Detta är arkivinnehåll som inte längre uppdateras.

Gå till den uppdaterade statistiksidan.

Tillbakaräknade serier för statistiken över fastighetspriser publiceras fr.o.m. 2010

Utifrån indexen för gamla egnahemshus och småhustomter publiceras tillbakaräknade serier fr.o.m. år 2010 enligt den beräkningsmetod som reviderades tidigare i år. Beräkningen har gjort det möjligt att göra långsiktiga jämförelser av uppgifterna. Basåret för de tillbakaräknade serierna är 2010=100.

Serien 2010=100 som nu publicerats har beräknats med samma metod som serien 2015=100. Serierna avviker från varandra när det gäller viktstruktur och kvalitetsviktningskoefficient. Skillnader uppstår också på grund av kommunändringar, eftersom de påverkar klassificeringarna. Den klassificering som grundar sig på folkmängd har i den nu publicerade serien gjorts på basis av år 2010 medan den i serien 2015=100 har gjorts på basis av år 2015. En viktig förändring är överföringen av Kuopio till klassen med över 100 000 invånare i serien 2015=100.

De publicerade uppgifterna avviker från index som tidigare publicerats för motsvarande perioder (2005=100-serien och 1985=100-serien). På grund av metod- och klassificeringsändringar är indexserierna inte jämförbara med varandra.

Indexserierna 2010=100 för gamla egnahemshus och -tomter förlängs genom kedjning av dem på basis av förändringarna enligt indexen 2015=100 fr.o.m. 1:a kvartalet 2017.

Statistikföringen av priserna på nya egnahemshus berörs inte av ändringen.


Senast uppdaterad 4.12.2017

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Fastighetspriser [e-publikation].
ISSN=1799-4578. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 8.8.2022].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/kihi/kihi_2017-12-04_uut_001_sv.html