Tämä tilasto on lakkautettu.

Tilastotietoa tästä aiheesta julkaistaan toisen tilaston yhteydessä.

5.4.2022 jälkeen julkaistuja tilastotietoja tästä aiheesta

Tämä sivu on arkistoitu.

Julkaistu: 29.10.2014

Konkurssien määrä väheni tammi-syyskuussa 6,4 prosenttia edellisvuodesta

Tilastokeskuksen tietojen mukaan tammi-syyskuussa 2014 pantiin vireille 2 278 konkurssia, mikä on 156 konkurssia (6,4 prosenttia) vähemmän kuin vastaavana ajankohtana vuotta aiemmin. Henkilökunnan määrä konkurssiin haetuissa yrityksissä oli kaikkiaan 10 839, mikä on 1 971 henkilöä (15,4 prosenttia) vähemmän kuin edellisvuonna. Vuoden 2013 syyskuussa haettiin konkurssiin kaksi henkilökunnaltaan suurehkoa yritystä, mikä selittää eroa henkilökunnan määrissä tänä ja viime vuonna. Toinen mainituista yrityksistä toimi kaupan ja toinen teollisuuden ja kaivostoiminnan päätoimialalla.

Vireille pannut konkurssit tammi-syyskuussa 2012–2014

Vireille pannut konkurssit tammi-syyskuussa 2012–2014

Vireille pantujen konkurssien määrä kasvoi tammi-syyskuussa kaupan päätoimialalla. Alalla pantiin vireille 473 konkurssia, mikä on 37 konkurssia (8,5 prosenttia) enemmän kuin vastaavana ajankohtana vuotta aiemmin.

Konkurssien määrä väheni maa-, metsä- ja kalatalouden, teollisuuden ja kaivostoiminnan, rakentamisen, kuljetuksen ja varastoinnin, majoitus- ja ravitsemustoiminnan sekä muiden palveluiden päätoimialoilla. Lukumääräisesti eniten konkurssit vähenivät rakentamisen päätoimialalla. Alalla pantiin tammi-syyskuussa vireille 511 konkurssia, mikä on 52 konkurssia (9,2 prosenttia) vähemmän kuin edellisvuonna. Muiden palveluiden päätoimiala käsittää mm. informaatio- ja viestintäpalvelut, rahoitus- ja vakuutustoiminnan, kiinteistöalan toiminnan, ammatillisen, tieteellisen ja teknisen toiminnan, hallinto- ja tukipalvelut, koulutuspalvelut, terveys- ja sosiaalipalvelut sekä taide-, viihde- ja virkistystoiminnan.

Vireille pannuilla konkursseilla tarkoitetaan kalenterivuoden aikana konkurssiin haettuja yrityksiä, yhteisöjä tai luonnollisia henkilöitä. Konkurssin vireilletulo ei läheskään aina merkitse yrityksen tai ammatinharjoittajan konkurssiin "menemistä" sanan varsinaisessa merkityksessä. Konkurssi oikeudenkäyntinä on mutkikas ja monia vaiheita käsittävä oikeusprosessi, jonka eri vaiheissa menettely voi jäädä kesken.

Konkurssiin haetut yritykset ja niiden henkilökunnan määrä toimialan (TOL 2008) mukaan tammi-syyskuussa 2014 ja 2013

Toimiala Konkurssit tammi-syyskuussa 2014 Konkurssit tammi-syyskuussa 2013 Henkilökunnan määrä tammi-syyskuussa 2014 Henkilökunnan määrä tammi-syyskuussa 2013
Maa-, metsä- ja kalatalous 47 69 66 211
Teollisuus ja kaivostoiminta 252 264 2 307 2 578
Rakentaminen 511 563 2 466 3 150
Kauppa 473 436 1 480 1 893
Kuljetus ja varastointi 187 204 1 029 1 206
Majoitus- ja ravitsemistoiminta 160 180 654 823
Muut palvelut 638 678 2 827 2 909
Toimiala tuntematon 10 40 10 40
YHTEENSÄ 2 278 2 434 10 839 12 810

Lähde: Konkurssit 2014, syyskuu. Tilastokeskus

Lisätietoja: Sami Fredriksson 029 551 2696, oikeus@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Riitta Harala

Julkaisu pdf-muodossa (238,3 kt)

Taulukot

Tietokantataulukot

Poimi tarvitsemiasi tietoja taulukoiksi, tarkastele tietoja kuvioina, tai lataa dataa käyttöösi.

Liitetaulukot

Laatuselosteet

Päivitetty 29.10.2014

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Konkurssit [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-4424. syyskuu 2014. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 1.6.2023].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/konk/2014/09/konk_2014_09_2014-10-29_tie_001_fi.html