Tämä tilasto on lakkautettu.

Tilastotietoa tästä aiheesta julkaistaan toisen tilaston yhteydessä.

5.4.2022 jälkeen julkaistuja tilastotietoja tästä aiheesta

Tämä sivu on arkistoitu.

Julkaistu: 24.9.2013

Konkurssien määrä kasvoi tammi-elokuussa 4,1 prosenttia edellisvuodesta

Tilastokeskuksen tietojen mukaan tammi–elokuussa 2013 pantiin vireille 2 143 konkurssia, mikä on 85 konkurssia (4,1 prosenttia) enemmän kuin vastaavana ajankohtana vuotta aiemmin. Henkilökunnan määrä kaikissa konkurssiin haetuissa yrityksissä oli kaikkiaan 10 593, mikä on puolestaan 1 166 henkilöä (12,4 prosenttia) enemmän kuin vastaavana ajankohtana vuotta aiemmin.

Vireille pannut konkurssit tammi–elokuussa 2011–2013

Vireille pannut konkurssit tammi–elokuussa 2011–2013

Vireille pantujen konkurssien määrä kasvoi tammi–elokuussa maa-, metsä- ja kalatalouden, kaupan, majoitus- ja ravitsemistoiminnan sekä muiden palveluiden päätoimialoilla. Lukumääräisesti eniten konkurssit lisääntyivät muiden palveluiden päätoimialalla. Alalla pantiin vireille 598 konkurssia, mikä on 54 konkurssia (9,9 prosenttia) enemmän kuin vastaavana ajankohtana vuotta aiemmin. Muiden palveluiden päätoimiala käsittää mm. informaatio- ja viestintäpalvelut, rahoitus- ja vakuutustoiminnan, kiinteistöalan toiminnan, ammatillisen, tieteellisen ja teknisen toiminnan, hallinto- ja tukipalvelut, koulutuspalvelut, terveys- ja sosiaalipalvelut sekä taide-, viihde- ja virkistystoiminnan.

Konkurssien määrä väheni teollisuuden ja kaivostoiminnan sekä rakentamisen päätoimialoilla. Lukumääräisesti eniten konkurssien määrä väheni rakentamisen toimialalla. Alalla pantiin tammi–elokuussa vireille 506 konkurssia, mikä on 45 konkurssia (8,2 prosenttia) vähemmän kuin vastaavana ajankohtana vuotta aiemmin.

Vireille pannuilla konkursseilla tarkoitetaan kalenterivuoden aikana konkurssiin haettuja yrityksiä, yhteisöjä tai luonnollisia henkilöitä. Konkurssin vireilletulo ei läheskään aina merkitse yrityksen tai ammatinharjoittajan konkurssiin "menemistä" sanan varsinaisessa merkityksessä. Konkurssi oikeudenkäyntinä on mutkikas ja monia vaiheita käsittävä oikeusprosessi, jonka eri vaiheissa menettely voi jäädä kesken.

Konkurssiin haetut yritykset ja niiden henkilökunnan määrä toimialan (TOL 2008) mukaan tammi–elokuussa 2013 ja 2012

Toimiala Konkurssit tammi–elokuussa 2013 Konkurssit tammi–elokuussa 2012 Henkilökunnan määrä tammi–elokuussa 2013 Henkilökunnan määrä tammi–elokuussa 2012
Maa- metsä- ja kalatalous 61 47 198 120
Teollisuus ja kaivostoiminta 232 242 2 151 2 210
Rakentaminen 506 551 2 705 2 331
Kauppa 378 360 1 174 1 117
Kuljetus ja varastointi 177 177 1 116 1 036
Majoitus- ja ravitsemistoiminta 155 131 683 549
Muut palvelut 598 544 2 530 2 058
Toimiala tuntematon 36 6 36 6
YHTEENSÄ 2 143 2 058 10 593 9 427

Lähde: Konkurssit 2013, elokuu. Tilastokeskus

Lisätietoja: Miska Simanainen 09 1734 3788, oikeus@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Riitta Harala

Julkaisu pdf-muodossa (230,3 kt)

Taulukot

Tietokantataulukot

Poimi tarvitsemiasi tietoja taulukoiksi, tarkastele tietoja kuvioina, tai lataa dataa käyttöösi.

Liitetaulukot

Laatuselosteet

Päivitetty 24.9.2013

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Konkurssit [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-4424. elokuu 2013. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 3.6.2023].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/konk/2013/08/konk_2013_08_2013-09-24_tie_001_fi.html