Tämä tilasto on lakkautettu.

Tilastotietoa tästä aiheesta julkaistaan toisen tilaston yhteydessä.

5.4.2022 jälkeen julkaistuja tilastotietoja tästä aiheesta

Tämä sivu on arkistoitu.

Julkaistu: 22.11.2013

Konkurssien määrä kasvoi tammi-lokakuussa 5,3 prosenttia edellisvuodesta

Tilastokeskuksen tietojen mukaan tammi–lokakuussa 2013 pantiin vireille 2 681 konkurssia, mikä on 135 konkurssia (5,3 prosenttia) enemmän kuin vastaavana ajankohtana vuotta aiemmin. Henkilökunnan määrä konkurssiin haetuissa yrityksissä oli kaikkiaan 13 721, mikä on puolestaan 1 333 henkilöä (10,8 prosenttia) enemmän kuin vastaavana ajankohtana vuotta aiemmin.

Vireille pannut konkurssit tammi–lokakuussa 2012–2013

Vireille pannut konkurssit tammi–lokakuussa 2012–2013

Vireille pantujen konkurssien määrä kasvoi tammi–lokakuussa maa-, metsä- ja kalatalouden, kaupan, majoitus- ja ravitsemistoiminnan sekä muiden palveluiden päätoimialoilla. Lukumääräisesti eniten konkurssit lisääntyivät muiden palveluiden päätoimialalla. Alalla pantiin vireille 751 konkurssia, mikä on 66 konkurssia (9,6 prosenttia) enemmän kuin vastaavana ajankohtana vuotta aiemmin. Muiden palveluiden päätoimiala käsittää mm. informaatio- ja viestintäpalvelut, rahoitus- ja vakuutustoiminnan, kiinteistöalan toiminnan, ammatillisen, tieteellisen ja teknisen toiminnan, hallinto- ja tukipalvelut, koulutuspalvelut, terveys- ja sosiaalipalvelut sekä taide-, viihde- ja virkistystoiminnan.

Konkurssien määrä väheni teollisuuden ja kaivostoiminnan, rakentamisen sekä kuljetuksen ja varastoinnin päätoimialoilla. Lukumääräisesti eniten konkurssit vähenivät rakentamisen päätoimialalla. Alalla pantiin tammi–lokakuussa vireille 616 konkurssia, mikä on 50 konkurssia (7,5 prosenttia) vähemmän kuin vastaavana ajankohtana vuotta aiemmin.

Vireille pannuilla konkursseilla tarkoitetaan kalenterivuoden aikana konkurssiin haettuja yrityksiä, yhteisöjä tai luonnollisia henkilöitä. Konkurssin vireilletulo ei läheskään aina merkitse yrityksen tai ammatinharjoittajan konkurssiin "menemistä" sanan varsinaisessa merkityksessä. Konkurssi oikeudenkäyntinä on mutkikas ja monia vaiheita käsittävä oikeusprosessi, jonka eri vaiheissa menettely voi jäädä kesken.

Konkurssiin haetut yritykset ja niiden henkilökunnan määrä toimialan (TOL 2008) mukaan tammi–lokakuussa 2013 ja 2012

Toimiala Konkurssit tammi–lokakuussa 2013 Konkurssit tammi–lokakuussa 2012 Henkilökunnan määrä tammi–lokakuussa 2013 Henkilökunnan määrä tammi–lokakuussa 2012
Maa- metsä- ja kalatalous 76 63 228 173
Teollisuus ja kaivostoiminta 291 295 2 768 2 658
Rakentaminen 616 666 3 389 2 942
Kauppa 493 440 2 042 1 471
Kuljetus ja varastointi 221 223 1 327 1 521
Majoitus- ja ravitsemistoiminta 193 162 878 677
Muut palvelut 751 685 3 049 2 934
Toimiala tuntematon 40 12 40 12
YHTEENSÄ 2 681 2 546 13 721 12 388

Lähde: Konkurssit 2013, lokakuu. Tilastokeskus

Lisätietoja: Miska Simanainen 09 1734 3788, oikeus@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Riitta Harala

Julkaisu pdf-muodossa (238,3 kt)

Taulukot

Tietokantataulukot

Poimi tarvitsemiasi tietoja taulukoiksi, tarkastele tietoja kuvioina, tai lataa dataa käyttöösi.

Liitetaulukot

Laatuselosteet

Päivitetty 22.11.2013

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Konkurssit [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-4424. lokakuu 2013. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 2.6.2023].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/konk/2013/10/konk_2013_10_2013-11-22_tie_001_fi.html