Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Uusi toimialaluokitus otetaan käyttöön Kaupan liikevaihtokuvaajassa vuoden 2009 helmi-huhtikuun aikana

Suomessa otetaan käyttöön vuonna 2009 uusi tilastollinen toimialaluokitus TOL 2008. Yleistä informaatiota siirtymästä on TOL 2008 -sivulla. Itse TOL 2008 -luokituksesta, sen sisällöstä ja luokitusperiaatteista kerrotaan lähemmin Tilastokeskuksen luokitussivuilla.

Luokitus otetaan käyttöön vuoden 2009 tammikuun tietoja koskevassa Kaupan liikevaihtokuvaajassa helmikuussa vähittäiskaupan pikaennakossa, maaliskuussa ennakollisten ja huhtikuussa tarkennettujen kaupan tietojen osalta. Samalla tilaston tiedot tietokantapalveluissa ja kokoomajulkaisuissa muuttuvat TOL 2008:n mukaisiksi, eikä TOL 2002 mukaisia tietoja enää julkaista. Tilaston kotisivuilla ja tietokantapalveluissa säilytetään saatavilla myös aiemmin julkaistut TOL 2002:n mukaiset tiedot. Tilaston perusvuosi vaihtuu toimialauudistuksen yhteydessä, uusi perusvuosi on 2005.

TOL 2008 -siirtymän aiheuttamat muutokset kaupan toimialoihin

Uuden toimialaluokituksen myötä polttoaineiden vähittäiskauppa 50.5 siirtyy moottoriajoneuvojen kaupan, korjauksen ja huollon sekä polttoaineen vähittäismyynnin toimialalta 50 vähittäiskaupan toimialalle 47.

TOL 2002 -luokituksella julkaistut kaupan kaksinumerotasot:

  • 50 Moottoriajoneuvojen kauppa, korjaus ja huolto sekä polttoaineen vähittäismyynti
  • 51 Agentuuritoiminta ja tukkukauppa pl. moottoriajoneuvojen kauppa
  • 52 Vähittäiskauppa pl. moottoriajoneuvot

TOL 2008 -luokituksella julkaistavat kaupan kaksinumerotasot:

  • 45 Moottoriajoneuvojen ja moottoripyörien tukku- ja vähittäiskauppa sekä korjaus
  • 46 Tukkukauppa (pl. moottoriajoneuvojen ja moottoripyörien kauppa)
  • 47 Vähittäiskauppa (pl. moottoriajoneuvojen ja moottoripyörien kauppa)

Lisätietoa toimialauudistuksen vaikutuksesta Kaupan liikevaihtokuvaajaan

Kaupan liikevaihtokuvaajan TOL 2008 -toimialaluokituksen mukaiset julkaisutasot on esitelty tilaston kotisivulla. Kaikista uuden toimialaluokituksen mukaisista sarjoista julkaistaan taannehtivat tiedot vuodesta 1995 alkaen.

Toimialauudistuksen vaikututusta kaupan toimialoihin on pohdittu myös Kaupan toimialakatsauksen 2/2008 fokus-osiossa.


Päivitetty 26.9.2008

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Kaupan liikevaihtokuvaaja [verkkojulkaisu].
ISSN=1799-0912. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 8.12.2023].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/klv/klv_2008-09-26_uut_001.html