Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Julkaistu: 10.12.2010

Joukkoviestintämarkkinat 2009

Mediamarkkinat supistuivat 5 prosenttia vuonna 2009. Pudotus jäi jonkin verran pienemmäksi kuin Tilastokeskuksen ennakkotiedoissa (17.6.2010) arvioitiin. Siitä huolimatta tämä oli sodanjälkeisen ajan suurin vuosipudotus. Esimerkiksi 1990-luvun alun laman aikana vuosimuutokset olivat -3 - -4 prosentin luokkaa.

Lasku kohdistui erityisesti graafiseen joukkoviestintään (-8 %) ja tallenteisiin (-6 %). Sähköisessä joukkoviestinnässä sen sijaan pysyttiin edellisvuoden tasolla. Verkkomedia internetissä jopa kasvoi 5 prosenttia.

Joukkoviestintämarkkinoiden muutokset 2008 - 2009 (%)

Suomen joukkoviestintämarkkinoiden arvo oli vuonna 2009 noin 4,2 miljardia euroa, eli 240 miljoonaa euroa vähemmän kuin vuonna 2008. Tästä summasta valtaosa, 225 miljoonaa euroa, katosi graafisesta viestinnästä, toisin sanoen lehtien ja hakemistojen kustantamisesta.

Ensimmäisen kerran vuosikymmeniin mainonnan osuus päivälehtien tuotoista painui alle 50 prosentin. Myös aikakauslehdillä mainostulojen osuus laski merkittävästi.

Graafisen joukkoviestinnän suhteellinen osuus joukkoviestintämarkkinoiden arvosta supistui 1,5 prosenttiyksiköllä 65 prosenttiin. Sähköisen joukkoviestinnän osuus joukkoviestintämarkkinoista puolestaan kasvoi vastaavasti 28 prosenttiin.

Joukkoviestinmarkkinat 2008 - 2009

2008 2009 2009
Milj. € Milj. € %
Päivälehdet (7- 4 -päiväiset) 1 056 946 23
Muut sanomalehdet (3 - 1-päiväiset) 135 131 3
Ilmaislehdet 100 81 2
Aikakauslehdet 760 700 17
Kirjat 1) 566 570 14
Hakemistot & suoramainonta 340 304 7
Graafinen joukkoviestintä yhteensä 2 956 2 731 65
Televisio 2) 948 944 23
Radio 53 52 1
Internet 158 167 4
Sähköinen viestintä yhteensä 1 159 1 163 28
Äänitteet 98 85 2
Video (DVD & VHS) 153 145 3
Elokuvateatterit 58 60 1
Tallenneviestintä yhteensä 309 290 7
Koko joukkoviestintä 4 424 4 184 100
1) Sisältää myös Suomen Kustannusyhdistyksen jäsenten off-line
multimediatellenteiden (CD-rom ym.) myynnin.
2) Sisältää myös Yleisradion julkisen palvelun radiotoiminnan.

Edellä esitetyt laskelmat joukkoviestintämarkkinoista ovat loppukäyttäjätasoisia: esimerkiksi sanomalehtimarkkinoiden kokoa kuvaava luku muodostuu lehtien vähittäishintaisesta tilaus- ja irtonumeromyynnistä sekä mainostuloista. Luvuista on eliminoitu päällekkäisten erien kertautuminen. Luvut sisältävät kotimaisen tuotannon ja tuonnin, mutta eivät vientiä

Lähde: Joukkoviestintä- ja kulttuuritilastot. Tilastokeskus

Lisätietoja: Tuomo Sauri (09) 1734 3449, joukkoviestimet.tilastokeskus@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Riitta Harala

Taulukot

Tietokantataulukot

Poimi tarvitsemiasi tietoja taulukoiksi, tarkastele tietoja kuvioina, tai lataa dataa käyttöösi.


Päivitetty 10.12.2010

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Joukkoviestintä [verkkojulkaisu].
ISSN=2323-6329. 2009. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 10.12.2023].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/jvie/2009/jvie_2009_2010-12-10_tie_002.html