Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

2. Kulttuuriammateissa päätyössä toimivat työssäkäyntitutkimuksen mukaan

Työssäkäyntitilasto on vuositilasto, joka tuottaa alueittaista tietoa väestön taloudellisesta toiminnasta ja työssäkäynnistä. Tilaston henkilöperusjoukon muodostaa maassa vuoden viimeisenä päivänä vakinaisesti asuva väestö. Työssäkäyntitilasto perustuu rekisteritietoihin ja sisältää tiedot työnantajan vakuuttamista työsuhteista, joiden pohjalta työllisyys ja työttömyys päätellään.

Työssäkäyntitutkimuksen mukainen työllisten lukumäärä eroaa työvoimatutkimuksen luvuista tarkastelunäkökulmansa vuoksi. Sen etuna on, että se on väestöllisesti kattava ja myös yksityiskohtaista tietoa voidaan antaa. Sen haittana on sen kokoamisen työläys mistä johtuen tulokset eivät ole yhtä ajantasaisia kuin työvoimatutkimuksen.

Tässä selvityksessä tarkempia tietoja on tarkasteltu sukupuolen, työnantajasektorin ja koulutustason suhteen ja pääpaino on yksittäisten ammattien työllisyyden kehityksessä.

Työssäkäyntitilaston mukaan kulttuuriammateissa toimi vuoden 2011 lopussa noin 86 000 työllistä. Kasvua edellisvuoteen oli noin 2,8 prosenttia.

Taideammateissa ja kirjailijoina toimi vuonna 2011 noin 11 300 henkilöä. Näissä ammateissa työllisten lukumäärä kasvoi vuodesta 2010 yli 1 700 henkilöllä.

Kulttuuriammateissa toimivista 33 prosentilla on keskiasteen koulutus, 14 prosentilla alimman korkea-asteen koulutus, 22 prosentilla alemman korkeakouluasteen koulutus ja 28 ylemmän korkeakouluasteen koulutus. Tutkijakoulutus oli yli prosentilla kulttuuriammateissa toimivista (Liitekuvio 1).

Työnantajasektoreista yksityisellä sektorilla työskenteli noin 60 prosenttia kaikista työllisistä. Seuraavaksi eniten, yli 15 prosenttia työllistyy kuntasektorilla. (Liitekuvio 2).


Lähde: Kulttuuritilasto 2013, Tilastokeskus

Lisätietoja: Kaisa Weckström 029 551 2348, kulttuuri.tilastokeskus@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Riitta Harala


Päivitetty 29.9.2014

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Kulttuuri [verkkojulkaisu].
ISSN=2341-7315. kulttuurityövoima Suomessa 2013, 2. Kulttuuriammateissa päätyössä toimivat työssäkäyntitutkimuksen mukaan . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 15.4.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/klt/2013/01/klt_2013_01_2014-09-29_kat_002_fi.html