Denna statistik har lagts ned.

Statistiska uppgifter om detta ämne publiceras i samband med en annan statistikgren.

Statistiska uppgifter om detta ämne publicerade efter 5.4.2022.

Denna sida är arkiverad.

Publicerad: 29.10.2014

Antalet konkurser minskade under januari–september med 6,4 procent från året innan

Enligt Statistikcentralens uppgifter anhängiggjordes under januari–september 2014 totalt 2 278 konkurser, dvs. 156 konkurser (6,4 procent) färre än under motsvarande period året innan. Antalet anställda i de företag som söktes i konkurs var totalt 10 839, vilket är 1 971 personer (15,4 procent) färre än året innan. I september 2013 söktes två rätt så stora företag sett till antalet anställda i konkurs, vilket förklarar skillnaden i antalet anställda i år och i fjol. Det ena företaget verkade inom huvudnäringsgrenen handel och det andra inom tillverkning och utvinning av mineral.

Anhängiggjorda konkurser under januari–september 2012–2014

Anhängiggjorda konkurser under januari–september 2012–2014

Antalet anhängiggjorda konkurser ökade inom huvudnäringsgrenen handel under januari–september. Inom näringsgrenen anhängiggjordes 473 konkurser, vilket är 37 konkurser (8,5 procent) fler än under motsvarande period året innan.

Antalet konkurser minskade inom huvudnäringsgrenarna jordbruk, skogsbruk och fiske, tillverkning och utvinning av mineral, byggverksamhet, transport och magasinering, hotell- och restaurangverksamhet samt övriga tjänster. Sett till antalet minskade konkurserna mest inom byggverksamhet. Inom näringsgrenen anhängiggjordes 511 konkurser under januari–september, vilket är 52 konkurser (9,2 procent) färre än året innan. Huvudnäringsgrenen övriga tjänster omfattar bl.a. informations- och kommunikationsverksamhet, finans- och försäkringsverksamhet, fastighetsverksamhet, verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik, uthyrning, fastighetsservice, resetjänster och andra stödtjänster, utbildningstjänster, vård och omsorg; sociala tjänster samt kultur, nöje och fritid.

Med anhängiggjorda konkurser avses företag, samfund och fysiska personer som sökts i konkurs under kalenderåret. Anhängiggörande av konkurs betyder inte på långa vägar alltid att ett företag eller en yrkesutövare "går" i konkurs i ordets egentliga bemärkelse. En konkurs är en komplicerad rättslig process med flera skeden i vilka förfarandet kan avbrytas.

Företag som sökts i konkurs och antalet anställda efter näringsgren (TOL 2008) under januari-september 2014 och 2013

Näringsgren Konkurser januari-september 2014 Konkurser januari-september 2013 Antalet anställda januari-september 2014 Antalet anställda januari-september 2013
Jord- och skogsbruk, fiske 47 69 66 211
Tillverkning och utvinning av mineral 252 264 2 307 2 578
Byggverksamhet 511 563 2 466 3 150
Handel 473 436 1 480 1 893
Transport och magasinering 187 204 1 029 1 206
Hotell- och restaurangverksamhet 160 180 654 823
Övriga tjänster 638 678 2 827 2 909
Näringsgrenen okänd 10 40 10 40
TOTALT 2 278 2 434 10 839 12 810

Källa: Konkurser 2014, september. Statistikcentralen

Förfrågningar: Sami Fredriksson 029 551 2696, oikeus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Riitta Harala

Publikationen i pdf-format (224,2 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Tabellbilagor


Uppdaterad 29.10.2014

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Konkurser [e-publikation].
ISSN=1798-4432. september 2014. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 10.12.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/konk/2014/09/konk_2014_09_2014-10-29_tie_001_sv.html