Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Den nya näringsgrensindelningen införs i omsättningsindexet för handeln under februari-april 2009

År 2009 tar Finland i bruk en ny statistisk näringsgrensindelning TOL 2008.Allmän information om övergången till den nya näringsgrensindelningen finns på webbsidan TOL 2008. Mera om TOL 2008-klassificeringen, dess innehåll och klassificeringsprinciper finns på Statistikcentralens klassificeringssidor.

Klassificeringen tas i bruk i omsättningsindexet för handeln gällande uppgifterna för januari 2009, i februari i snabbestimatet för detaljhandeln, i mars för de preliminära och i april för de reviderade uppgifterna för handeln. Samtidigt ändras de statistiska uppgifterna i databastjänsterna och samlingspublikationerna så att de följer TOL 2008. Uppgifter enligt TOL 2002 publiceras inte längre. På statistikens webbsidor och i databastjänsterna kommer också de uppgifter som tidigare publicerats enligt TOL 2002 fortfarande att finnas tillgängliga. Basåret för statistiken byts ut i samband med näringsgrensrevideringen, det nya basåret är 2005.

Ändringarna i näringsgrenarna inom handeln vid övergången till TOL 2008

I och med den nya näringsgrensindelningen överförs detaljhandel med drivmedel 50.5 från näringsgrenen 50 Handel med samt reparation och service av motorfordon; detaljhandel med drivmedel till näringsgrenen 47 Detaljhandel utom med motorfordon och motorcyklar.

De tvåsiffernivåer för handeln som publicerats enligt näringsgrensindelningen TOL 2002:

  • 50 Handel med samt reparation och service av motorfordon; detaljhandel med drivmedel
  • 51 Parti- och agenturhandel exklusive motorfordon
  • 52 Detaljhandel exkl. motorfordon

De tvåsiffernivåer för handeln som kommer att publiceras enligt näringsgrensindelningen TOL 2008:

  • 45 Handel samt reparation av motorfordon och motorcyklar
  • 46 Parti- och provisionshandel utom med motorfordon
  • 47 Detaljhandel utom med motorfordon och motorcyklar

Mera information om revideringens inverkan på statistiken över omsättningsindexet för handeln

Publiceringsnivåerna för omsättningsindexet för handeln enligt TOL 2008 finns på ingångssidan till statistiken. Retroaktiva uppgifter fr.o.m. år 1995 publiceras av alla serier enligt den nya näringsgrensindelningen.

Hur revideringen inverkar på de olika näringsgrenarna inom handeln beskrivs också i fokusavsnittet av Branschöversikten 2/2008 (på finska).


Senast uppdaterad 26.9.2008

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Omsättning inom handeln [e-publikation].
ISSN=1799-0920. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 10.12.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/klv/klv_2008-09-26_uut_001_sv.html