Tämä tilasto on lakkautettu.

Tilastosta ei enää tuoteta uusia tietoja.

Tämä sivu on arkistoitu.

Julkaistu: 14.8.2008

Erityistuomioistuimissa ratkaistut asiat vuonna 2007

Vuonna 2007 vakuutusoikeuteen saapui 6 962 uutta lainkäyttöasiaa, mikä on 3 215 vähemmän kuin edellisenä vuonna. Vakuutusoikeus ratkaisi 10 425 lainkäyttöasiaa. Suurimmat asiaryhmät olivat työttömyysturva-, työeläke-, opintotuki- ja kansaneläkeasiat. Vuoden lopussa vakuutusoikeudessa oli vireillä 8 248 asiaa.

Työtuomioistuin ratkaisi 138 asiaa vuonna 2007. Niistä 100 oli työntekijäpuolen kanteita, joista puolet koski palkkausta. Työnantajapuolen kanteita oli 38, joissa lähes kaikissa oli kysymys työrauhasta. Ratkaistuissa asioissa kanne hyväksyttiin kokonaan tai osittain vajaassa 49 prosentissa kaikista asioista.

Vuonna 2007 markkinaoikeuteen saapui 425 uutta lainkäyttöasiaa. Markkinaoikeus ratkaisi 450 asiaa, joista 131 raukesi. Ratkaistuista asioista suurin osa, yli 94 prosenttia, oli julkista hankintaa koskevia asioita. Vuoden lopussa markkinaoikeudessa oli vireillä 529 asiaa, mikä on 30 vähemmän kuin edellisenä vuonna.

Tiedot käyvät ilmi Tilastokeskuksen erityistuomioistuimilta keräämistä tiedoista.

Erityistuomioistuimissa ratkaistut asiat vuosina 2001- 2007

  2001 2002 2003 2004 2005  2006  2007
Vakuutusoikeus 10 089 11 122 10 259 10 234 10 582 10 396 10 425
Työtuomioistuin 95 108 109 157 150 134 138
Markkinaoikeus . 158 221 263 292 365 450
Vankilaoikeus*) 368 360 362 365 327 269 .

*) Lakkautettu 1.10.2006

Lähde: Oikeustilastot. Tilastokeskus

Lisätietoja: Riitta Forsman (09) 1734 3240, oikeus.oikeusolot@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Jari Tarkoma

Taulukot

Tietokantataulukot

Poimi tarvitsemiasi tietoja taulukoiksi, tarkastele tietoja kuvioina, tai lataa dataa käyttöösi.

Liitetaulukot

Laatuselosteet

Päivitetty 14.8.2008

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Erityistuomioistuimet [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-4521. 2007. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 23.4.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/eriktu/2007/eriktu_2007_2008-08-14_tie_001.html