Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Liitetaulukko 1. Jätteiden käsittely 2014, tonnia

  1 Hyödyntäminen energiana 2 Hävityspoltto 3 Materiaali-
hyödyntäminen
4 Kaatopaikka-
sijoitus
5 Muu loppukäsittely, kuten allastaminen Yhteensä
01.1 Käytetyt liuottimet Vaaralliset .. 24 746 686 .. .. 25 432
01.2 Happo-, emäs- ja suolajätteet Tavanomaiset .. 6 5 388 5 214 .. 10 608
01.2 Happo-, emäs- ja suolajätteet Vaaralliset .. 1 187 12 615 148 370 2 255 164 427
01.3 Käytetyt öljyt Vaaralliset 3 164 7 693 19 611 11 .. 30 479
01.4, 02, 03.1 Kemialliset jätteet Tavanomaiset 2 501 2 147 27 438 73 420 21 105 527
01.4, 02, 03.1 Kemialliset jätteet Vaaralliset 1 210 65 552 20 742 2 995 2 656 93 155
03.2 Teollisuudessa syntyvät jätevesilietteet Tavanomaiset 111 541 202 38 115 82 269 1 082 233 209
03.2 Teollisuudessa syntyvät jätevesilietteet Vaaralliset 4 885 7 823 10 34 828 .. 47 546
03.3 Jätteiden käsittelyssä syntyvät nestemäiset jätteet ja jätevesilietteet Tavanomaiset .. .. 2 259 36 .. 2 295
03.3 Jätteiden käsittelyssä syntyvät nestemäiset jätteet ja jätevesilietteet Vaaralliset .. 131 .. 40 251 .. 40 382
05 Terveydenhoidossa syntyvät ja biologiset jätteet Tavanomaiset .. 48 .. 7 296 .. 7 344
05 Terveydenhoidossa syntyvät ja biologiset jätteet Vaaralliset .. 453 .. .. .. 453
06.1 Metallijätteet, rauta Tavanomaiset .. 41 157 996 755 .. 158 792
06.2 Metallijätteet, ei-rauta Tavanomaiset .. 92 35 262 1 098 .. 36 452
06.3 Metallijätteet, sekalainen rauta ja ei-rauta Tavanomaiset .. 3 7 887 .. .. 7 890
07.1 Lasijätteet Tavanomaiset .. 4 56 535 473 .. 57 012
07.1 Lasijätteet Vaaralliset .. .. .. .. .. 0
07.2 Paperi- ja pahvijätteet Tavanomaiset 41 582 12 569 545 276 124 .. 599 551
07.3 Kumijätteet Tavanomaiset 13 584 2 14 765 25 .. 28 376
07.4 Muovijätteet Tavanomaiset 56 205 17 975 7 948 1 142 .. 83 270
07.5 Puujätteet Tavanomaiset 2 889 097 58 593 115 121 36 207 .. 3 099 018
07.5 Puujätteet Vaaralliset 6 347 3 965 .. .. .. 10 312
07.6 Tekstiilijätteet Tavanomaiset 2 093 2 14 118 96 .. 16 309
07.7 PCB:tä sisältävät jätteet Vaaralliset .. 1 034 .. .. 0 1 034
08 (lukuun ottamatta 08.1, 08.41) Käytöstä poistetut laitteistot (lukuun ottamatta käytöstä poistettuja ajoneuvoja sekä paristo- ja akkujätteitä) Tavanomaiset 56 2 8 207 190 .. 8 455
08 (lukuun ottamatta 08.1, 08.41) Käytöstä poistetut laitteistot (lukuun ottamatta käytöstä poistettuja ajoneuvoja sekä paristo- ja akkujätteitä) Vaaralliset 2 739 5 962 .. .. 6 703
08.1 Käytöstä poistetut ajoneuvot Tavanomaiset .. .. 69 710 154 .. 69 864
08.1 Käytöstä poistetut ajoneuvot Vaaralliset .. 5 61 950 .. .. 61 955
08.41 Paristo- ja akkujätteet Tavanomaiset .. 86 464 .. .. 550
08.41 Paristo- ja akkujätteet Vaaralliset .. 10 1 693 .. .. 1 703
09.1 Eläinperäiset jätteet ja sekalainen elintarvikejäte Tavanomaiset 15 526 2 798 589 468 2 009 7 124 616 925
09.2 Kasviperäiset jätteet Tavanomaiset 124 304 46 80 997 38 477 45 243 869
09.3 Eläinten ulosteet, virtsa ja lanta Tavanomaiset .. 2 821 070 15 480 7 826 844 378
10.1 Kotitalous- ja samankaltaiset jätteet Tavanomaiset 444 807 196 093 18 913 431 580 56 1 091 449
10.2 Sekalaiset materiaalit Tavanomaiset 379 285 6 795 216 491 195 399 2 636 800 606
10.2 Sekalaiset materiaalit Vaaralliset 5 7 118 56 199 .. 7 378
10.3 Lajittelujätteet Tavanomaiset 58 221 119 74 769 71 669 .. 204 778
10.3 Lajittelujätteet Vaaralliset 1 358 23 065 .. 40 938 .. 65 361
11 Tavanomaiset lietteet Tavanomaiset 129 159 43 905 163 355 19 596 1 241 357 256
12.1 Rakentamisessa ja purkamisessa syntyvät mineraalijätteet Tavanomaiset 168 481 132 1 395 649 115 075 .. 1 679 337
12.1 Rakentamisessa ja purkamisessa syntyvät mineraalijätteet Vaaralliset 28 584 3 607 5 638 10 113 .. 47 942
12.2, 12.3, 12.5 Muut mineraalijätteet Tavanomaiset 2 979 4 226 6 764 771 57 292 777 1 134 64 065 887
12.2, 12.3, 12.5 Muut mineraalijätteet Vaaralliset .. 1 488 8 970 787 778 358 520 1 156 756
12.4 Polttojätteet Tavanomaiset 33 11 695 169 506 922 23 1 202 158
12.4 Polttojätteet Vaaralliset 1 53 9 370 9 648 .. 19 072
12.6 Maa-ainekset Tavanomaiset .. 179 660 438 14 924 200 .. 15 584 817
12.6 Maa-ainekset Vaaralliset .. 788 21 878 73 204 .. 95 870
12.7 Ruoppausmassat Tavanomaiset .. .. 334 222 .. 556
12.7 Ruoppausmassat Vaaralliset 52 .. .. 348 .. 400
12.8, 13 Jätteiden käsittelystä peräisin olevat mineraalijätteet ja stabiloidut jätteet Tavanomaiset .. 419 96 800 24 568 .. 121 787
12.8, 13 Jätteiden käsittelystä peräisin olevat mineraalijätteet ja stabiloidut jätteet Vaaralliset 97 6 133 39 123 .. 39 359
Yhteensä 4 485 159 495 960 12 854 027 75 034 279 384 619 93 254 044
Josta vaarallista jätettä: 45 705 149 463 169 314 1 187 806 363 431 1 915 719

Lähde: Jätetilasto 2014, Tilastokeskus

Lisätietoja: Juha Espo 029 551 3463, Simo Vahvelainen 029 551 3457, ymparisto.energia@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Ville Vertanen


Päivitetty 26.5.2016

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Jätetilasto [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-3339. 2014, Liitetaulukko 1. Jätteiden käsittely 2014, tonnia . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 24.4.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/jate/2014/jate_2014_2016-05-26_tau_001_fi.html