Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Julkaistu: 1.3.2010

Vuonna 2009 julkinen talous kääntyi alijäämäiseksi ja velka kasvoi voimakkaasti

Tilastokeskuksen ennakkotietojen mukaan Suomen julkishallinto oli selvästi alijäämäinen vuonna 2009. Suhteessa bruttokansantuotteeseen alijäämä oli 2,2 prosenttia, kun vuotta aikaisemmin julkisyhteisöjen ylijäämä oli 4,2 prosenttia suhteessa bruttokansantuotteeseen. Julkisyhteisöjen EMU-velka kasvoi vuoden aikana 12,2 miljardilla eurolla 75,2 miljardiin euroon. Vuonna 2009 velan suhde bruttokansantuotteeseen nousi edellisvuoden 34,2 prosentista 44,0 prosenttiin. Alijäämä- ja velkasuhteiden heikkenemisestä huolimatta julkinen alijäämä ja velka pysyivät ennakkotietojen mukaan edelleen EU:n vakaus- ja kasvusopimuksen mukaisten viitearvojen alapuolella.

Suomen julkisyhteisöjen EMU-alijäämä (-) ja -velka, suhteessa BKT:hen

Suomen julkisyhteisöjen EMU-alijäämä (-) ja -velka, suhteessa BKT:hen

Vuonna 2009 julkisyhteisöjen rahoitusasema heikkeni 11,4 miljardia euroa, mihin vaikutti erityisesti vuoden 2008 jälkipuoliskolla alkanut kansainvälinen taloustaantuma. Valtiosektorin vuoden 2008 ylijäämä (1,1 mrd) kääntyi 8,2 miljardin euron alijäämäksi. Kehitykseen vaikutti eniten verotulojen merkittävä supistuminen. Kuntasektori pysyi edelleen alijäämäisenä, vuoden 2009 alijäämän ollessa 0,7 miljardia euroa. Työeläkelaitosten ylijäämä pieneni 7,3 miljardista eurosta 5,1 miljardiin euroon.

Vuonna 2009 julkisyhteisöjen sulauttamaton bruttovelka kasvoi 11,7 miljardia euroa (17,2 %) edellisestä vuodesta. Valtion velka kohosi 10,4 miljardia, ja kuntien velka kasvoi 1,3 miljardia euroa. Julkisyhteisöjen sisäiset velat pienenivät 0,5 miljardin euron verran. EMU-velka kuvaa julkisyhteisöjen velkaa talouden muille sektoreille ja ulkomaille, ja sen kehitykseen vaikuttavat sekä sulauttamattoman bruttovelan että julkisyhteisöjen sisäisten velkojen muutokset.

Tilastokeskus julkistaa EU:n komissiolle maaliskuussa laadittavan alijäämä- ja velkaraportin sisällön tämän tilaston sivuilla 31. maaliskuuta.


Lähde: Julkisyhteisöjen alijäämä ja bruttovelka EMU-kriteerien mukaisina 2008, ennakkotietoja.Tilastokeskus

Lisätietoja: Mika Sainio (09) 1734 2686, Mira Kuussaari (09) 1734 3538, rahoitus.tilinpito@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Ari Tyrkkö

Julkaisu pdf-muodossa (244,4 kt)

Katsaukset
Taulukot

Tietokantataulukot

Poimi tarvitsemiasi tietoja taulukoiksi, tarkastele tietoja kuvioina, tai lataa dataa käyttöösi.

Liitetaulukot

Laatuselosteet

Päivitetty 01.03.2010

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Julkisyhteisöjen alijäämä ja velka [verkkojulkaisu].
ISSN=1799-5892. 2009. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 24.4.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/jali/2009/jali_2009_2010-03-01_tie_001_fi.html