Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Kiinteistöjen hinnat -tilastolle julkaistaan takautuva sarja 2010 lähtien

Vanhojen omakotitalojen ja pientalotonttien indekseistä julkaistaan aiemmin tänä vuonna uudistetun laskentamenetelmän mukaiset, takautuvat sarjat vuodesta 2010 lähtien. Laskenta on tehty tietojen pidemmän aikavälin vertailun mahdollistamiseksi. Takautuvasti laskettujen sarjojen perusvuosi on 2010=100.

Nyt julkaistu 2010=100 -sarja on laskettu vastaavalla menetelmällä kuin 2015=100 -sarja. Sarjat poikkeavat toisistaan painorakenteen ja laatuvakiointikertoimien osalta. Eroja syntyy myös kuntamuutosten takia, koska ne vaikuttavat luokituksiin. Väkilukuun perustuva luokitus on nyt julkaistussa sarjassa tehty vuoden 2010 perusteella kun taas 2015=100 -sarjassa se on tehty vuoden 2015 perusteella. Keskeinen muutos on Kuopion siirtyminen yli 100 000 asukkaan luokkaan 2015=100 -sarjassa.

Julkaistut tiedot poikkeavat aiemmin vastaaville ajankohdille julkaistuista indekseistä (2005=100 -sarja ja 1985=100 -sarja). Menetelmä- ja luokitusmuutosten takia indeksisarjat eivät ole vertailukelpoisia keskenään.

Vanhojen omakotitalojen ja -tonttien indeksisarjoja 2010=100 jatketaan ketjuttamalla niitä 2015=100 indeksien mukaisilla muutoksilla vuoden 2017 1. neljänneksestä alkaen.

Uusien omakotitalojen hintojen tilastointiin ei kohdistu muutoksia.


Päivitetty 4.12.2017

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Kiinteistöjen hinnat [verkkojulkaisu].
ISSN=1799-456X. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 6.12.2023].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/kihi/kihi_2017-12-04_uut_001_fi.html