Denna statistik har lagts ned.

Statistiska uppgifter om detta ämne publiceras i samband med en annan statistikgren.

Statistiska uppgifter om detta ämne publicerade efter 5.4.2022.

Denna sida är arkiverad.

Publicerad: 31.8.2016

Antalet konkurser minskade med 6,8 procent under januari–juli 2016

Enligt Statistikcentralens uppgifter anhängiggjordes under januari–juli 2016 totalt 1 466 konkurser, dvs. 107 konkurser (6,8 procent) färre än under motsvarande period året innan. Antalet anställda i de företag som söktes i konkurs var totalt 8 033, vilket är 1 418 personer (21,4 procent) fler än året innan.

Antalet konkurser minskade inom huvudnäringsgrenarna tillverkning, utvinning av mineral, byggverksamhet, handel, transport och magasinering samt övriga tjänster. Sett till antalet minskade konkurserna mest inom huvudnäringsgrenen övriga tjänster, där antalet anhängiggjorda konkurser uppgick till 409, vilket är 45 konkurser (9,9 procent) färre än året innan. Huvudnäringsgrenen övriga tjänster omfattar bl.a. informations- och kommunikationsverksamhet, finans- och försäkringsverksamhet, fastighetsverksamhet, verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik, uthyrning, fastighetsservice, resetjänster och andra stödtjänster, utbildningstjänster, vård och omsorg; sociala tjänster samt kultur, nöje och fritid. Inom huvudnäringsgrenen handel anhängiggjordes 309 konkurser under januari–juli, vilket är 3 konkurser (1,0 procent) färre än året innan. Antalet anställda var dock 1 066 personer (106,7 procent) fler än året innan i de företag som söktes i konkurs inom näringsgrenen.

Antalet anhängiggjorda konkurser ökade under januari–juli inom huvudnäringsgrenen jord- och skogsbruk samt fiske. Inom näringsgrenen anhängiggjordes 40 konkurser, vilket är 2 konkurser (5,3 procent) fler än året innan.

Med anhängiggjorda konkurser avses företag, samfund och fysiska personer som sökts i konkurs under kalenderåret. Anhängiggörande av konkurs betyder inte på långt när alltid att ett företag eller en yrkesutövare "går" i konkurs i uttryckets egentliga mening. En konkurs är en komplicerad rättslig process med flera skeden i vilka förfarandet kan avbrytas.


Källa: Konkurser 2016, juli. Statistikcentralen

Förfrågningar: Sami Fredriksson 029 551 2696, oikeus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma

Publikationen i pdf-format (120,2 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.


Uppdaterad 31.08.2016

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Konkurser [e-publikation].
ISSN=1798-4432. juli 2016. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 1.3.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/konk/2016/07/konk_2016_07_2016-08-31_tie_001_sv.html