityistuomioistuimet [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-4521. 2006. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 23.4.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/eriktu/2006/eriktu_2006_2007-06-26_tie_001.html