Denna statistik har lagts ned.

Statistiska uppgifter om detta ämne publiceras i samband med en annan statistikgren.

Statistiska uppgifter om detta ämne publicerade efter 5.4.2022.

Denna sida är arkiverad.

Publicerad: 16.11.2012

Antalet konkurser på fjolårets nivå under januari–september 2012

Enligt Statistikcentralens uppgifter anhängiggjordes under januari–september 2 269 konkurser, dvs. sju konkurser (0,3 procent) fler än under motsvarande period året innan. Antalet anställda i alla konkursföretag var totalt 10 705, vilket åter är 289 personer (2,8 procent) fler än under motsvarande period året innan. I september år 2012 anhängiggjordes 217 konkurser, vilket är 41 konkurser (15,9 procent) färre än i september år 2011.

Anhängiggjorda konkurser under januari–september 2010–2012

Anhängiggjorda konkurser under januari–september 2010–2012

Antalet anhängiggjorda konkurser ökade under januari–september inom huvudnäringsgrenarna jordbruk, skogsbruk och fiske, tillverkning samt övriga tjänster. Till antalet flest konkurser anhängigjordes inom huvudnäringsgrenen övriga tjänster. Inom näringsgrenen anhängiggjordes 610 konkurser, vilket är 57 konkurser (10,3 procent) fler än under motsvarande period året innan. Procentuellt mest ökade antalet konkurser inom tillverkning. Inom näringsgrenen anhängiggjordes 262 konkurser, vilket är 47 konkurser (21,9 procent) fler än under motsvarande period året innan. Antalet konkurser minskade inom huvudnäringsgrenarna byggverksamhet, handel, transport och magasinering samt hotell- och restaurangverksamhet. Procentuellt sett minskade antalet konkurser mest inom huvudnäringsgrenen hotell- och restaurangverksamhet. Inom näringsgrenen anhängiggjordes 143 konkurser, vilket är 18 konkurser (11,2 procent) färre än under motsvarande period året innan.

Företag som ansökte om konkurs efter näringsgren (TOL 2008) och antalet anställda under januari–september 2012 och 2011

Konkurser januari-september
2012
Antalet anställda, januari-september
2012
Konkurser januari-september
2011
Antalet anställda, januari-september
2011  
Jord- och
skogsbruk, fiske
58 159 49 142
Tillverkning, gruvdrift,
energiförsörjning
262 2 412 215 1 639
Byggverksamhet 602 2 552 605 3 175
Handel 393 1 237 430 1 512
Transport och
magasinering
193 1 132 209 1 028
Hotell- och restaurang-
verksamhet
143 615 161 648
Övriga tjänster 610 2 590 553 2 232
Näringsgrenen okänd 8 8 40 40
Konkurser / anställda totalt 2 269 10 705 2 262 10 416

Källa: Konkurser 2012, september, Statistikcentralen

Förfrågningar: Kimmo Haapakangas 09 1734 3252, oikeus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma

Publikationen i pdf-format (216,1 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Tabellbilagor


Uppdaterad 16.11.2012

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Konkurser [e-publikation].
ISSN=1798-4432. september 2012. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 2.3.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/konk/2012/09/konk_2012_09_2012-11-16_tie_001_sv.html