Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Julkaistu: 17.1.2008

Vuoden 2006 peruskoulun 9. luokan päättäneistä jatkoi opiskelua samana vuonna 93 prosenttia, ylioppilaista 42 prosenttia

Peruskoulun päättäneitä oli noin 65 800, vähän yli kaksi tuhatta enemmän kuin vuotta aiemmin. Heistä puolet (naisista 60 prosenttia ja miehistä 43 prosenttia) jatkoi opintoja lukiossa. 40 prosenttia (naisista 31 prosenttia ja miehistä 49 prosenttia) jatkoi opintoja toisen asteen ammatillisessa koulutuksessa ja 10. luokalle siirtyi kaksi prosenttia. Ammatillisen koulutuksen suosio on viime vuosina lisääntynyt ja lukiokoulutuksen puolestaan vähentynyt. Opiskelua ei jatkanut 7 prosenttia peruskoulun päättäneistä. Jatko-opintojen ulkopuolelle jääneiden osuus kasvoi kahdella prosenttiyksiköllä edellisvuodesta.

Uusia ylioppilaita oli 33 100, runsas tuhat vähemmän kuin edellisenä vuonna. Uusista ylioppilaista aloitti yliopistokoulutuksen 20 prosenttia, ammattikorkeakoulukoulutuksen 17 prosenttia ja toisen asteen ammatillisen koulutuksen 4 prosenttia. Yliopistokoulutuksen aloittaneiden osuus on viime vuosina hieman lisääntynyt. Vuoden 2006 ylioppilaista yli puolet, 58 prosenttia, ei jatkanut opiskelua valmistumisvuonna. Jatko-opintojen ulkopuolelle jääneiden osuus on viime vuosina ollut yli puolet.

Peruskoulun 9. luokan päättäneiden ja ylioppilaiden välitön sijoittuminen jatko-opintoihin 2001-2006

  Valmistumisvuosi
2006 2005 2004 2003 2002 2001
  % % % % % %
Peruskoulun 9. luokan päättäneet 65 838 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Jatkoi opiskelua valmistumisvuonna
     Lukiokoulutuksessa 33 666 51,1 53,2 54,1 55,1 54,8 54,2
     Toisen asteen ammatillisessa koulutuksessa 26 374 40,1 39,4 38,4 37,0 36,7 36,1
      Peruskoulun 10. luokalla 1 353 2,0 2,5 2,5 2,4 2,6 2,9
Ei jatkanut opiskelua 4 445 6,8 4,9 5,0 5,5 5,9 6,8
Ylioppilaat 33 091 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Jatkoi opiskelua valmistumisvuonna
     Toisen asteen ammatillisessa koulutuksessa 1 398 4,2 4,4 4,0 4,0 4,0 4,1
     Ammattikorkeakoulukoulutuksessa 5 766 17,4 18,2 17,0 15,2 16,0 11,7
     Yliopistokoulutuksessa 6 774 20,5 19,5 19,2 19,0 19,4 19,4
Ei jatkanut opiskelua 19 153 57,9 57,9 59,8 61,8 60,6 64,8

Lähde: Koulutustilastot. Tilastokeskus

Lisätietoja: Ritva Kaukonen (09) 1734 3311, koulutus.tilastot@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Jari Tarkoma

Taulukot

Tietokantataulukot

Poimi tarvitsemiasi tietoja taulukoiksi, tarkastele tietoja kuvioina, tai lataa dataa käyttöösi.

Liitetaulukot

Laatuselosteet

Päivitetty 17.1.2008

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Koulutukseen hakeutuminen [verkkojulkaisu].
ISSN=1799-4500. 2006. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 8.12.2023].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/khak/2006/khak_2006_2008-01-17_tie_001.html