Denna statistik har lagts ned.

Statistiska uppgifter om detta ämne publiceras i samband med en annan statistikgren.

Statistiska uppgifter om detta ämne publicerade efter 5.4.2022.

Denna sida är arkiverad.

Publicerad: 15.3.2016

Antalet konkurser ökade med 2,7 procent under januari–februari 2016

Enligt Statistikcentralens uppgifter anhängiggjordes under januari–februari 2016 totalt 455 konkurser, dvs. 12 konkurser (2,7 procent) fler än under motsvarande period året innan. Antalet anställda i de företag som söktes i konkurs var totalt 2 413, vilket är 325 personer (15,6 procent) fler än året innan.

Antalet anhängiggjorda konkurser ökade under januari–februari inom huvudnäringsgrenarna byggverksamhet, handel samt hotell- och restaurangverksamhet. Sett till antalet ökade konkurserna mest inom handel. Inom näringsgrenen anhängiggjordes 100 konkurser, vilket är 30 konkurser (42,9 procent) fler än året innan.

Antalet konkurser minskade inom huvudnäringsgrenarna jordbruk, skogsbruk och fiske, tillverkning och utvinning av mineral samt övriga tjänster. Sett till antalet minskade konkurserna mest inom tillverkning och utvinning av mineral där antalet anhängiggjorda konkurser uppgick till 47 konkurser, vilket är 13 konkurser (21,7 procent) färre än året innan. Huvudnäringsgrenen övriga tjänster omfattar bl.a. informations- och kommunikationsverksamhet, finans- och försäkringsverksamhet, fastighetsverksamhet, verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik, uthyrning, fastighetsservice, resetjänster och andra stödtjänster, utbildningstjänster, vård och omsorg; sociala tjänster samt kultur, nöje och fritid.

Med anhängiggjorda konkurser avses företag, samfund och fysiska personer som sökts i konkurs under kalenderåret. Anhängiggörande av konkurs betyder inte på långa vägar alltid att ett företag eller en yrkesutövare "går" i konkurs i ordets egentliga bemärkelse. En konkurs är en komplicerad rättslig process med flera skeden i vilka förfarandet kan avbrytas.


Källa: Konkurser 2016, februari. Statistikcentralen

Förfrågningar: Sami Fredriksson 029 551 2696, oikeus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma

Publikationen i pdf-format (119,1 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.


Uppdaterad 15.03.2016

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Konkurser [e-publikation].
ISSN=1798-4432. februari 2016. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 11.12.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/konk/2016/02/konk_2016_02_2016-03-15_tie_001_sv.html