Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

2. Kulttuuriammateissa päätyössä toimivat työssäkäyntitutkimuksen mukaan

Työssäkäyntitilasto on vuositilasto, joka tuottaa alueittaista tietoa väestön taloudellisesta toiminnasta ja työssäkäynnistä. Tilaston henkilöperusjoukon muodostaa maassa vuoden viimeisenä päivänä vakinaisesti asuva väestö. Aineisto poikkeaa työvoimatutkimuksesta, jossa työllisyys määritellään siten, että se kattaa jopa yhden tunnin palkkaa tai muuta työn vastinetta ansainneet henkilöt. Työssäkäyntitilasto taas sisältää tiedot työnantajan vakuuttamista työsuhteista, joiden pohjalta työllisyys ja työttömyys päätellään.

Työssäkäyntitutkimuksen mukainen työllisten lukumäärä eroaakin työvoimatutkimuksen luvuista tarkastelunäkökulmansa vuoksi. Sen etuna on, että se on väestöllisesti kattava ja myös yksityiskohtaista tietoa voidaan antaa. Se ei kuitenkaan rekisteripohjaisuutensa takia kata kaikkia työllisiä kulttuuriammateissa, koska kulttuuriammateissa toimivia työllistyy usein myös mm. itsensätyöllistäjinä ja apurahojen avulla. Työssäkäyntitilaston haittana on sen työläys mistä johtuen tulokset eivät ole yhtä ajantasaisia kuin työvoimatutkimuksen.

Tässä selvityksessä tarkempia tietoja on tarkasteltu sukupuolen, työnantajasektorin ja koulutustason suhteen ja pääpaino on yksittäisten ammattien työllisyyden kehityksessä.

Tietokantataulukossa esitetään kulttuurialan työllinen työvoima ammatin ja sukupuolen mukaan ammateittain vuosina 2013.

Kulttuuriammateissa toimivista lähes 30 prosentilla on keskiasteen koulutus, 11 prosentilla alimman korkea-asteen koulutus, 22 prosentilla alemman korkeakouluasteen koulutus ja noin 27 prosentilla ylemmän korkeakouluasteen koulutus. Tutkija-asteen koulutus on yhdellä prosentilla. Noin kahdeksalla prosentilla koulutusaste ei ole tiedossa. Tämä johtuu esimerkiksi siitä, että koulutus on hankittu ulkomailla (Liitekuvio 1). Tietokantataulukossa 2. esitetään kulttuuriammateissa toimivien koulutustaso ammateittain.

Työnantajasektoreista yksityisellä sektorilla työskentelee lähes 64 prosenttia kaikista työllisistä. Seuraavaksi eniten, yli 14 prosenttia työllistyy kuntasektorilla. Yrittäjiä oli 12 prosenttia kulttuuriammateissa toimivista (Liitekuvio 2). Tietokantataulukossa 3 esitetään kulttuuriammateissa toimivien työnantajasektori ammateittain.


Lähde: Kulttuuritilasto 2015, Tilastokeskus

Lisätietoja: Kaisa Weckström 029 551 2348, kulttuuri.tilastokeskus@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Jari Tarkoma


Päivitetty 31.8.2016

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Kulttuuri [verkkojulkaisu].
ISSN=2341-7315. kulttuurityövoima Suomessa 2015, 2. Kulttuuriammateissa päätyössä toimivat työssäkäyntitutkimuksen mukaan . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 15.4.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/klt/2015/01/klt_2015_01_2016-08-31_kat_002_fi.html