Denna statistik har lagts ned.

Statistiska uppgifter om detta ämne publiceras i samband med en annan statistikgren.

Statistiska uppgifter om detta ämne publicerade efter 5.4.2022.

Denna sida är arkiverad.

Publicerad: 15.2.2012

Antalet konkurser ökade med nästan 3 procent under januari–december 2011

Under år 2011 anhängiggjordes 2 944 konkurser, vilket är 2,8 procent fler än under motsvarande period året innan. Antalet anställda i de företag som söktes i konkurs var totalt 13 267, vilket är 3,6 procent färre än året innan.

Anhängiggjorda konkurser 1991–2011

Anhängiggjorda konkurser 1991–2011

När de anhängiggjorda konkurserna granskas kvartalsvis ser man att konkurserna under år 2011 ökade under de tre första kvartalen jämfört med år 2010. Under sista kvartalet minskade antalet konkurser jämfört med året innan. Under första kvartalet år 2011 ökade antalet konkurser med 8,8 procent och under andra kvartalet med 4,5 procent. Under tredje kvartalet var ökningen 3,8 procent, medan antalet konkurser minskade med 6,3 procent under fjärde kvartalet.

Anhängiggjorda konkurser efter kvartal 2009–2011

Anhängiggjorda konkurser efter kvartal 2009–2011

Antalet anhängiggjorda konkurser ökade under januari–december inom alla granskade huvudnäringsgrenar med undantag av tillverkning. Sett till antalet ökade konkurserna mest inom handel. Inom näringsgrenen anhängiggjordes under januari–december 550 konkurser, vilket är 52 fler än året innan. Inom näringsgrenen byggverksamhet anhängiggjordes 763 konkurser, vilket är 24 fler än året innan.

Företag som sökts i konkurs efter näringsgren (TOL 2008) och antalet anställda under januari–december 2011 och 2010

  Konkurser januari–december 2011 Antalet anställda, januari–december 2011 Konkurser januari–december 2010 Antalet anställda, januari–december 2010
Jord- och skogsbruk, fiske 74 201 55 136
Tillverkning, gruvdrift, energiförsörjning 300 2 110 321 2 548
Byggverksamhet 763 3 768 739 3 411
Handel 550 1 892 498 1 794
Transport och magasinering 266 1 392 251 1 235
Hotell- och restaurangverksamhet 217 886 211 911
Övriga tjänster 723 2 967 692 3 627
Näringsgrenen okänd 51 51 97 97
Konkurser / anställda totalt 2 944 13 267 2 864 13 759

Av alla anhängiggjorda konkurser år 2011 var gäldenären konkurssökande i 22 procent av konkurserna och borgenären var konkurssökande i 78 procent. Av konkurserna där borgenären var konkurssökande skedde 56 procent på initiativ av skattemyndigheten och 32 procent på initiativ av försäkringsbolag.

Konkurser som anhängiggjorts av borgenären efter konkurssökande 2009–2011, %

Konkurser som anhängiggjorts av borgenären efter konkurssökande 2009–2011, %

Källa: Konkurser 2011, december, Statistikcentralen

Förfrågningar: Marja Kivimäki 09 1734 3252, oikeus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Tabellbilagor


Uppdaterad 15.2.2012

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Konkurser [e-publikation].
ISSN=1798-4432. december 2011. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 29.9.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/konk/2011/12/konk_2011_12_2012-02-15_tie_001_sv.html