Tämä tilasto on lakkautettu.

Tilastosta ei enää tuoteta uusia tietoja.

Tämä sivu on arkistoitu.

Julkaistu: 3.9.2009

Erityistuomioistuimissa ratkaistut asiat vuonna 2008

Vuonna 2008 vakuutusoikeuteen saapui 7 115 uutta lainkäyttöasiaa, mikä on 153 vähemmän kuin edellisenä vuonna. Vakuutusoikeus ratkaisi 9 816 lainkäyttöasiaa. Edellisenä vuonna vastaava luku oli 10 425. Ratkaistuista asioista suurimmat yksittäiset asiaryhmät olivat työeläke-, tapaturma-, työttömyysturva- ja kansaneläkeasiat. Asioiden käsittelyyn vakuutusoikeudessa kului keskimäärin 12,4 kuukautta. Vuoden lopussa vakuutusoikeudessa oli vireillä 5 715 asiaa.

Työtuomioistuin ratkaisi 134 asiaa vuonna 2008. Niistä 71 oli työntekijäpuolen kanteita, joista yli puolet koski palkkausta. Työnantajapuolen kanteita oli 63, joissa lähes kaikissa oli kysymys työrauhasta. Ratkaistuissa asioissa kanne hyväksyttiin kokonaan tai osittain 62 prosentissa kaikista asioista. Vuoden lopussa työtuomioistuimessa oli vireillä 57 asiaa.

Vuonna 2008 markkinaoikeuteen saapui 587 uutta lainkäyttöasiaa, mikä on 38 prosenttia enemmän kuin edellisenä vuonna. Markkinaoikeus ratkaisi 643 asiaa. Määrä on 43 prosenttia enemmän kuin vuotta aiemmin. Ratkaistuista asioista suurin osa, yli 80 prosenttia, oli julkista hankintaa koskevia asioita. Vuoden lopussa markkinaoikeudessa oli vireillä 474 asiaa, mikä on 55 vähemmän kuin edellisenä vuonna.

Tiedot käyvät ilmi Tilastokeskuksen erityistuomioistuimilta keräämistä tiedoista.

Erityistuomioistuimissa ratkaistut asiat 2002–2008

  2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
Vakuutusoikeus 11 122 10 259 10 234 10 582 10 396 10 425 9 816
Työtuomioistuin 108 109 157 150 134 138 134
Markkinaoikeus 158 221 263 292 365 450 643

Lähde: Oikeustilastot, Tilastokeskus

Lisätietoja: Riitta Forsman (09) 1734 3240, oikeus@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Jari Tarkoma

Julkaisu pdf-muodossa (213,1 kt)

Taulukot

Tietokantataulukot

Poimi tarvitsemiasi tietoja taulukoiksi, tarkastele tietoja kuvioina, tai lataa dataa käyttöösi.

Liitetaulukot

Laatuselosteet

Päivitetty 03.09.2009

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Erityistuomioistuimet [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-4521. 2008. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 18.4.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/eriktu/2008/eriktu_2008_2009-09-03_tie_001_fi.html