Denna statistik har lagts ned.

Statistiska uppgifter om detta ämne publiceras i samband med en annan statistikgren.

Statistiska uppgifter om detta ämne publicerade efter 5.4.2022.

Denna sida är arkiverad.

Publicerad: 24.9.2013

Antalet konkurser ökade under januari-augusti med 4,1 procent från året innan

Enligt Statistikcentralens uppgifter anhängiggjordes under januari–augusti 2 143 konkurser, dvs. 85 konkurser (4,1 procent) fler än under motsvarande period året innan. Antalet anställda i de företag som sökts i konkurs var totalt 10 593, vilket åter är 1 166 personer (12,4 procent) fler än under motsvarande period året innan.

Anhängiggjorda konkurser under januari–augusti 2011–2013

Anhängiggjorda konkurser under januari–augusti 2011–2013

Antalet anhängiggjorda konkurser ökade under januari–augusti inom huvudnäringsgrenarna jordbruk, skogsbruk och fiske, handel, hotell- och restaurangverksamhet samt övriga tjänster. Sett till antalet ökade konkurserna mest inom huvudnäringsgrenen övriga tjänster. Inom näringsgrenen anhängiggjordes 598 konkurser, vilket är 54 konkurser (9,9 procent) fler än under motsvarande period året innan. Huvudnäringsgrenen övriga tjänster omfattar bl.a. informations- och kommunikationsverksamhet, finans- och försäkringsverksamhet, fastighetsverksamhet, verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik, uthyrning, fastighetsservice, resetjänster och andra stödtjänster, utbildningstjänster, vård och omsorg; sociala tjänster samt kultur, nöje och fritid.

Antalet konkurser minskade inom huvudnäringsgrenarna tillverkning, utvinning av mineral och byggverksamhet . Till antalet minskade konkurserna mest inom näringsgrenen byggverksamhet. Inom näringsgrenen anhängiggjordes 506 konkurser under januari–augusti, vilket är 45 konkurser (8,2 procent) färre än under motsvarande period året innan.

Med anhängiggjorda konkurser avses företag, samfund och fysiska personer som sökts i konkurs under kalenderåret. Anhängiggörande av konkurs betyder inte på långa vägar alltid att ett företag eller en yrkesutövare "går" i konkurs i ordets egentliga bemärkelse. En konkurs är en komplicerad rättslig process med flera skeden i vilka förfarandet kan avbrytas.

Företag som sökts i konkurs och antalet anställda efter näringsgren (TOL 2008) under januari–augusti 2013 och 2012

Näringsgren Konkurser januari–augusti 2013 Konkurser januari–augusti 2012 Antalet anställda januari–augusti 2013 Antalet anställda januari–augusti 2012
Jord- och skogsbruk, fiske 61 47 198 120
Tillverkning och utvinning av mineral 232 242 2 151 2 210
Byggverksamhet 506 551 2 705 2 331
Handel 378 360 1 174 1 117
Transport och magasinering 177 177 1 116 1 036
Hotell- och restaurangverksamhet 155 131 683 549
Övriga tjänster 598 544 2 530 2 058
Näringsgrenen okänd 36 6 36 6
TOTALT 2 143 2 058 10 593 9 427

Källa: Konkurser 2013, augusti. Statistikcentralen

Förfrågningar: Miska Simanainen 09 1734 3788, oikeus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Riitta Harala

Publikationen i pdf-format (223,2 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Tabellbilagor


Uppdaterad 24.9.2013

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Konkurser [e-publikation].
ISSN=1798-4432. augusti 2013. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 29.9.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/konk/2013/08/konk_2013_08_2013-09-24_tie_001_sv.html