Denna statistik har lagts ned.

Statistiska uppgifter om detta ämne publiceras i samband med en annan statistikgren.

Statistiska uppgifter om detta ämne publicerade efter 5.4.2022.

Denna sida är arkiverad.

Publicerad: 22.11.2013

Antalet konkurser ökade under januari-oktober med 5,3 procent från året innan

Enligt Statistikcentralens uppgifter anhängiggjordes under januari–oktober 2 681 konkurser, dvs. 135 konkurser (5,3 procent) fler än under motsvarande period året innan. Antalet anställda i de företag som sökts i konkurs var totalt 13 721, vilket åter är 1 333 personer (10,8 procent) fler än under motsvarande period året innan.

Anhängiggjorda konkurser under januari–oktober 2012–2013

Anhängiggjorda konkurser under januari–oktober 2012–2013

Antalet anhängiggjorda konkurser ökade under januari–oktober inom huvudnäringsgrenarna jordbruk, skogsbruk och fiske, handel, hotell- och restaurangverksamhet samt övriga tjänster. Sett till antalet ökade konkurserna mest inom huvudnäringsgrenen övriga tjänster. Inom näringsgrenen anhängiggjordes 751 konkurser, vilket är 66 konkurser (9,6 procent) fler än under motsvarande period året innan. Huvudnäringsgrenen övriga tjänster omfattar bl.a. informations- och kommunikationsverksamhet, finans- och försäkringsverksamhet, fastighetsverksamhet, verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik, uthyrning, fastighetsservice, resetjänster och andra stödtjänster, utbildningstjänster, vård och omsorg; sociala tjänster samt kultur, nöje och fritid.

Antalet konkurser minskade inom huvudnäringsgrenarna tillverkning och utvinning av mineral, byggverksamhet samt transport och magasinering. Sett till antalet minskade konkurserna mest inom byggverksamhet. Inom näringsgrenen anhängiggjordes 616 konkurser under januari–oktober, vilket är 50 konkurser (7,5 procent) färre än under motsvarande period året innan.

Med anhängiggjorda konkurser avses företag, samfund och fysiska personer som sökts i konkurs under kalenderåret. Anhängiggörande av konkurs betyder inte på långa vägar alltid att ett företag eller en yrkesutövare "går" i konkurs i ordets egentliga bemärkelse. En konkurs är en komplicerad rättslig process med flera skeden i vilka förfarandet kan avbrytas.

Företag som sökts i konkurs och antalet anställda efter näringsgren (TOL 2008) under januari–oktober 2013 och 2012

Näringsgren Konkurser januari–oktober 2013 Konkurser januari–oktober 2012 Antalet anställda januari–oktober 2013 Antalet anställda januari–oktober 2012
Jord- och skogsbruk, fiske 76 63 228 173
Tillverkning och utvinning av mineral 291 295 2 768 2 658
Byggverksamhet 616 666 3 389 2 942
Handel 493 440 2 042 1 471
Transport och magasinering 221 223 1 327 1 521
Hotell- och restaurangverksamhet 193 162 878 677
Övriga tjänster 751 685 3 049 2 934
Näringsgrenen okänd 40 12 40 12
TOTALT 2 681 2 546 13 721 12 388

Källa: Konkurser 2013, oktober. Statistikcentralen

Förfrågningar: Miska Simanainen 09 1734 3788, oikeus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Riitta Harala

Publikationen i pdf-format (224,2 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Tabellbilagor


Uppdaterad 22.11.2013

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Konkurser [e-publikation].
ISSN=1798-4432. oktober 2013. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 30.9.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/konk/2013/10/konk_2013_10_2013-11-22_tie_001_sv.html