Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Siirry suoraan elinkustannusindeksin pistelukutaulukkoon

Julkaistu: 14.3.2022

Inflaatio helmikuussa 4,5 prosenttia

Tilastokeskuksen laskema kuluttajahintojen vuosimuutos oli helmikuussa 4,5 prosenttia. Tammikuussa inflaatio oli 4,4 prosenttia. Inflaation lievä nousu johtui muun muassa sähkön hinnan noususta.

Suomen inflaatiomittarit, helmikuu 2022

Pisteluku Vuosimuutos (%) Kuukausimuutos (%)
Kuluttajahintaindeksi 2015=100 109,4 4,5 0,5
Elinkustannusindeksi 1951:10=100 2084
Yhdenmukaistettu kuluttajahintaindeksi 2015=100 109,7 4,4 0,6
Yhdenmukaistettu kuluttajahintaindeksi kiintein veroin 2015=100 108,2 4,3 0,6

Helmikuussa kuluttajahintoja nosti vuoden takaiseen verrattuna eniten sähkön, polttonesteiden, omakotitalon peruskorjausten sekä asunto-osakeyhtiön remonttien kallistuminen. Kuluttajahintojen nousua vuoden takaisesta hillitsi eniten lasten päivähoitomaksun, asuntolainojen keskikoron sekä laivoilla tehtävien reittimatkojen halpeneminen. Tammikuulta helmikuulle kuluttajahintojen kuukausimuutos oli 0,5 prosenttia, mikä johtui muun muassa polttonesteiden kallistumisesta edelliseen kuukauteen nähden.

Tilastokeskuksen haastattelijat keräävät indeksiä varten kaiken kaikkiaan 19 000 hintatietoa lähes 400 hyödykkeestä noin 2 100 liikkeestä aina kuukauden puolivälissä. Hinta-aineistoa täydennetään ns. kassapääteaineistoilla, josta saadaan noin 5 miljoonaa hintatietoa laskentaan. Lisäksi noin 1 000 hintatietoa kerätään keskitetysti.

Euroalueen inflaatio oli helmikuussa ennakkotietojen mukaan 5,8 prosenttia

Yhdenmukaistetun kuluttajahintaindeksin ennakkotietojen mukaan euroalueen inflaatio oli helmikuussa 5,8 prosenttia. Tammikuussa se oli 5,1 prosenttia. Suomen vastaava inflaatio oli helmikuussa 4,4 prosenttia.

Yhdenmukaistetussa kuluttajahintaindeksissä ei ole mukana omistusasumista, rahapelejä, kulutus- ja muiden luottojen korkoja, omakotitalon palovakuutusta, ajoneuvoveroa eikä kalastus- ja metsästysmaksuja. Yhdenmukaistettuun kuluttajahintaindeksiin kuuluvat kulutuserät ja laadintasäännöt on määritelty EU-asetuksin.

Eurostatin arvio euroalueen inflaatiosta perustuu jäsenmaiden ennakkotietoihin ja energian hinnankehitykseen. Eurostat julkaisee helmikuun yksityiskohtaiset yhdenmukaistetut kuluttajahintaindeksit 17. maaliskuuta. Tiedot EU-maiden inflaatiosta löytyvät Eurostatin kotisivuilta englanniksi , (http://ec.europa.eu/eurostat/web/main).

Kiinteäveroisen yhdenmukaistetun kuluttajahintaindeksin vuosimuutos helmikuussa 4,3 prosenttia

Yhdenmukaistetun kuluttajahintaindeksin vuosimuutos oli helmikuussa 4,4 prosenttia ja markkinainflaatiota mittaavan kiinteäveroisen indeksin 4,3 prosenttia. Viime vuoden helmikuun jälkeen tehtyjen hyödykeveromuutosten yhteisvaikutus kuluttajahintoihin oli siis 0,1 prosenttiyksikköä. Helmikuussa yhdenmukaistetun kuluttajahintaindeksin kuukausimuutos oli 0,6 ja kiinteäveroisen kuluttajahintaindeksin 0,6 prosenttia.

Yhdenmukaistettu kuluttajahintaindeksi kiintein veroin

Kiinteäveroisessa indeksissä arvonlisä- ja muiden hyödykeverojen muutosten vaikutus inflaatioon on poistettu pitämällä verot kiinteinä indeksin perusajankohtaan nähden. Indeksi mittaa ns. markkinainflaatiota eli hintojen muutosta, joka johtuu muista syistä kuin hyödykeverojen muutoksista. Veromuutosten hintavaikutus saadaan vertaamalla yhdenmukaistetun kuluttajahintaindeksin ja kiinteäveroisen indeksin kehitystä.


Lähde: Kuluttajahintaindeksi, Tilastokeskus

Lisätietoja: Kristiina Nieminen 029 551 2957, Hannele Markkanen 029 551 3358, kuluttajahintaindeksi@tilastokeskus.fi

Vastaava osastopäällikkö: Hannele Orjala

Julkaisu pdf-muodossa (391,9 kt)

Taulukot

Tietokantataulukot

Poimi tarvitsemiasi tietoja taulukoiksi, tarkastele tietoja kuvioina, tai lataa dataa käyttöösi.

Liitetaulukot

Kuviot
Laatuselosteet

Päivitetty 14.03.2022

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Kuluttajahintaindeksi [verkkojulkaisu].
ISSN=1796-3524. helmikuu 2022. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 24.6.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/khi/2022/02/khi_2022_02_2022-03-14_tie_001_fi.html