Tämä tilasto on lakkautettu.

Tilastotietoa tästä aiheesta julkaistaan toisen tilaston yhteydessä.

5.4.2022 jälkeen julkaistuja tilastotietoja tästä aiheesta

Tämä sivu on arkistoitu.

Julkaistu: 29.4.2015

Konkurssien määrä väheni tammi-maaliskuussa yli 20 prosenttia

Tilastokeskuksen tietojen mukaan tammi-maaliskuussa 2015 pantiin vireille 700 konkurssia, mikä on 209 konkurssia (23 prosenttia) vähemmän kuin vastaavana ajankohtana vuotta aiemmin. Henkilökunnan määrä konkurssiin haetuissa yrityksissä oli kaikkiaan 3 436, mikä on 740 henkilöä (17,7 prosenttia) vähemmän kuin edellisvuonna.

Vireille pannut konkurssit tammi-maaliskuussa 2006–2015

Vireille pannut konkurssit tammi-maaliskuussa 2006–2015

Konkurssien määrä väheni teollisuuden ja kaivostoiminnan, rakentamisen, kaupan, kuljetuksen ja varastoinnin, majoitus- ja ravitsemustoiminnan sekä muiden palveluiden päätoimialoilla. Lukumääräisesti eniten konkurssit vähenivät kaupan päätoimialalla. Alalla pantiin tammi-maaliskuussa vireille 128 konkurssia, mikä on 67 konkurssia (34,4 prosenttia) vähemmän kuin edellisvuonna. Muiden palveluiden päätoimiala käsittää mm. informaatio- ja viestintäpalvelut, rahoitus- ja vakuutustoiminnan, kiinteistöalan toiminnan, ammatillisen, tieteellisen ja teknisen toiminnan, hallinto- ja tukipalvelut, koulutuspalvelut, terveys- ja sosiaalipalvelut sekä taide-, viihde- ja virkistystoiminnan.

Vireille pantujen konkurssien määrä kasvoi tammi-maaliskuussa maa-, metsä- ja kalatalouden päätoimialalla. Alalla pantiin vireille 22 konkurssia, mikä on 7 konkurssia (46,7 prosenttia) enemmän kuin vastaavana ajankohtana vuotta aiemmin. Rakentamisen päätoimialalla pantiin vireille 155 konkurssia, mikä on 35 konkurssia (18,4 prosenttia) vähemmän kuin vastaavana ajankohtana vuotta aiemmin. Henkilöstöä alalla konkurssiin haetuissa yrityksissä oli kuitenkin 36 henkilöä (4,2 prosenttia) edellisvuotta enemmän.

Vireille pannuilla konkursseilla tarkoitetaan kalenterivuoden aikana konkurssiin haettuja yrityksiä, yhteisöjä tai luonnollisia henkilöitä. Konkurssin vireilletulo ei läheskään aina merkitse yrityksen tai ammatinharjoittajan konkurssiin "menemistä" sanan varsinaisessa merkityksessä. Konkurssi oikeudenkäyntinä on mutkikas ja monia vaiheita käsittävä oikeusprosessi, jonka eri vaiheissa menettely voi jäädä kesken.

Konkurssiin haetut yritykset ja niiden henkilökunnan määrä toimialan (TOL 2008) mukaan tammi-maaliskuussa 2015 ja 2014

Toimiala Konkurssit tammi-maaliskuussa 2015 Konkurssit tammi-maaliskuussa 2014 Henkilökunnan määrä tammi-maaliskuussa 2015 Henkilökunnan määrä tammi-maaliskuussa 2014
Maa-, metsä- ja kalatalous 22 15 51 22
Teollisuus ja kaivostoiminta 93 111 893 1 338
Rakentaminen 155 190 891 855
Kauppa 128 195 384 594
Kuljetus ja varastointi 48 83 216 364
Majoitus- ja ravitsemistoiminta 52 69 240 245
Muut palvelut 197 237 756 749
Toimiala tuntematon 5 9 5 9
YHTEENSÄ 700 909 3 436 4 176

Lähde: Konkurssit 2015, maaliskuu. Tilastokeskus

Lisätietoja: Sami Fredriksson 029 551 2696, oikeus@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Riitta Harala

Julkaisu pdf-muodossa (222,2 kt)

Taulukot

Tietokantataulukot

Poimi tarvitsemiasi tietoja taulukoiksi, tarkastele tietoja kuvioina, tai lataa dataa käyttöösi.

Liitetaulukot

Laatuselosteet

Päivitetty 29.04.2015

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Konkurssit [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-4424. maaliskuu 2015. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 1.6.2023].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/konk/2015/03/konk_2015_03_2015-04-29_tie_001_fi.html