Tämä tilasto on lakkautettu.

Tilastotietoa tästä aiheesta julkaistaan toisen tilaston yhteydessä.

5.4.2022 jälkeen julkaistuja tilastotietoja tästä aiheesta

Tämä sivu on arkistoitu.

Julkaistu: 15.2.2012

Konkurssien määrä kasvoi lähes 3 prosenttia tammi–joulukuussa 2011

Vuoden 2011 aikana pantiin vireille 2 944 konkurssia, mikä on 2,8 prosenttia enemmän kuin edellisenä vuonna. Henkilökunnan määrä kaikissa konkurssiin haetuissa yrityksissä oli kaikkiaan 13 267, mikä on 3,6 prosenttia vähemmän kuin vuotta aiemmin.

Vireille pannut konkurssit 1991–2011

Vireille pannut konkurssit 1991–2011

Tarkasteltaessa vireille pantuja konkursseja neljännesvuosittain havaitaan, että vuoden 2011 aikana konkurssien määrä kasvoi kolmella ensimmäisellä vuosineljänneksellä vuoteen 2010 verrattuna. Viimeisellä neljänneksellä konkurssien määrä väheni edellisvuoteen verrattuna. Vuoden 2011 ensimmäisellä neljänneksellä konkurssien määrä kasvoi 8,8 prosenttia ja toisella neljänneksellä 4,5 prosenttia. Kolmannella neljänneksellä kasvua tapahtui 3,8 prosenttia ja viimeisellä neljänneksellä konkurssit vähenivät 6,3 prosenttia.

Vireille pannut konkurssit neljännesvuosittain 2009–2011

Vireille pannut konkurssit neljännesvuosittain 2009–2011

Vireillepantujen konkurssien määrä kasvoi tammi–joulukuussa teollisuutta lukuun ottamatta kaikilla tarkastelluilla päätoimialoilla. Lukumääräisesti eniten konkurssit lisääntyivät kaupan toimialalla. Alalla pantiin tammi–joulukuussa vireille 550 konkurssia, mikä on 52 konkurssia enemmän kuin vuotta aiemmin. Rakentamisen toimialalla pantiin vireille 763 konkurssia, mikä on 24 konkurssia enemmän kuin vuotta aiemmin.

Konkurssiin haetut yritykset toimialan (TOL 2008) ja henkilökunnan määrän mukaan tammi–joulukuussa 2011 ja 2010

  Konkurssit tammi-joulukuu 2011 Henkilökunnan määrä tammi-joulukuu 2011 Konkurssit tammi-joulukuu 2010 Henkilökunnan määrä tammi-joulukuu 2010
Maa-, metsä- ja kalatalous 74 201 55 136
Teollisuus, kaivostoiminta, energia- ja vesihuolto 300 2 110 321 2 548
Rakentaminen 763 3 768 739 3 411
Kauppa 550 1 892 498 1 794
Kuljetus ja varastointi 266 1 392 251 1 235
Majoitus- ja ravitsemistoiminta 217 886 211 911
Muut palvelut 723 2 967 692 3 627
Toimiala tuntematon 51 51 97 97
Konkurssit / henkilökunta yhteensä 2 944 13 267 2 864 13 759

Kaikista vuonna 2011 vireille pannuista konkursseista 22 prosentissa hakijana oli velallinen itse ja 78 prosentissa velkoja. Velkojan vireille panemista konkursseista vireille panijana oli 56 prosentissa verottaja ja 32 prosentissa vakuutusyhtiöt.

Velkojan vireille panemat konkurssit hakijan mukaan 2009–2011, %

Velkojan vireille panemat konkurssit hakijan mukaan 2009–2011, %

Lähde: Konkurssit 2011, joulukuu, Tilastokeskus

Lisätietoja: Marja Kivimäki 09 1734 3252, oikeus@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Jari Tarkoma

Julkaisu pdf-muodossa (233,3 kt)

Taulukot

Tietokantataulukot

Poimi tarvitsemiasi tietoja taulukoiksi, tarkastele tietoja kuvioina, tai lataa dataa käyttöösi.

Liitetaulukot

Laatuselosteet

Päivitetty 15.2.2012

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Konkurssit [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-4424. joulukuu 2011. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 4.6.2023].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/konk/2011/12/konk_2011_12_2012-02-15_tie_001_fi.html