Denna statistik har lagts ned.

Statistiska uppgifter om detta ämne publiceras i samband med en annan statistikgren.

Statistiska uppgifter om detta ämne publicerade efter 5.4.2022.

Denna sida är arkiverad.

Publicerad: 31.5.2011

Antalet konkurser ökade med nästan 7 procent under januari–april 2011

Under januari–april anhängiggjordes 1 091 konkurser, vilket är 6,9 procent fler än under motsvarande period året innan. Antalet anställda i de företag som sökts i konkurs var totalt 4 816, vilket är 596 färre än året innan.

Anhängiggjorda konkurser under januari–april 2007–2011

Anhängiggjorda konkurser under januari–april 2007–2011

Jämfört med året innan ökade antalet konkurser under januari–april inom alla granskade huvudnäringsgrenar med undantag av tillverkning samt jord- och skogsbruk samt fiske. Sett till antalet ökade konkurserna mest inom huvudnäringsgrenen byggverksamhet. Inom näringsgrenen anhängiggjordes under januari–april 297 konkurser, vilket är 36 fler än året innan. Inom näringsgrenen handel anhängiggjordes 214 konkurser, vilket är 30 fler än året innan.

Företag som sökts i konkurs efter näringsgren (TOL 2008) och antalet anställda under januari–april 2011 och 2010

  Konkurser januari-april 2011 Antalet anställda, januari-april 2011 Konkurser januari-april 2010 Antalet anställda, januari-april 2010
Jord- och skogsbruk, fiske 20 42 20 52
Tillverkning, gruvdrift, energiförsörjning 96 640 105 1 073
Byggverksamhet 297 1 363 261 1 304
Handel 214 880 184 575
Transport och magasinering 103 578 96 462
Hotell- och restaurangverksamhet 82 327 65 356
Övriga tjänster 258 965 238 1 538
Näringsgrenen okänd 21 21 52 52
Konkurser / anställda totalt 1 091 4 816 1 021 5 412

Källa: Konkurser 2011, april, Statistikcentralen

Förfrågningar: Pekka Hänninen (09) 1734 2606, oikeus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma

Publikationen i pdf-format (215,1 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Tabellbilagor


Uppdaterad 31.5.2011

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Konkurser [e-publikation].
ISSN=1798-4432. april 2011. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 25.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/konk/2011/04/konk_2011_04_2011-05-31_tie_001_sv.html