Tämä tilasto on lakkautettu.

Tilastotietoa tästä aiheesta julkaistaan toisen tilaston yhteydessä.

5.4.2022 jälkeen julkaistuja tilastotietoja tästä aiheesta

Tämä sivu on arkistoitu.

Julkaistu: 31.8.2016

Konkurssien määrä väheni 6,8 prosenttia tammi–heinäkuussa 2016

Tilastokeskuksen tietojen mukaan tammi–heinäkuussa 2016 pantiin vireille 1 466 konkurssia, mikä on 107 konkurssia (6,8 prosenttia) vähemmän kuin vastaavana ajankohtana vuotta aiemmin. Henkilökunnan määrä konkurssiin haetuissa yrityksissä oli kaikkiaan 8 033, mikä on 1 418 henkilöä (21,4 prosenttia) enemmän kuin edellisvuonna.

Vireille pannut konkurssit tammi–heinäkuussa 2014–2016

Vireille pannut konkurssit tammi–heinäkuussa 2014–2016

Konkurssien määrä väheni teollisuuden ja kaivostoiminnan, rakentamisen, kaupan, kuljetuksen ja varastoinnin sekä muiden palveluiden päätoimialoilla. Lukumääräisesti eniten konkurssit vähenivät muiden palveluiden päätoimialalla. Alalla pantiin vireille 409 konkurssia, mikä on 45 konkurssia (9,9 prosenttia) vähemmän kuin edellisvuonna. Muiden palveluiden päätoimiala käsittää mm. informaatio- ja viestintäpalvelut, rahoitus- ja vakuutustoiminnan, kiinteistöalan toiminnan, ammatillisen, tieteellisen ja teknisen toiminnan, hallinto- ja tukipalvelut, koulutuspalvelut, terveys- ja sosiaalipalvelut sekä taide-, viihde- ja virkistystoiminnan. Kaupan päätoimialalla pantiin tammi–heinäkuussa vireille 309 konkurssia, 3 konkurssia (1,0 prosenttia) vähemmän kuin edellisvuonna. Henkilöstöä alalla konkurssiin haetuissa yrityksissä oli kuitenkin 1 066 henkilöä (106,7 prosenttia) edellisvuotta enemmän.

Vireille pantujen konkurssien määrä kasvoi tammi–heinäkuussa maa-, metsä- ja kalatalouden päätoimialalla. Alalla pantiin vireille 40 konkurssia, mikä on 2 konkurssia (5,3 prosenttia) enemmän kuin edellisvuonna.

Vireille pannuilla konkursseilla tarkoitetaan kalenterivuoden aikana konkurssiin haettuja yrityksiä, yhteisöjä tai luonnollisia henkilöitä. Konkurssin vireilletulo ei läheskään aina merkitse yrityksen tai ammatinharjoittajan "konkurssiin menemistä" ilmaisun varsinaisessa merkityksessä. Konkurssi oikeudenkäyntinä on mutkikas ja monia vaiheita käsittävä oikeusprosessi, jonka eri vaiheissa menettely voi jäädä kesken.

Konkurssiin haetut yritykset ja niiden henkilökunnan määrä toimialan (TOL 2008) mukaan tammi-heinäkuussa 2016 ja 2015

Toimiala Konkurssit tammi-heinäkuussa 2016 Konkurssit tammi-heinäkuussa 2015 Henkilökunnan määrä tammi-heinäkuussa 2016 Henkilökunnan määrä tammi-heinäkuussa 2015
Maa-, metsä- ja kalatalous 40 38 102 109
Teollisuus ja kaivostoiminta 145 171 1 329 1 270
Rakentaminen 293 328 1 615 1 626
Kauppa 309 312 2 065 999
Kuljetus ja varastointi 112 117 570 511
Majoitus- ja ravitsemistoiminta 128 128 538 554
Muut palvelut 409 454 1 784 1 521
Toimiala tuntematon 30 25 30 25
YHTEENSÄ 1 466 1 573 8 033 6 615

Lähde: Konkurssit 2016, heinäkuu. Tilastokeskus

Lisätietoja: Sami Fredriksson 029 551 2696, oikeus@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Jari Tarkoma

Julkaisu pdf-muodossa (222,2 kt)

Taulukot

Tietokantataulukot

Poimi tarvitsemiasi tietoja taulukoiksi, tarkastele tietoja kuvioina, tai lataa dataa käyttöösi.

Liitetaulukot

Laatuselosteet

Päivitetty 31.08.2016

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Konkurssit [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-4424. heinäkuu 2016. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 17.6.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/konk/2016/07/konk_2016_07_2016-08-31_tie_001_fi.html