Denna statistik har lagts ned.

Statistiska uppgifter om detta ämne publiceras i samband med en annan statistikgren.

Statistiska uppgifter om detta ämne publicerade efter 5.4.2022.

Denna sida är arkiverad.

Publicerad: 29.4.2015

Antalet konkurser minskade med mer än 20 procent under januari–mars

Enligt Statistikcentralens uppgifter anhängiggjordes under januari–mars 2015 totalt 700 konkurser, dvs. 209 konkurser (23 procent) färre än under motsvarande period året innan. Antalet anställda i de företag som söktes i konkurs var totalt 3 436, vilket är 740 personer (17,7 procent) färre än året innan.

Antalet konkurser minskade inom huvudnäringsgrenarna tillverkning och utvinning av mineral, byggverksamhet, handel, transport och magasinering, hotell- och restaurangverksamhet samt övriga tjänster. Sett till antalet minskade konkurserna mest inom huvudnäringsgrenen handel. Inom näringsgrenen anhängiggjordes 128 konkurser under januari–mars, vilket är 67 konkurser (34,4 procent) färre än året innan. Huvudnäringsgrenen övriga tjänster omfattar bl.a. informations- och kommunikationsverksamhet, finans- och försäkringsverksamhet, fastighetsverksamhet, verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik, uthyrning, fastighetsservice, resetjänster och andra stödtjänster, utbildningstjänster, vård och omsorg; sociala tjänster samt kultur, nöje och fritid.

Antalet anhängiggjorda konkurser ökade under januari–mars inom huvudnäringsgrenen jord- och skogsbruk samt fiske. Inom näringsgrenen anhängiggjordes 22 konkurser, vilket är 7 konkurser (46,7 procent) fler än under motsvarande period året innan. Inom huvudnäringsgrenen byggverksamhet anhängiggjordes 155 konkurser, vilket är 35 konkurser (18,4 procent) färre än under motsvarande period året innan. Antalet anställda var dock 36 personer (4,2 procent) fler än året innan i de företag som söktes i konkurs inom näringsgrenen.

Med anhängiggjorda konkurser avses företag, samfund och fysiska personer som sökts i konkurs under kalenderåret. Anhängiggörande av konkurs betyder inte på långa vägar alltid att ett företag eller en yrkesutövare "går" i konkurs i ordets egentliga bemärkelse. En konkurs är en komplicerad rättslig process med flera skeden i vilka förfarandet kan avbrytas.


Källa: Konkurser 2015, mars. Statistikcentralen

Förfrågningar: Sami Fredriksson 029 551 2696, oikeus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Riitta Harala

Publikationen i pdf-format (119,1 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.


Uppdaterad 29.04.2015

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Konkurser [e-publikation].
ISSN=1798-4432. mars 2015. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 29.9.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/konk/2015/03/konk_2015_03_2015-04-29_tie_001_sv.html