Tämä tilasto on lakkautettu.

Tilastotietoa tästä aiheesta julkaistaan toisen tilaston yhteydessä.

5.4.2022 jälkeen julkaistuja tilastotietoja tästä aiheesta

Tämä sivu on arkistoitu.

Julkaistu: 15.3.2016

Konkurssien määrä kasvoi 2,7 prosenttia tammi-helmikuussa 2016

Tilastokeskuksen tietojen mukaan tammi-helmikuussa 2016 pantiin vireille 455 konkurssia, mikä on 12 konkurssia (2,7 prosenttia) enemmän kuin vastaavana ajankohtana vuotta aiemmin. Henkilökunnan määrä konkurssiin haetuissa yrityksissä oli kaikkiaan 2 413, mikä on 325 henkilöä (15,6 prosenttia) enemmän kuin edellisvuonna.

Vireille pannut konkurssit tammi—helmikuussa 2012–2016

Vireille pannut konkurssit tammi—helmikuussa 2012–2016

Vireille pantujen konkurssien määrä kasvoi tammi-helmikuussa rakentamisen, kaupan sekä majoitus- ja ravitsemistoiminnan päätoimialoilla. Lukumääräisesti eniten konkurssit kasvoivat kaupan päätoimialalla. Alalla pantiin vireille 100 konkurssia, mikä on 30 konkurssia (42,9 prosenttia) enemmän kuin edellisvuonna.

Konkurssien määrä väheni maa-, metsä- ja kalatalouden, teollisuuden ja kaivostoiminnan sekä muiden palveluiden päätoimialoilla. Lukumääräisesti eniten konkurssit vähenivät teollisuuden- ja kaivostoiminnan päätoimialalla. Alalla pantiin tammi-helmikuussa vireille 47 konkurssia, mikä on 13 konkurssia (21,7 prosenttia) vähemmän kuin edellisvuonna. Muiden palveluiden päätoimiala käsittää mm. informaatio- ja viestintäpalvelut, rahoitus- ja vakuutustoiminnan, kiinteistöalan toiminnan, ammatillisen, tieteellisen ja teknisen toiminnan, hallinto- ja tukipalvelut, koulutuspalvelut, terveys- ja sosiaalipalvelut sekä taide-, viihde- ja virkistystoiminnan.

Vireille pannuilla konkursseilla tarkoitetaan kalenterivuoden aikana konkurssiin haettuja yrityksiä, yhteisöjä tai luonnollisia henkilöitä. Konkurssin vireilletulo ei läheskään aina merkitse yrityksen tai ammatinharjoittajan konkurssiin "menemistä" sanan varsinaisessa merkityksessä. Konkurssi oikeudenkäyntinä on mutkikas ja monia vaiheita käsittävä oikeusprosessi, jonka eri vaiheissa menettely voi jäädä kesken.

Konkurssiin haetut yritykset ja niiden henkilökunnan määrä toimialan (TOL 2008) mukaan tammi-helmikuussa 2016 ja 2015

Toimiala Konkurssit tammi-helmikuussa 2016 Konkurssit tammi-helmikuussa 2015 Henkilökunnan määrä tammi-helmikuussa 2016 Henkilökunnan määrä tammi-helmikuussa 2015
Maa-, metsä- ja kalatalous 5 16 8 30
Teollisuus ja kaivostoiminta 47 60 495 462
Rakentaminen 110 98 628 585
Kauppa 100 70 326 187
Kuljetus ja varastointi 38 38 211 161
Majoitus- ja ravitsemistoiminta 39 35 193 158
Muut palvelut 111 122 547 501
Toimiala tuntematon 5 4 5 4
YHTEENSÄ 455 443 2 413 2 088

Lähde: Konkurssit 2016, helmikuu. Tilastokeskus

Lisätietoja: Sami Fredriksson 029 551 2696, oikeus@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Jari Tarkoma

Julkaisu pdf-muodossa (222,2 kt)

Taulukot

Tietokantataulukot

Poimi tarvitsemiasi tietoja taulukoiksi, tarkastele tietoja kuvioina, tai lataa dataa käyttöösi.

Liitetaulukot

Laatuselosteet

Päivitetty 15.03.2016

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Konkurssit [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-4424. helmikuu 2016. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 22.7.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/konk/2016/02/konk_2016_02_2016-03-15_tie_001_fi.html