Denna statistik har lagts ned.

Nya uppgifter produceras inte längre om statistiken.

Denna sida är arkiverad.

Statistikcentralen har slutat framställa och publicera statistik över specialdomstolar

Statistikcentralen har slutat framställa och publicera statistik över specialdomstolar. Det sista statistikåret är år 2008. Gamla offentliggöranden och tidsserier kommer att finnas tillgängliga på webbsidorna.

Motsvarande uppgifter kan fås direkt från respektive myndigheter. Uppgifterna i Statistikcentralens statistik över specialdomstolar bygger på de uppgifter dessa myndigheter levererat.


Senast uppdaterad 22.11.2010

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Specialdomstolar [e-publikation].
ISSN=1798-453X. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 7.12.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/eriktu/eriktu_2010-11-22_uut_001_sv.html